Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Paljastava dominoefekti, 2021

 

Paljastusten ja Yllätysten vuosi käynnistyy vuoden 2020 viimeisenä päivänä, uutisella: Jeffrey Epstein on elossa. Tämä on dominopelin- laitimmainen kaatuva nappula joka johtaa valheet paljastavaan ketjureaktioon ympäri maailmaa! 


Paljastukseen johtaneet syyt: korkeimman oikeuden tuomari John Roberts kieltäytyi katsomasta Texasin toimittamia vaalivilppiin liittyviä asiakirjoja. Sitten Robertsia tukevat joukot hyökkäsivät asianajaja L. Lin Wood vastaan joka puolustautui Twitter -viestillään kehottaen Robertsia kertomaan totuus.
- ”Vai kysytäänkö Jeffrey Epsteinilta. Hän on elossa”!
Tässä pari ensimmäistä kommenttia: ”Robertsin puolelle jäätävä hiljaisuus! Ja toinen ”Say whaaaattttt!!!!” (lähde 31.12.2020: twitter ja infowars.com)

Paljastusten ja yllätysten aloituspäivämäärät ovat jo ke 6.1. ja ke 20.1.2021 jotka kulminoituvat Vesimies Uranus teemoihin.

Ja kuinka ollakaan, molemmat herrat Epstein sekä Roberts ovat Aurinko Vesimiehiä. Vesimiehen merkkiä hallitsee ja haastaa yllätyksellinen Uranus!
Ellei itsellämme ole planeettoja tai Aurinkoa, Kuuta tai nousumekkiä merkissä, Uranus on kuitenkin jossakin kohtaa syntymähetken pohjalta laadittua astrologista karttaa. Elikkä jokaisella on uranusmaista kykyä sanoutua irti väärästä suunnasta, olipa se jokin ryhmä tai seurapiiri, joku trendi tai väärä ajatus, mielikuva tai teko: oivallettuaan totuuden - hetkessä.

Vesimies Uranus teemat ovat läpinäkyvyys ja jos asiat eivät kestä päivänvaloa käy huonosti. Rikoksena itseä tai muita kohtaan jotka lopulta paljastuvat yllättäen. Rikollinen/ väärä toiminta heikentää omaa, ja muiden, henkistä ja fyysistä terveyttä.


Uranus tekninen tekijä. Se kykenee päivittää koneet ja laitteet ja toimintatavat joka tasolla, siksi Uranus ja Vesimies-painotuksen omaavat henkilöt ovat ulkopuolisia ja vapaita, hyvässä ja pahassa. Nuoriso kuvaa hyvin näitä energioita. Kuten henkilöt jotka tulevat uutena porukkaan, ja näkevät välittömästi esimerkiksi työpaikan epäkohdat joihin muuta ovat ajan kuluessa sokaistuneet. Sen negatiivinen ilmentymä on terrorismi ja kirurgiset sukupuolenvaihdosoperaatiot, ja muut irtiotot ja vallankumoukset.
Myös yllättävät onnettomuudet, katoamiset ja kuolleista heräämiset liittyvät samaan energiaan. Kuten nyt J. Epstein kohdalla. Joka kuoli huipputurvallisessa kameravalvonnassa vankilassa 10.8.2019.


Vauhtia ja vaarallisia tilanteita
Uudistukset aktivoituvat nyt nopeasti. Siksi että molemmat yhteiskunnalliset ja sosiaalisenelämän vaikuttajat, Saturnus ja Jupiter siirtyivät Vesimiehen merkkiin 17. 12 ja 19.12.2020 alkaen. Näistä Jupiter, etenee edellä, innostaen avoimesti uusiin mahdollisuuksiin kuten ajattomiin henkisiin tekniikoihin (kuten meditaatio). Myös materiaalisella tasolla löytyy intoa kuten nyt Davosin talousfoorumilla: ideana nollata talous (The Great Reset) valmistaudutaan päätökseen ja sen toteuttamiseen jo 1/2021 - kansalaispalkan muodossa.
Kuninkaallista valta-asemaa vanhan mallin mukaisesti tavoitteleva järjestäytynyt mafia, joka himoitsee maailman varallisuutta ja muuta omaisuutta mukaan lukien kaikki ihmiset, työntekijät, orjat ja kuluttajat. Liikkuu huhuja että ihmisiin istutettaisiin manipuloitua mRna:ta ja mikrosiru, nykyisen pandemia – uskonnon rokotteiden avulla. Huhu sopisi kaiken muun infantiilisen Vesimies- Uranus sekoiluun, ufoista geenimanipuloituun ravintoon, heterogeenisyyden ja ihmisten lisääntymiskyvyn tuhoamiseen.

Onneksi Jupiterin aitoa lapsekasta vapauden riemua hallitsee molemmilla puolin kenttää Saturnus. Se viipyy samassa merkissä vuoden pidempää (3/2023 asti) ja se tulee käytännön tasolla nostamaan esille rakenteita kuluttavat epäkohdat – aineen hallinnassa. Saturnus poistaa vanhat aikansa eläneet, yksilön omaa terveyttä sekä toimivaa yhteisöä ja laajemman vuorovaikutuksen säröt ja viat. Nykyhetken epäkohdat paljastuvat teeman mukaisesti teknisin keinoin, ja epäkohdat hävitetään, tai ne korjataan.
Talousfoorumin porukka on kyllä hyvin perillä ajankohdan mahdollisuuksista teknisin keinoin toteutettavasta Vesimies -Uranus uudistuksista nollata globaali talous, mutta he ovat unohtaneet ihmiset - ja hengen. Ikäänkuin atomit toimisivat ilman molekyylejä.

Mitä sinä, voit tehdä?
Ryhdy tarkkailijaksi. Aloita itsestäsi. Älä ryntäile sinne tänne, vaan teroita itsessäsi olevaa - oikean ja väärän erotuskykyä. Etsi tietoa, keskustele ja vaihda tarvittaessa näkökulmaa. Näin saat oman Uranus timanttisi loistamaan. Ja kuten jo huomasit Vesimies Uranus teemalla, ollaankin ulkopuolisia, ei yksinäsiä - vaan yksin – erillään. . 
Kaikella on aina kääntöpuolensa. Eristykset ja sulkutilat ja etätyöt mahdollistavat oman ajankäytön laadun parantamista jota tarvitset löytääksesi oikean vastauksen sisältäsi.
Tiesitkö, on vain - yksi totuus! Ne josta väittävät muuta puhuvat mielipieteistä. Hyvä esimerkki totuudesta: ”valo on kirkas” ja ”kukka on kaunis”. Se että pidätkö siitä, kyseisenä hetkenä onkin se epätotuus eli mielipide. Meissä jokaisessa o n tuo absoluuttinen totuus, kunhan annat aikaa ja olet rehellinen itsellesi löydöt sen - intuitiivisesti.
Uranus on nykyhetki, eli se sama Kristuksen mainitsema kapea portti - nykyhetkessä!

Tämä on tärkeää siksikin että Uranus on nyt Härässä 3/2019- 4/2026 välillä. Tiedähän, Härkä ihmiset ovat hitaita, rauhaa, metsää ja luonnonmukaisuutta rakastavia ja he tietävät tasan itse mitä milloinkin tarvitsevat. Itsepäisyys näkyy kenties heissä kenties voimakkaimpana.
- Meissä kaikissa on tietenkin myös Härkää, Venus planeetan - ja sen sijainnin muodossa kartalla.

Venus säteilee rakkautta. Sillä luodaan omaa tyyli kaikessa, kuten musiikissa, ystävissä, pukeutumisessa, Härkien kohdalla erityisesti ruoassa. Härät ovat usein hyvin terveitä myös henkisesti, koska säätävät itse oman (lepo-) ajan ja reviirin käytön.
Härkien käsityötaidot, käytännöllisyys ylettyy kaikkeen luontaiseen, ja laadun parantamiseen. Puhtaat ja oikeat ravinteet vaikuttavat terveyteen: Ei suosita prosessoituja ruokia, mikroaallossa valmistettuja ruokia (testosteronin tappajana), eivätkä kevyttuotteet saa mitään arvostusta. Alkutuottajana – he tekevät kaiken - itse!

Uranus on nyt siis Härässä kun kehotetaan rajoittamaan hapensaantia (maskit) ja lisäämään elimistöön uudenlainen rokotus hmm’!?
Ja valinta, on yksilön oman - ymmärryksen varassa.
- Lääkeyhtiöt ovat uranusmaisesti pesseet kätensä yksilöön lisätyistä geneettistä haittavaikutuksista, he eivät ole juridisesti vastuussa korona rokotteen seuraamuksista.

Härkä siis vaalii ja ylläpitää elämää: luontoa ja luonnonvaroja joilla huolehtia ja ravita henkilökohtaista henkistä ja fyysistä terveyttä täällä maapallolla. Raha-asiat liittyvät vaihdannanvälineenä alkutuottaja Härkiin. Nyt kun Uranus on Härässä ja yllätyksiä raha-asioissa on nähty jo koko viime vuoden. - Ja toisaalta, ihmiset ovat henkilökohtaisella tasolla omilla kotikoneillaan ja kotoa käsin kehitelleet uusia virtuaalisia palveluja ja muuttaneet maalle.

Uranus hajottaa luonnonvoimalla vanhat elintoiminnot Härässä, kuten se teki 4/1935 – 6/1942 sekasortoisina sotavuosina.
Härän etuna on sitkeys ja Uranuksena etuna on kyky uudistua: löytämällä yllättäviä tapoja ansaita, uudenlaista suoramarkkinointia ja paluuta omatoimiseen vaihdantatalouteen - ilman välikäsiä.
Norjan maanvyöryssä kulminoituu Uranus Härässä (maamerkki): rauhallisen elämän perustat voivat kadota yllättäen vieden mukanaan lähialueen arjen, taloja ja ihmisiä. Uranus, luonnonmullistusten aiheuttaja, vanhan romuttaja, ilmenee myös ihmisissä kykynä löytää ja oivaltaa tarvittaessa nopeasti tapahtumiin johtaneet syyt. Geologin totuus tässä maanvyörystä on että suola pitää maaperää paikoillaan. Kunnes sadevesi ajan kuluessa on liottanut tämän sidosaineen kokonaan pois.

Mars planeetta ylittää Uranuksen 19–21.1.!!
Mennyt vuosi huipentui loppuun piiritykseen ja vankilamaisiin olosuhteisiin totalitäärisissä tunnelmissa.

Pluto ja Saturnus pitivät kuria ja järjestystä Kauriin merkin kautta. Saturnus hallitsee Kaurista ja Pluto Skorpionia, joten yhdessä ne olivat rakentaneet, ohjailleet ja keskittäneet hallinnot ja materiaalivara -resurssit omiksi rahan ja (yli-)vallan aseiksi. Nämä suunnitelmat estivät Marsin vapaata ja spontaania liikkumista. Vaikka Mars oli Oinaassa, omassa merkissä rohkeana, aina valmiina itsenäisyystaisteluun, koko syksyn, se ei voinut toimia.


Kiinalaiset kiteyttivät vuosituhansia sitten Marsin ydinolemuksen, kaiken toiminnan, myös taistelussa, ihmisen kykynä olla osa kokonaisuutta.
Itsen ja muuttuvan kokonaisuuden jatkuvana vuorovaikutuksena; tarkkailija ja tarkkailtava kohde ovat yhtä. Luonto ja tilanteet ovat jatkuvassa muutoksen tilassa ja ne muistuttavat sodankäyntiä ja sen johtamista. Sunzi toteaa sodankäynnin taidossa:
”Voittoisia taiteluja ei voi toistaa. Ne ottavat muotonsa loputtomasti muuttuvista olosuhteista”. Voimme lähettää heidät kuolemaan tai antaa heille elämän, mutta perimmiltään emme saa johtaa heitä harhaan”.

Tosiasiassa meitä yritetään johtaa jatkuvasti harhaan, tyypillisimmillään kaupankäynnissä. Siksipä tähän on taas pakko siteerata Kristusta ”olkaa hereillä”.

Mars planeetan ydin ilmenee yksilöllisenä kykynä elää, toimia ja vetäytyä oikeaan aikaan välttyäkseen vaaroilta.

Syksy opetti harkittua itsenäistä toimintaa vaikeissa ristiriitaisissakin tunnelmissa. Esimerkiksi maskinkäytön valinnassa joka sotii luontaista yhteisöllistä toimintaperiaatettamme vastaan – saada hengittää happea vapaasti!!

Älykkäinä ihmisinä saatamme ymmärtää että kaikki perustuu ”vain” ihmisen itsensä luomaan ja ylläpitämään tunnelmaan, itsessä ja ympäristössä. Nimittäin muutoksentuulia tulee emotionaaliseen sisäiseen ilmastoon ja atmosfääriin ainoastaan omien ajatusten ja ympäristöstämme tekemiemme havaintojen perusteella, jotka sisältävät muiden ihmisten näkemykset ja paikallisen alueen muutokset. Näistä syntyvät mielipiteemme. Tämä soppa on ”se” ainut ilmapiiri joka motivoi meitä ”hetkessä” toimintaan ja ei-toimintaan.
Mars, pitää toimintakykyä ja liikettä yllä, sisäisesti ja ulkoisesti. Oman toiminnan arvioimista on syytä kehittää, ettemme säntäilisi epäselvissä ja sumuissa tilanteissa ja olosuhteissa (esim. päihteet, uutiset).


Mars siirtyy Härän merkkiin osuvasti 6.1. (klo 17.27 Washington) kun vahva joukko aggressiivisia hedonisteja sekä tavallista kansaa kerääntyy seuraamaan Yhdysvaltojen vaalitulosta.
Kuulemme tämän hämäyssodan vallatunmaan lunastusoikeuden siirtymisestä joko hyville vai pahoille. Mars Härässä aiheuttaa erityisen itsepäisen ja sinnikkään energian purkauksen… lapsia ja lapsenmielisiä hyväksikäyttävän rahaeliitin itku-potku raivokohtauksen yltyvän kuin  lapsen kiukuttelu kaupan karkkihyllyjen edessä jatkuu vielä jonkun aikaa kun globaalit massiiviset herkut jää saamatta.
Muistamme tämän jutun alussa kuvatut yllätykset ja paljastukset!
Marsin ohella myös Saturnus on siirtynyt kiinteään, Härän ja Vesimiehen merkkiin. Joka viittaa siihen, toisin kuin edeltävien Oinas, Kaurismerkkien asiapainotteiset johtavat hallintamallit, nyt on siirryttävä huolehtimaan elämää ylläpitävistä ja niitä vahvistavista toimintamalleista.


Mars, Härässä liike (4.3. asti), lähtee puhtaasti omista tarpeista, on huomioitava omat voimavarat ja toimintamahdollisuudet.
Mars Härässä ohittaa Uranuksen 20.1 ja laukaisee vakiintuneeseen malliin – yllätyksen, kun USA:n presidentti valitaan virkaan – samana päivänä!
-Eikä siinä vielä kaikki yllätyksistä.


Presidentti D.J. Trump on Aurinko yhtymä Uranus, Kaksoset – henkilö joka pysyy nokkelasanaisena ja hyvällä tuulella - tuulessa ja myrskyssä.

Siis pitäkäähän hatuistanne kiinni, meno on kuin Linnanamäen vuoristoradalla. Nyt koittaa totuuden ja läpinäkyvyyden aika tiedonkulussa: tätä kestää tammikuusta eteenpäin – koko vuoden 2021!

Kirjoittanut, astrologi Tuija Uusitalo 5.1.2021 klo 14.15.

 

pelastaarahaa

Trump, tiedonvälitys ja infosota

 

Mitkä ovat valeuutisia? joihin Yhdysvaltojen presidentti, Trump viittaa usein, sanomalla ”fakenews” – ja nauraa päälle. 

Avataan asiaa hieman, ennen nykyhetken aiheeseen liittyviä astrologisia asetelmia, ja tulevia viestintäkulttuurin muutoksia.
Perusasia on tiedostaa että sanomalehdet, uutispalvelut ja aikakausilehdet toimivat osakeyhtiöinä ja monikansallisina yrityksinä. 

– Eikös osakeyhtiön (Oy) tarkoitus olekin tuottaa voittoa!?
– Hetkin. Mikä tässä on se tuote?
– No, heitä ovat mm. television katsojat, kun katsojille kerrotaan (tell) näkemys (vision).
Toimittajat kirjoittavat yhteisistä asioista ”päiväkirjamaisia” artikkeleita ja some -päivityksiä, joissa harvoin itse saavat päättää. Päinvastoin. He kuuluvat laajan viestintä organisaation alimmalle portaalle jossa joku toinen valitsee juttujen näkökulman ja sisällön, esimerkiksi: Trump on naurettava ja Putin on vaarallinen jne..

Suomessa toimii eräs maailman vanhimmista uutistoimistoista: Aluksi 1.11.1887 se toimi Suomen sähkösanomatoimistona (SST) kunnes se fuusioitui 1915 Oy Suomen Tietotoimisto (STT) - Finska Notisbyrån Ab:ksi.
Toisena, Suomessa aloitti Päivälehti -julkaisu 16.11.1889 eli nykyinen Helsingin Sanomat.

Astrologisesti, vuosien 1887 -89 aikana, Kuunsolmu eteni, Leijonan avoimesta ja rehellisestä toiminnasta, subjektiiviseen Ravun merkkiin. Jolloin sivistys ja valistus suuntautui vaatimattomana haluna jakaa yhden totuuden viisautta ”meidän” lehden hengessä.
Tuolloin 1884 Pluto oli siirtynyt Kaksosiin, merkkiin, joka valoi eläneisiin sukupolviin tiedollista uteliaisuutta, lisäsi vilkkautta, uusia keksintöjä. Näillä tiedollisilla läpimurroilla on ollut sen jälkeen maailmalaajuisia seurauksia.

Kirkolla oli vielä vahva ääni myös Suomessa, kaksosmaisen sanomalehti-kulttuurin syntyvaiheissa. Kunnes ”sanan julistuksen” sävy vähitellen muuttui ja haluttu sanoma, hajautettiin useisiin aikakausilehtiin mm. miesten- ja naistenlehtiin.

Valistuksenajan kehitys johti vähenevien kirkkosaarnojen kanssa, lehdistön avulla, monipuoliseen viihdeteollisuuteen. Vuosisatojen ”synnin tunnosta” kärsiville ja sumentuneille aivoille annettiin näennäinen vapaus ’ojasta allikkoon’ ohjatuilla, moraali- ja tyylisuunnilla, lehdistön ja television avulla.
Sitten kehitys eteni vauhdikkaasti nykyiseen internetin ja langattomien puhelimien avulla globaaliin, reaaliaikaiseen tiedonvälitykseen. Auktoriteeteilla taisi tapahtua tässä tahaton virhe, eräänlaisena tietovuotona. Koska kuka tahansa kykenee nyt jakamaan omia henkilökohtaisia asioitaan ja myös paikallisia yhteiskunnallisia epäkohtia some -yhteisöjensä avulla. Tällainen avoimuus ajoi auktoriteetit nurkkaan. Siksi he ovat nyt helisemässä!
Avoin tiedonkulku avoimena edessämme oleva tiedon valtatie, on johtanut tietoisuuden evoluutiossa suuren hyppyyn. Kollektiivinen herääminen uhkaa viimeisiä autoritäärisiä rajoja!
- Siksi olemme tässä infosodassa joka kulminoituu syksyn 2020 USA:n vaaleihin!!

Kehityksen ehtona on henkilökohtainen sisäinen infosota
Kaikki tieto on kämmenillämme, kelmeätä valoa heijastelevissa eetteri-ikkunoissa, joissa mikroaallot kuljettavat sekunneissa etsityn tiedon eteemme ja - ilman sensuuria.
Avoin langaton viestintä on mahdollistanut 2000 -luvulle tultaessa kaikille kansalaisille keinon konkreettisesti päästä materiaalisen tiedon huipulla eteenpäin, ilman esteitä.

Kun printtilehtien kysyntä väheni internetin ulkopuolella se johti käänteisesti, uutispalvelu-auktoriteettien kasvuun esimerkiksi Suomessa, lähes kaikki maakuntalehdet sulautuivat ruotsalaiseen Alma mediaan 2010 – luvun alussa.
Median keskittyminen johti siihen että maailmassa on nyt vain muutama iso globaali media- ja sanomatalo jolla on äänivalta.
Ja me tavalliset ihmiset, olemme ajautuneet heidän kanssaan tähän infosotaan. Jättimedia painotalot taistelevat ihmisten sieluista. Trump on nostanut kierroksia huhumyllyssä 2016 jälkeen, tultuaan valituksi presidentiksi. Tämä johti avoimeen naureskeluun. Sillä virallisia uutisia ei oteta enää vakavasti. Kun kansalaiset levittävät omia videoitaan ja muita postauksia somessa.

Mielikuvamarkkinointi alkoi vuonna 1846, kun Karl Marxin, Pääoma – teos julkaistiin. Teos otettiin innostuneena vastaan Venäjällä joka johti sosialismiin ts. ihmisen yksilöllisen kehityksen kieltämisen. 
Neptunus siirtyi samana vuonna kollektiivista piilotajuntaa ilmaisevaan Kalat merkkiin.
Kun tuosta hetkestä kului lähes kokonainen kierros, Neptunus oli Vesimiehen merkin lopulla 2010, Chironin kanssa. Chiron vahingoitti kasvavaa ja näennäisen eheää ja rehellistä tietotekniikan luomaa todellisuuskuvan.
Chiron haavoitti avoimen läpinäkyvyyden vaikutelmaa vesimiesmäisesti, ykskaks ja yllättäen juuri älykkään tietotekniikan avulla. Kontrolloidut sananjulistuksen käsikirjat ym. vanhat valistuksenajan opit eli ns. ”virallisen” tiedonannon epäkohdat paljastuivat yllättäen. Koko informaatiokulttuurin toimintatapa oli saanut täysosuman. Joka oli kyennyt siihen asti estämään laajamittaisesti riippumattoman ja yksilöllisen ajattelun, ja päätöksenteon.

Neptunuksen suloisen toimivaa, todellisuuskuvan ehdollistumia moukaroi nyt Pluto Kauriissa, jonne se siirtyi 2008.
Pluto ilmentää varsin konkreettisesti Kauriin merkissä rakenteiden ja käytöntöjen uudestisyntymää: tuhoamalla kehityksen tiellä olevan ”vallitsevan” reaalitodellisuuden kivettyneitä struktuureja, konstruktioita ja instituutioita.

Kollektiivisen piilotajunnan syvistä Neptunus- vesistä nousi tiedonlevittämisen pioneereja. Australiasta Julian Assange, ja Suomesta Janus Putkinen (verkkomedia.org) molemmat vuonna 2010. Sekä Yhdysvaltojen sotilas, Edward Snowden ja Suomen Ilja Janitskin (mvlehti.net) vuonna 2014 paljastuksilla.
He olivat pelikonsoleita käyttäneitä 1970–80 luvun lapsia. Monet terveet uteliaat nuoret miehet törmäsivät tekemissään monenlaisiin tietolähteisiin. Aikana jolloin aikuiset eivät vielä ymmärtäneet internetin ulottuvuuksia. Rehelliset ja viattomat miehet onnistuvat paljastamaan, näkemänsä rikokset.

Tietoisuuden evoluutio on tuonut meidät nykyisenkaltaiseen vapaaseen tiedonkulkuun joka on johtanut meidät ulkoiseen infosotaan, joka tapahtuu tosiasiassa meidän sisällä. Kaikki tieto on meissä. Ja on kyettävä ja rohkaistuttava itse tiedon kriittiseen arviointiin.
Trump on tästä näkyvä esimerkki!

Fakenews
Paljastuvat valheet veivät meidät avoimeen infosotaan jossa olemme kaikki vääräntiedon levittäjiä sekä uhreja. Kehityksen kannalta tämä on tärkeää, siitäkin huolimatta että Yhdysvaltojen presidentin vaalituloksen 2020 seurauksena maa ajautuisi sisällissotaan.
Koska motiiveina, kuten aina sodissa, on jonkin tahon varaukseton pyrkimys saada haltuun vastapuolen taloudellinen ja henkinen pääoma (orjat, työvoima, luonnonvarat).
Samanlainen juonittelun logiikka löytyy usein myös henkilökohtaisten riitojen taustalla.
Omalla kohdalla, tämä tunnustaminen vaatii rehellisyyttä.

Kansallisella tasolla tämä on tarkoittanut esimerkiksi naisten työelämään ohjaamisessa sitä, että turvattu selusta kotona alkoi mureta. Se mahdollisti prosessoidun ravinnon käytön, kevytrasva suosituksina (aivot tarvitsevat oikeita rasvoja, eläinrasvoja, voita ja oliiviöljyjä).
Naisten työelämään houkuttelu on ollut taktinen rahamiesten veto, heikentää kansan voimaa feminismillä. Vaikka naisilla on luonnostaan erityistä viisautta, kykyä tehdä osuvia arvioita omasta, läheistensä, ja lastensa fyysisestä ja henkisestä terveydestä. Naisten työkiireiden seurauksena tämä luonnollinen huoltaminen ulkoistettiin muille.
Itsenäisyyttä murennetaan, oman arviokyvyn vähättelyllä, julkisissa terveydenhoidoissa sekä koulutuslaitosten antamassa kasvatuksessa: pienten lasten nykyisellään saama sukupuolineutraalilla ts. aivojen siis eri aivopuoliskojen erojen mitätöimisellä. 

Tämä on vaikeaa.

Vallitseva idiotismi kuitenkin pakottaa meidät, itse arvioimaan tämänkin asian. 

Uranus on Härässä
Uranuksen vaikutus lisää oivalluskykyä. Nyt se pakottaa kristallin kirkkaaseen erotteluun oikeaan ja väärään Härän symbolisoimissa asioissa: vahvista omaa ainutlaatuisuuttasi luonnonmukaisin keinoin. Sen toteamisen ehtona on hyvä terveys, oma reviiri (tila) ja valmiutta aina tehdä omat valinnat. Älä hosu. Tavoittele sitkeästi ja periksiantamattomasti löytääksesi omat arvot. Käytä rahaa viisaasti. Unohda epärealistiset sijoitukset jossa tuotot syntyvät orjamaisesti muiden työstä. Jonka tekee joku muu, kuin sinä itse.

Meneillään olevassa infosodassa olemme kaikki osallisena, halusimme tai emme. Siksi on itse otettava vastuu saadusta tiedosta, ryhdyttävä tiedon – vertailuun ja arviointiin.
Kun jokin taho, virallinen lähde, jokin ryhmä (some), videokanava tai henkilö, tuttu, vieras tai puoli-tuttu kertoo jotakin joka kolahtaa, järkyttää tai suututtaa se on merkki siitä että, juuri se tieto, tai huhu on ehdottomasti itse tarkistettava ja arvioitava!

Voimme hetken nojata, vuorollaan johonkin tiettyyn ystävään tai ryhmään tai mediaan mutta ajoittain on muistettava - kääntää näkökulma tasan - päinvastaiseksi. Jostakin näiden näkökulmien välistä löytyy totuus joka kestää hetken tai pidempää, kunnes tulee uusia asioita puntaroitavaksi. Tämä on tärkeää oman terveyden ja hyvinvoinnin takia.

”Lasten suusta kuulee totuuden” – on viisaus joka kätkee sisäänsä ei-tarkoitusperiä. Puhdassydämiset, kuten lapset, eivät osaa tai halua junailla ja taktikoida.

Kun Pluto on Kauriissa, kuten nyt vuosien 2008–2024 välillä. Meidän on tarkistettava saamamme tieto ja omat käsitykset, koska kukaan muukaan ei oikeasti halu tai edes kykene ymmärtämään sinua 100 %. Koska annamme sanoille usein eri merkitykset, tai tunnetilamme ei ole läsnä, ja kuulolla 100 %.

Muista tämä: Neptunuksella on nyt hyvä asema, Plutoon 2011- 2024 välillä, jolloin voimme tuudittautua syvemmälle Ruususen uneen. Neptunus ei tunnista selkeästi rajoja! Koska se on meri sekä yksilön ja koko kollektiivinen piilotajunta. Neptunus ei tunnista uusien ja vanhojen rakennemallien eroja sisäisinä liki- ja kaukonäkö ongelmina, tämä on moni merkityksellisesti ilmaistu - metafora. Olenko hereillä vai unessa!? 

Uranus Härässä kykenee kuitenkin muistuttamaan uneksijaa epämukavuuden tilasta unen aikana, vuosien 2018-2026 välillä. Kunnes Uranus siirtyy Kaksosiin vappuna 2026, ja hermostolliset viat nousevat esille. Ellemme ole käyttänyt tätä Härkä -vaihetta itsemme, oman kehon toimintojen tunnistamiseen!! Siksi on syytä herätä Ruususen unesta pikinmiten, ainakin ennen maaliskuun loppua 2025.  

Tässä ajassa on hylättävä perinteiset auktoriteetit ja on itse tehtävä päätökset, joista olemme itse myös vastuussa, oman terveytemme ja hyvinvointimme muodossa.

Mikään nopeatehoinen ”lääke” ei auta!
Ole rehellinen ensisijaisesti itsellesi. Vain sitä kautta voit elää rehellisesti rakkaidesi kanssa. Ei mitään pelejä.

Etsivä löytää - Eläköön totuuden metsästys!

 

Kirjoittanut, Tuija Uusitalo, 3.11.2020

 

ASTROSIVUN ESITTELY ja FACEBOOKIIN

ASTROSIVUJEN ESITTELY:

Facebook sivujen esittely.

Astro Uutiset ovat nyt myös facebookissa.

Tällä sivustolla tarkastellaan maailmaa puhtaasti astrologisesta näkökulmasta. Sama universumi on sekä sisällämme että ympärillämme joka kattaa kaiken, jonka sisälle mahtuu monenlaista. Käsiteltävät aihepiirit ovat siis lähes kaiken kattavat, ilmiöitä laidasta laitaan.

Syvyyttä saadaan kun tarkastelukulmana ovat vastakohdat ihmisten ja asioiden suhteen ja se, kuinka saavutetaan tasapaino, joka on elämän ja evoluution edellytys.

Merkitys löytyy totuudesta, siksi asiat sanotaan niiden oikeilla nimillä.

Lukija ottaa itse vastuun näillä sivuilla siitä kuinka hän kokee lukemansa. Kun sanat aiheuttavat epämukavan olon vapaasti valituista mielleyhtymistä ja niiden pohjalta tehdyistä ratkaisuista, vastuu on edelleen lukijalla.

Sananvapauteen kuuluu oikeus käyttää sanoja miten kykenee, kuten esimerkiksi ”hihamerkki”, ”rakkaus”, ”parisuhde” ja ”kuolema”. Sanoja ei omista kukaan, mutta niiden merkitykset voidaan raiskata. Jos artikkelissa puhutaan vaikkapa ”kuolemasta” tai ”tuhoutumisesta” lukijan on kyettävä suhteuttamaan lukemansa, riippumatta siitä missä yhteydessä ne ilmaistaan. Lukijan on parasta itse oppia nimeämään asiat omin sanoin ja itselleen sopivissa yhteyksissä. Siirtämällä sanat ja tapahtumat esimerkiksi toiseen yhteyteen joka on sinun maailmasi lähimpänä. Ihminen omistaa vain omat kokemuksensa, jotka ovat joka hetki omalla vastuulla.

Tuija Uusitalo 17.8.2012, klo 17:39.

 

 

 

 

 

FACEBOOKIIN:

 

Mars on tällä Vaa’an merkin loppuasteilla.

Voidaan ajatella että Mars käynnistää kaiken toiminnan. Kaikki toiminta ei tietenkään näy ulospäin, joskus se on pelkästään alitajuista ja toisinaan asiat tapahtuvat vain aineenvaihdunnantasolla. Mars = puhtaimmillaan viatonta ja spontaania lapsen kaltaista tekemisen iloa. Sen energialla taistellaan ja raivataan leikiten tieltä kaikki esteet, jos se ei sitä siten tee, asiat ovat pahasti pielessä. Jokainen ihminen on oman elämänsä ja toimintansa kapteeni eli riippumaton, itsenäinen ja vapaa kaikissa toimissaan. Olemme vastuussa kaikesta, vain itsellemme. Omatuntomme herkkyydestä riippuu kuinka hyvin onnistumme tässä.

Mars – toiminnallamme kohdataan jatkuvasti monenlaisia haasteita. Tällä kertaa esteistä vapauduttiin kun se ylitti Saturnuksen, to -aamuna 16.8. Vaa’an merkissä. Ylitysvaihe heijasteli tapaa jolla maskuliiniset luokkarajat ylitetään.

Itse pohdin oikeanlaisen tasapainon merkitystä miesten ja naisten toiminnan ja käytöksen välillä, kohtaamieni suomalaisten ja venäläisten miesten ja naisten ja pariskuntien seurassa. Ymmärsin uudelleen sukupuolellisten rajojen merkityksen kaikenlaisissa kohtaamisissa. Tämä on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perusta. Evoluution kannalta niitä on edullista kunnioittaa.

Yleisellä Saturnus Vaa’assa näkyi venäläisten naisten saamassa tuomiossa: kirkon ja kristillisten arvojen häpäisystä. Pussy Riot marsmaisen ”spontaanin” toiminnan vaikutus oli ilmeisesti suunniteltu yksityiskohtia myöten, olihan Mars Neitsyen merkissä 21.2.2012. Huomioitavaa on että esitys toteutettiin Saturnus Vaa’an maskuliinisessa kulttuuri-ilmastossa, jolloin tahdikkuudesta on etua.

Parhaimmillaan Vaaka pyrkii sopuisasti tasa-arvoon. Kehittyneitä piirteitä ovat estetiikka, tahdikkuus ja jumalainen diplomatia. Kehittymättömänä: henkistä laiskuutta ja mielistelyä, kun suvaitsevaisuudesta tulee lyömäase ja se muuttuu anarkiaksi epäesteettiset ja tuhoavat reunailmiöt pyrkivät esiin. Sodat, sairaudet, prostituutio, kuten Pussy Riot ja Praid kulkueet kuuluvat ääri-ilmiöinä elämään. Reunailmiöt opettavat valintojen merkityksen.

Oikeudenkäynnit ja tuomioistuimet ovat Vaa’an itsenä kehittelemä oikeudenmukaisuuden käsitettä. Toisin sanoen Vaaka teemalla äänestetään vapaissa vaaleissa. Tietenkin, se on vain pintaa! Skorpioni paljastaa sitten aikaan petokset ja tuhoavan käytöksen seuraukset solutasolla.

Saturnus = auktoriteetti, aina. Valtaa ei liberalisoida. Se tulee yksilöstä sisältäpäin. Saturnus luo konkreettisen kehityksen, luokat, rajat ja käyttäytymisen – tapakulttuuriin aikajanan. Saturnus on nyt Vaa’an merkissä, 5.10 asti.

Tuija Uusitalo 18.8.2012, klo 10:35.

Vaalit 2011

Vaalit_2011

Vaalitentissä on luvassa ainutlaatuista kisailua.

Vaalitaistelussa rohkeat puheet haastavat tahdikkuuden "oinas- vaaka akselilla".

Mureneeko Kiviniemen diplomatia huhtikuun alussa vai jatkuuko välttelevät puheet?

Onko pettymyksiä ja kiukkua tuova huhtikuun umpikujatilanne todellinen ja voiko markkinatalouden käsiraudoista vielä vapautua? Voisivatko pikkupuolueet haastaa velkavankeuden rakenteet? Meneillään olevat astrologiset teemat Mars, Jupiter ja Uranus Oinaassa, kun eivät siedä vapaudenriistoa.  

Pattitilanne hallitusyhteistyöneuvotteluissa. Lisäksi Suomi ja Kookomus joutuvat yllättäviin tilanteisiin touko-kesäkuussa 2011.

Paineet kohdistuvat Suomen kykyyn olla riippumaton ja itsenäinen yhteistyössä muiden kanssa. Nykyajan vieraannuttavassa elämäntavassa hallitsevat etäisten hallintojen abstraktit rakenteet. Kansan mielialat vaihtelevat ja hetken mielijohteesta äänen saakin jokin toinen ehdokas.

Ennakoimattomuus on läsnä. Vaalien kulkua voi häiritä monet tekijät. Tekniset ongelmat, muut ulkoiset häiriöt, huono sää tai muun maailman tapahtumat, ihan mikä vaan, voi vaikuttaa viimehetkellä äänestyskäyttäytymiseen. Myös äänestysinto lopahtaa kesken, mikä ei ole tietenkään suotavaa näin herkullisilla taisteluasetelmilla. Vaalituloksen kannalta äänestysmotiivina ovat odotukset, välittömistä ja nopeista ratkaisuista reippaaseen miesmäiseen tyyliin. Onneksi Pluto feminiinisessä Kauriin merkissä painottaa kiirehtimättä käytännön realiteetteja.


TULKINTATEKNIIKKA
Astrologinen jaottelu maskuliinisiin ja feminiinisiin teemoihin ei kulje sukupuolittain, vaan esimerkiksi maskuliinista on: suora toiminta, avoimuus, hajottaminen ja feminiinistä laatua kuvaa: tunnusteleva lähestymistapa, salailu, suojan antaminen.

Artikkelissa käydään lyhyesti läpi kahdeksan puolueen astrologiset karta. Tarkastelen myös puheenjohtajien astrologiset kartat suhteessa äänestyksen sulkeutumishetken kartan kanssa. Ilman kelloaikatietoja tehdyissä tulkinnoissa kuten näissä, emme tiedä tarkalleen voittajapuoluetta. Saamme kuitenkin selville
mielenkiintoisen näkökulman puolueisiin ja puheenjohtajiin, ilman sopimushetken tarkkaa syntymäkelloaikaakin.


Tässä Vaaliennuste 2011 -tulkinnassa tarkastelen 19 kappaletta astrologisia karttoja ja näin runsaan otoksen hahmottaminen saattaa vaatia vielä myöhempääkin päivitystä, joten teen muutoksia jos hoksaan jotain oleellista. Astrologinen vaaliennuste vaatii useiden asiayhteyksien huomioimista tavallisen poliittisen seurannan lisäksi, siksi pyydän anteeksi, etten voi tajuta kaikkia vivahteita yhdellä kertaa. Jos tilanteet esimerkiksi maailmalla merkittävästi muuttuvat, kuten "uranus-oinasmaisen painotuksen osalta" voi yllättäen niin käydä. Siinä tapauksessa tuon uudet näkökulmat heti esille. Tarkoituksenani ei ole astrologiselle vaaliennusteella egoilla tietämykselläni. En siis kykene kerralla tekemään tulkintaa, vaan pidän tulkinnan elävänä mahdollisten täydennysten osalta.


SUOMI - VAALIEN 2011 - JÄLKEEN
Puolueiden menestys kytkeytyy vahvasti puheenjohtajien lisäksi, myös kansaan. Suomalaisia edustaa ennakkovaalien alku 6.4. kello 8. ja vaaliuurnien sulkeutuminen 17.4 kello 20. myös Suomen valtion kartan tulkinnoissa  on huomioitu kelloaika. Vaalit alkavat perääntyvällä Merkuriuksella 6.4. joka voi tuoda häiriötä vaalitekniikkaan ja/tai ääntenlaskentaan. Impulsiivisuutta on ilmassa.

Ensiksi täytyy sanoa että nämä vaalit ovat alkua niille näyttäville ja dramaattisille kurssimuutoksille, jotka konkretisoituvat vuoden 2015 vaaleissa ja niiden jälkeen.

Merkittävä tosiasia ovat Perussuomalaiset ilmiönä. He ovat nyt peruuttamattomasti muuttaneet asenteita, kuin kapuloina Suomineidon rattaissa. Nähtäväksi jää miten tämä miellyttävä ja romanttinen kuhertelu jatkuu, muuttuuko se vakavammaksi suhteeksi suomalaisten kanssa. Puoluen on tunut uudella tavalla mielenkiitoa koko suomalaiseen poliittiseen elämään, aidolla ja paikoin satiirisen humoristisella tyylillä. Ilmiönä tämä tervehdyttää Suomen kansallista itsetuntoa: Suomi suhteessa muu maailma!

Suomen kannalta vaalituloksessa on jotain hyvin tyylikästä ja onnistunutta. Kuu kuvaa kansaa ja Suomen ”valtion kartan Kuu" saa hienon painotuksen mm. Marsilta, joka merkitsee ”toiminta takuuta”. Rattaat pysyvät siis pyörimässä, työn ja kaupan suhteen. Toisin sanoen, kansa on tyytyväinen tuleviin parannuksiin, mutta se edellyttää myös yllättäviä myönnytyksiä kuten rakenne- ja toimintatapamuutoksia. tästä seuraa varmasti parantavia keskusteluja ja puheenvuoroja, joista syntyy oivallisia ratkaisuja! Epäilijöitäkin on, siitä pitää Pluton langettama varjo huolen ja siksipä osa suomalaisista tahtoo testata perusteellisesti kolmannen asteen kuulustelun tavoin, uudistus ehdotukset. Pahinta on paljastumisenriski, kuten aiemmat välistävedot ja muut vallankäytön vippaskonstit. Hallitusyhteistyöneuvottelut synnyttävät pattitilanteen, heti vaalien jälkeen!

Taloudelle näistä muutoksista ei ole mitään suurta haittaa. Suomen suhteet esimerkiksi EU:n kanssa säilyvät vaalien jälkeenkin, mutta sillä erolla että asenteemme päätöksenteossa - ovat muuttuneet paljon - kypsemmäksi!


PUOLUEET AAKKOSITTAIN:

Keskusta ja Kiviniemi

Kokoomus ja Katainen

Kristillinen puolue ja Päivi Räsänen

Perussuomalaiset ja Timo Soini

Ruotsalainen puolue ja Stefan Wallin

Sosiaalidemokratit (SDP) ja Jutta Urpilainen

Vasemmistoliitto ja Paavo Arhinmäki

Vihreät ja Anni Sinnemäki


KESKUSTA puolueen taustajoukot eivät ole riittävän eheitä, hallituksesta putoaminen on mahdollista. Puolue on ollut perusteellista uudistusten paineissa 2009-2010. Syyt tähän voisivat olla ristiriidat maanviljelyn ja joidenkin vahvasti ehdollistuneiden puheiden välillä. Näitä asenteita vahvistaa Mars Pluto jännite puolueen kartalla. Teknistynein keinoin tuotetut elintarvikkeet vaatisivat täysremonttia Suomen koko maataloudessa, liha-, maito- ja turkistiloilla. Vanhakantainen jännite kapeakatseisesta teollistuneesta ajattelusta, Mars Neitsyen tehdessä ja Pluto Kaksoset välillä kulmaa. Pluto tuo nämä muutospaineet ja samalla se tuo myös elinkeinon menettämisen uhat, joka on este muutoksille. Puhtaat lähialueen elintarvikkeet ja koko maa siirtyminen luomuviljelylle sopisi paremmin puolueen nykyaikaan. Sirkka-Liisa Anttila esitti hyviä ratkaisuja geeniruoan vaihtoehdoksi.

Keskustan kansansuosion laskun syynä on puolueen häilyvä omakuva ja kyvyttömyys läpinäkyvyyteen. Tämä merkitsee myös puolueen sisällä ”neptunusmaisia” epäselvyyksiä jota media sellaisenaan on peilannut. Tämä Neptunus Kuu vaihe on kuitenkin nyt ohi.

Kansaa ja kansansuosiota edustava Kuu asettuu Keskustan omalla kartalla 90 asteen kulmaan Skorpioni Merkuriukseen nähden. Se on viimevuodet aktivoinut avoimuuden ja salaperäisyyden ristiriitaa, joka on puolueen haasteena saavuttaa kansansuosio ja toisaalta taktikoida samalla poliittisesti. Avoimuuden kääntöpuolella on ollut pelko joutua aseettomaksi. Kypsymättömän Skorpionin taipumus on toimia niin keskittyneen intohimoisesti tavoitteidensa eteen, vilkuilematta ympärilleen ja tämä luo helposti salaisuuden ilmapiirin, joka jo sellaisenaankin on synonyymi - vallanhalulle ja salaisuuksille. Neptunus Vesimiehessä sekoitti media-avoimuudella myös puolueen sisäistä ilmapiiriä. Kuu-Merkurius patistaa puoluetta punnitsemaan tietoisesti tunne-ajatustasolla aina asioiden etuja ja haittoja.

Tulevaisuudessa kompromisseja tarvitaan raha-asioissa, maatalouden tuotantovälineissä, investointien ja sijoitusten osalta kuten myös maataloustuet tulisi asettaa rehelliseen tarkasteluun.

Vanhasen rooli toimi pelikuvana, joka on selkeä heijaste puolueen vielä kypsymättömistä mahdollisuuksista. Samoin se kertoi myös kannattajiensa asennemuutoksen tarpeesta. Puolue pääsee näkyviin tuloksiin, rakenneuudistuksissa vuosien 2012-2013 aikana.


PJ. MARI KIVINIEMI Aurinko ja Merkurius ovat Vaa’assa jotka vahvistavat diplomaattisia taitoja. Kuu Jousimiehenä hän nauttii avautuneista laajoista kansainvälisistä ihmissuhteista. Vaaka teeman lisäksi kartallaan korostuu Neitsyt merkki, ja nämä yhdessä, tekevät hänestä varovaisen jopa aran ja kiltin. Tahdikkaan virkamiesnaisen kuin ”kävelevänä sanelukoneena”, kuten ytsäväni totesi. Näin yhteistyöhaluisilla merkeillä varustettua henkilöä joka ei uskalla rohkeasti valita puolta, en antaisi itsenäisestä
päätäntävaltaa hänelle  y k s i n  edustaa Suomea neuvotteluissa, jossa miellyttämisenhalu joutuu koetukselle. Vaakamaisittain ajateltuna henkilö ei osaa päättää, eikä uskalla tuoda omaa näkemystään riittävän rohkeasti julki, muiden loukkaamisen pelossa! Mielipiteet taipuvat tosiasioiden edessä tai ne ”muuten vain” muuttuvat lennossa.

Kiviniemi kohtaa kovia valintapaineita heti huhtikuun alussa.  


KOKOOMUS voi hyvinkin olla vaalivoittaja Jupiter ja Saturnuksen ansiosta. Molemmat tekevät hyvää kulmaa puolueen Aurinko Jousimieheen.
Vaalien ajankohta 17.4. tukee nimenomaan itsenäistä yrittämistä. Tämä näkyy monenlaisena yritteliäisyytenä, myös ei-bussinesihenkisten henkilöiden toiminnassa.


Kokoomus ja Keskusta lähestyvät sulavasti suuria massoja. He osaavat luoda vieraiden ihmisten kesken samankaltaisen viileän välittömyyden ja ystävällisyyden tunnelman "kuu vesimiesmäiseen tyyliin". Kokoomuslaisittain puolueiden kannatus on läpileikkaus Suomen kansasta ja Keskustasta sanoo olevansa koko Suomen ja suomalaisten asialla. Yhteinen ”kuu vesimiesmäiseen tyyliin” puolueilla on mahdollisuus vastata välittömästi ajan haasteisiin. Puolueet ovat kokeneet paljon arvostelua viimevuosina.

 

Nuorten helppo äänestää kokoomusta, joka johtuu vain osittain puolueen nuorekkaasta Kuun asemasta. Nuorten tapa tehdä valintoja on tietenkin heidän ensisijaisten tarpeidensa pohjalta. Nuorten elämäntilanteestaan katsottuna, raha ja henkilökohtainen menestys ja omin avuin pärjääminen ovat elämän alussa merkityksellisiä. Iän myötä kokemukset esimerkiksi läheisten menetyksistä ja kohtelusta saavat silmät avautumaan, omaa napaa laajemmalle.


Kokoomuksen kartalta löytyy ”lupauksia jakelevan jousimiehen” lisäksi myös realistinen Kauris, joka edustaa ankaraa työkuria. Puolueen Merkurius on Kauriissa, tuo konservatiivisuutta ajatteluun. Yhteiskunnan menestyksen siemenenä korostuvat taloudelliset näkökohdat ja niiden hyödyt. Kauriin mentaliteetti toimia ennakoidusti esimerkiksi - kauppasopimusten mukaisesti - ilman radikaaleja muutoksia. Asiassa kuin asiassa. Tämä näkökulma on arveluttava  peruspalveluministerin tehtävissä jonka tehtäviin kuuluu huolehtia koko Suomen peruspalveluista. Perusteluna että kokoomuslaisittain päätökset perustuvat ensisijaisesti rahaan, myynnin kasvattamiseen ja liiketoiminnan tulosvastuulliseen toimintaan
eli rahan hankitaan. Julmaa symboliikkaa löytynee synonyymista Merkurius = lapset, lapset koulussa, joita sitten rokotettiin H1N1:llä, kemiallisella seoksella, joista on vielä tulossa iso lasku ja paljon murhetta
. Katso Paula Risikon vaiheet asiasta, astrologisesta näkökulmasta.


Puolueen sivuilla patistetaan henkiseen kehitykseen, sama aate ruokkii myös yläluokkaista vapaudentarvetta. Ajatuksena että, rahalla saa ja koneilla pääsee. "Jousimiesmäinen reiluus" näkyy puolueen melko avokätisenä lupauksena sitoutua EU:n velkamaiden taloudelliseen tukemiseen. Toisaalta juuri Kokoomuksen kansansuosiota säätelee kyky tehdä nopeita radikaaleja muutoksia ”uranusmaiseen tyyliin”. Vapauden vastapainoksi Saturnus antaa varmuutta, pitää aiemmin valitusta linjasta kiinni. Kansa syyttää verovarojen ylimielisestä tuhlailusta, joka on rajoituksia tuova uhka työteliään kansan yksilönvapauteen.
Kokoomus joutunee yllättäen keväällä (5-6/2011) muuttamaan puoluetta johtane

et vanhat asenteensa, joilla se on hallinnut. Rahalla luotu väärä turvallisuusmielikuvat ja rahalla manipulointi (kauris-rapu akseli).


Muutoksen aiheuttajat ovat maailman tilanne, ryhmäpaine tai kenties "nuorison" radikalisoituminen jotka tulevat heijastelemaan uudenlaisia tapahtumasarjoja, myös Suomessa. (Nuoret ovat synonyymi tässä yhteydessä välittömille päivitystarpeille.) Puolueen itsetuntokysymykset testataan ennakoimattomasti, talouden tulevaisuudenodotusten ja työllisyyden osalta. Puolueella on edessä itsetunto-ongelmia ja talouden hoitoon liittyvät sopimukset on tarkistettava uudelleen. Myös ruoantuotannossa tai muissa vastaavissa alkutuotannollisissa tekijöissä on haastetta kokoomuksen neuvoteltutaidoille tänä vuonna. Kaikki tapahtuu yhdessä humauksessa ”vips vaan” ja tuleva suunta on aluksi (toukokuussa) täysi arvoitus.

Kokoomus saa risuja siitä että he ovat toimineet kansan selän takana 4/2009, 1/2010, 4/2010, 7/2010, 10/2010, 1/2011 käyttäen plutomaisesti valtaa. Mainitut ajankohdat osuvat ainakin ensimmäisen osalta Suomen ulkopuolella käytyihin neuvottelutapaamisiin: Bilderberg kokous 4/2010, ym..

PJ. JYRKI KATAINEN Aurinko ja Merkurius ovat Vaa’assa kuten Kiviniemellä. Molemmat voivat sovun säilyttämiseksi uhrata liikaa. Myös Kataisen "vaakamainen" ulkokultainen diplomatian ja harmoniantarve, joka tarvitsee tarkistusta rajojen asettelussa vuonna 2012.

Hän on kuitenkin kiitettävän selkokielinen ilmaisussaan, ainakin kotimaassa. Kataisen miellyttämisenhalu voi tietysti voimistua kansainvälisellä areenalla jossa on mahtavat kaverit. Kokoomus puolueelle on tyypillistä ollut pokkurointi vanhoille auktoriteeteille (vapaamuurit) siksi isoille liikemiehille kumarretaan syvään. Näin miellyttämishaluisen "vaaka henkilön" toimiminen puheenjohtajana itsenäisesti ja päätäntävaltaisena kansainvälisessä politiikassa, voi olla löperöä ja vaarallista Suomen kannalta. Tässä valossa katson, että Kataisen mielipiteisiin ja ajatuksiin voi vaikuttaa helposti, kuten Kiviniemeen, hänen astrologiseen kaimaansa.

He voivat oikeudenmukaisuuden vaalimisen vuoksi unohtaa Suomen edut neuvottelusovun vaalimisessa. Muuten ”vaakatyypit” ovat hyviä tasapainottelijoita ja varsinkin viihdyttäjinä, he ovat miellyttäviä seuramiehiä ja -naisia.

Mutta itsenäinen päätöksenteko on vaikeaa.


KRISTILLISET saavat lisää kannatusta. Nyt on erinomainen mahdollisuus saada omat ajatukset ja mielipiteet esille!
Puolueen sanavalmiutta heijastelee Merkurius Oinaassa. Lisäksi puolueen Kuu on Jousimiehessä Saturnuksen vieressä jotka ovat huippuhyvissä asemissa, vaaleja ajatellen. Moni äänestäjä saattaa todellakin harkitsee Kristillisiä, jos ei äänestämällä, niin ainakin mielipiteiden muokkaajana. Puolueen Kuu on Saturnuksen vieressä ja Jousimiehen merkissä, ja nämä sopivat loistavasti moraalin ja etiikan vartiointiin.


Kristillisdemokraattien sivuilta löytyy seuraavat iskevät termit: "kärkiteemat", "on sairasta säästää terveydestä" ja "sairaan hyvä hoito". Sanonnat ovat puolueen puheenjohtajansa näköisiä.

Päivi Räsäsellä on kyky tuoda asiat nuolen nopeudella ja veitsen terävästi esille. Tässä ajassa on merkille pantavaa  hänen ominaisuutensa ilmasta asiat suoraselkäisesti, ilman asenteita tai minkäänlaisia kiertoilmaisua. Nämä nostivat tunnepitoisen marmatuksen ”liian loukkaavina” syksyn TV2 -homoillan keskustelun vuoksi. Kuitenkin Räsäsen tapa on pikemminkin "oinasmaisen riippumatonta ja asenteista vapaata". Eikä yhtään tuomitsevaa tai manipuloivaa, kuten se voi olla vaikkapa Merkurius Vaa'alla tai Merkurius Ravulla. Räsänen on avoin ja spontaani jota kaikki eivät kestä, rehellisyyttä siis.

Puolueella on loistavat kuviot mitä tulee itsevarmuuteen ja aikaansaavuuteen. Byrokratian asettamat esteet ja kenties aiempi suunnanpuute ja epämääräisyys, on väistynyt. Ajankohtaiset uudistukset tuovat menestystä. Ainoa epävarmuus ilmenee saadun hyödyn käytännön arvioinnissa. Mitä sillä tekisi?       

PJ. PÄIVI RÄSÄNEN omaa hyvän ja erittäin tarkan kokonaisuudentajun! Liioittelenko kehuessani tätä erittäin hyvän itsetunnon omaavaa vahvaa "jousimies henkilöä" jolla on vielä Kuu, lisäämässä varmuutta Leijonan merkissä ja lisäksi nämä saavat vielä eheän paketin Pluto Neitsyen vaikutuksesta. Yhdessä nämä tuovat johdonmukaisen älyn ja yksityiskohtaisen rohkea tarkastelutavan joka yhdistyy Räsäsellä ”jousimiesmäiseen” visionäärisyyteen? Hän ei pienistä hämmenny. Lisäksi Pluto tekee hyvää kulmaa hänen Saturnus Kauriiseen; hän tietää rajat ja hyväksyy protokollan. Jää nähtäväksi millaisia isoja ratkaisuja hän tekee 2011–2012?

Olen henkilökohtaisesti aina pitänyt Räsäsen tyylistä olla asiallinen, johdonmukainen, periksi antamaton, humoristinen ja kaikkea tätä vielä kruunaa, hyvä itsetunto naisena, vaimona, äitinä. Nämä kaikki ilmenee hyvässä, rakentavassa ja perinteitä kunnioittavassa merkityksessä. Hänessä on ainesta paljon laaja-alaisemmankin viitekehyksen hoitamiseen, jopa presidentiksi asti.

Puoluetta voisi vaikka äänestääkin jos erottaisivat, kristityt uskonnosta.

Räsäsellä on tulevien äänimäärän suhteen hyvät mahdollisuudet!


PERUSSUOMALAISET osaavat innostaa pilke silmäkulmassa sanomalla asiat toisin! Hyväntuulista sanailua siivittää tällä hetkellä hyvä Jupiter asema, puolueen Kaksos Merkuriukseen nähden. Sitoutumista huulenheittoon tuo Saturnus, joka estää puheiden hukkumasta yleiseen naureskeluun. Edistetty Kuu ja Merkurius vierailevat Härässä, ja ne takaavat ”perstuntuman” asioihin. Ja se, on paljon se!


Arjen abstrahoiduttua yhä teknistyneemmässä maailmassa, jossa Suomea koskevat päätökset ovat siirtyneet kauaksi EU:hun Perussuomalaiset tuvat kaivattua tasapainon kyvyllään, puhua asioista oikeilla nimillä.

Kansantajuinen puhe palauttaa nopeasti maanpinnalle ja luo myös hetkeksi turvallisen olon. Maailman muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi kokonaisuudeksi, sitä on vaikea hallita ja saati ymmärtää. Niinpä omankehon kautta paluu ihmisen perustarpeiden äärelle, luo lopulta selkeimmän kuvan maailmantilanteesta. Kyse on ihmisestä, kaikkialla, siitä mitä me, sinä ja minä tarvitsemme. Siihen ei tarvita monimutkaisia laskelmia tai päätelmiä.

Puolueen Kuun asema Vaa’an merkissä kertoo kyvystä laajasta kansansuosiosta. Tällä Kuun asemalla muut voivat vaikuttaa mielipiteisiin, tai sitten se hyvä välinen politiikassa. Ilman puolueen perustamisajankohdan tarkkaa kelloaikaa emme kuitenkaan tiedä Kuun tarkan sijaintia. Onko Neitsyessä vai Vaa'assa? Sopimukset allekirjoitetaan yleensä iltapäivällä jolloin 11.5. 1995 oli Vaa'assa, niin tai.. edellisenä yön aamutunneilla jolloin Kuu olisi Neitsyessä. Harvoin sopimuksia allekirjoitetaan heti aamulla. Jos sen saisi selville, kertoisi se enemmän nykyhetkestä, mahdollisista tulevista haasteista. Hyvässä ja pahassa, Kuu Vaaka ei aina pitäydy yhdessä sovitussa. Se näkyy Soinin kyvyssä muokata sanomisiaan ja mielipiteitä luodakseen hallitususkottavuutta. Puolueen sisäisen ilmapiirin kannalta Kuu Vaaka voi jättää ratkaisematta hankalat ristiriidat, mukavalla seurustelulla, tarttumatta ikäviin kohtiin.
Puolueella on nerokas taito oivaltaa asiat jotka milloinkin tarvitsevat laajempaa huomiota osakseen. Tämä tekee heistä hyvin onnekkaita!


Ydinvoiman kannatusta ei Japanin tilanne ainakaan toistaiseksi näy lannistavan. Puolueella on halu saattaa asiat ritarillisen kunniakkaaseen lopputulokseen, jota vahvistaa Mars Leijonassa. Periksiantamattomuutta vahvistaa lisäksi Marsin jännitekulmaa Pluto Skorpioniin. Tässä asetelmassa kulminoituu kaikkivoipaisen teknisen voittokulun viimeinen illuusio. Onneksi puolueen Merkurius oivaltaa viimehetkellä, tarvittaessa uudenlaisen näkökulman esimerkiksi sähkönkulun hillitsemiseksi. Tarvitaanko sähköautoja? Tarvitaanko sähköisiä kirjojen? Puolueen Aurinko Härässä mahdollistaisi alkutuotannon ja teollisuuden tarpeiden uudelleen järkeistämisen, kestävällä ja laadukkaalla tavalla.


PJ. TIMO SOINI on hyvin herkkä tunnepitoisella tavalla. Yhteisten etujen ajaminen Aurinko Kaksosella näyttää ajoittain epävakaalta, mielenmuutosten takia. Venus Ravulla se ei vain rajoitu lähipiiriin hyvinvoinnin turvaamiseen, vaan Jupiter Kaloissa hänen henkilökohtaisella kartallaan laajentaa ja vahvistaa verissä olevaa auttamisen halua. Herkkyys ja hyvä kokonaisuudentaju kannustavat eteenpäin. Hyvistä fiiliksistä huolimatta ajoittain paljon
elämän tuskaa, kun henkisen vallankäytön oudot loismaiset lonkerot yllättävät. Soini ajattelee aidosti heimon ja tässä tapauksessa, Suomen kansan etuja. Hän on näkijä, joka tarvitsee erittäin luotettavia ihmisiä ympärilleen.


Soini, kuten puoluekin saavat vaaleissa kannatusta.


RUOTSALAINEN PUOLUE on perustettu vain kolme vuotta ennen SDP:tä ja on siten, vanhin puolue Suomessa. Puolueen Aurinko sijaitsee Kauriin merkissä joka lisää vanhan aikaista tunnelmaa. Nykyisessä kansainvälistyvässä maailmassa puolue väittää huolehtivansa yllättäen Suomen kielen asemasta. No se onkin hyvä motiivi, sillä samalla säilyy oma kielipoliittinen asema kuin vaihtokauppana Suomessa. Tämän lisäksi puolueen sivuilla kerrotaan tehtävästä ajaa ja säilyttää kaksikielisyys Suomessa ja ajaa demokratiaa.


Puolueen Kuu yhtyy Uranukseen ja Saturnukseen Skorpioniin merkissä. Hmm’ no asioita ei ainakaan nosteta ilman patistelua päivän valoon. Tämän puolueen rahaliikenne tulee ensimmäisenä mieleen, kuinka se toimii? Kuka rahoittaa? Sillä Venus Jousimiehestä on oppositiossa Plutoon, joka on puolueen kartan Kaksosissa. Lisäksi nämä ovat jännitekulmassa puolueen Solmuihin tuo mieleeni hmm’ kätköjä.. lisäksi puoleen Kuu, sekin on Skorpionissa.

Faktaa on että puoluetta rahoittaa Konstsamfundetin yhdistys, jolla on satojen miljoonien omaisuus. Yhdistys omistaa muun muassa Forumin liikekeskuksen Helsingissä ja on myös Hufvudstadsbladetin omistaja.

PJ. STEFAN WALLIN on rauhallinen ja heimokeskeinen pohtija. Merkurius Ravussa takaa ne aiheet jotka otetaan esille kulloinkin tunnepohjaisista syistä. Puolueen ajama Suomen ja Ruotsin kielen asema, meillä ja Suomen ulkopuolella on tärkeää, mutta ensin kuitenkin, tulee Ruotsinkieli. Vaikka Wallinin Aurinko on vilkkaassa Kaksosen merkissä kuten esimerkiksi Soinilla, niin Stefanin kohdalla kommunikointi puhuttelee vain ”omaa lähipiiriä”.  Wallinin Kuu Kaloissa tekee hänestä tunneherkän kuuntelijan, jolle sanaton viestintä kertoo usein kaiken tarpeellisen. Mars Vaa’assa korostaa tarvetta sukkuloida tyylikkäästi sopimus - ja kauppasuhdeviidakossa, punnita asioita monelta kantilta huolellisesti. Wallin on tässä mielessä oikeassa puolueessa, jossa hänen ei ole tarvitse taistella olemassaolostaan. Tässä on hänelle turvallisen haastava pelikenttä, kuin kultaisessa kehdossa.


SOSIAALIDEMOKRAATIT (SDP) on herkkä puolue kuuntelemaan kansan toiveita. Omat lipsahdukset sekoittuvat Aurinko Ravun ja Kuu Jousimiehen minäkuvaa vastapäätä sijaitsevan Neptunuksen vaikutuksesta. Puoleen ulkopuolelta tulvivat viestit ja vaikutelmat sekoittavat ajoittain puolueen sisäistä linjaa.


Vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden tavoitteilta meni pohja edellisissä eduskuntavaaleissa 2007 jolloin he saivat historiansa toiseksi alhaisimmalla vaalituloksen. Onkohan istuvalla SDP:läisellä ”ensimmäisellä naispresidentillä” jotakin tekemistä laskeneen suosion kanssa? Syyllisiä voi etsiä myös ”kiinailmiöstä” jotka alkoivat keinotella ihmisen työllä. Eikä tilannetta helpottanut Suomessa tehdyt terveydenhoitoalan muutokset (THL 2008) ja metsäteollisuuden tehtaiden sulkeutumiset jotka jättivät syvät arvet moniin. Saturnus sijaitsi tuolloin puolueen Neitsyt Marsin päällä, jumittaen koko puolueen toimintaa. Ovia on tällöin paukuteltu Uranuksen vaikutuksesta, sen riepoteltua puolueen sisäistä ilmapiiriä. Ikävä sanoa mutta puolueen kuolinkellot ovat soineet siitä asti. Ainoa apu, totaalinen ja syvällinen asennemuutos joka vaikuttaa myös äänestäjiin. Joskus yrityksiäkin lopetettu toimivasta ja hyvästä asiakaskunnasta huolimatta, kun oma "sydän ei ole enää hankkeessa mukana". Samaa lääkettä voisi soveltaa myös Kokoomuksen ja Keskustan täysremonttiin. 


Puolueen haasteena on ollut reaalitentintajun säilyttäminen (2008–2010). Heillä on nyt luontaisena voimavarana kykyä ja taitoja kannustaa luovuutta ja kekseliäisyyttä. Puolueen olisikin löydettävä keinot joilla estää suomalaisia pakenemasta haaveilun, lääkkeiden ja depression maailmaan. Tämä koskettaa niin lapsia, kuin aikuisia ja vanhuksia.
Astrologisesti tämä ”rapumaisen äidillinen” puolue tarvitsee laaja-alaisempaa kulttuurien tuntemusta taatakseen turvallisen elämän ja toimivat ”kodinturvajoukot” suomalaisille. Puolueen Rapu on perinneidylliin taipuvainen ja yhdessä puolueen vahva "Jousimies painotus" haastaa näkemysten laajentamiseen. Kodinomaista (kotimaan) turvallisuuskäsitettä on laajennettava, tai sitten on löydettävä toimivat ratkaisut suomalaisten henkiseen jaksamiseen työelämän haasteissa. Tämä ei tarkoita myöntymistä markkinatalouden ehdoille, vaan henkisiä arvoja.

PJ. JUTTA URPILAINEN on menestyjä näissä vaaleissa, ainakin henkilökohtaisella tasolla. Aurinko ja Merkurius Leijonassa tekevät hänestä ponnekaan puhujan jonka ääni kuuluu kauaksi. Itsevarmuutta piisaa. Tarvitaan kelloaika jotta voisi olla varma onko Urpilaisen Kuu Kaksosissa vai Ravun merkissä. Epäilen ensimmäistä, hänen tavassaan suurenkin vuodatuksen jälkeen pysähtyä ja siristää leikkisästi silmiään.

Urpilainen on sitkeyden ja periksiantamattomuutensa lisäksi myös nokkela, erittäin terävä ja älykäs. Hänen tulisi rohkeasti astua tavanomaisten rajojen yli yhteiskunnallisissa asioissa. Ehkä Jungerin mukaan tulo edusti tätä, mutta muutakin tarvitaan, jotta tämä tehopaketti saa kaiken kapasiteettinsa paremmin käyttöön.


VASEMMISTOLIITTO puolustaa rohkeasti Suomen sosiaalietuisuuksia nyt ja jatkossa, kieltämällä miljardien lisätukien jakamisen EU:hun. Suomen etujen tavoittelu onnistuu puolueen Merkurius Härällä. Lisäksi Pluto motivoi tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa selvittelyä raha-asioissa. Jos astrologisesti pohdittaisiin, mitkä puolueet ovat parhaita neuvottelemaan maansa raha-asioista EU:ssa, suosittelen tätä puoluetta!


Kokoomuksella ja Keskustalla on tarkkanäköisyyttä, mutta alkutuotannollisissa kestävien hankkeiden jatkuvuutta parhaiten turvaisivat Vasemmistoliiton hyvän ”härkämäisen"
pankkiirimainen ajattelutapa. Vasemmistoliitto saa tulevina vuosina näkemyksensä yhä paremmin esille, joka näkyy sitten seuraavissa eduskuntavaaleissa 2015.


PJ. PAAVO ARHINMÄKI nostaa puoluekuvaa, se näkyy näissäkin vaaleissa hänen henkilökohtaisena menestymisenä, kuten myös puolueen kannatuksena. Arhinmäki on hyvän itsetunnon omaava Jousimies, jolla on Kuu itsekriittisessä ja aranpuoleisessa, mutta tarkassa Neitsyen merkissä. Tällä hetkellä Oinaassa oleva runsas planeettapainotus suo Arhinmäelle hyvää tilannetajua. Hän saa laaja-alaiset näkemyksensä ja käytännölliset ratkaisut  nyt hyvin tuotua esille. Tämä ei näy pinnallisesti muuttuvina mielipiteinä, sillä hänen Merkuriuksensa konservatiivisessa Kauriin merkissä. Hän kykenee välittämään puolueen ja Suomen kansan edut ja hyödyt, vaalikansalle ilman mahtailua.


VIHREÄT voivat saada lisää vaikutusvaltaa jos oppivat keskittämään hajanaiset energiansa, porautumalla paremmin ongelmien ytimeen. Puolueen Aurinko, Kuu ja Merkurius ovat kaikki Kalojen merkissä ja se mahdollistaa menestymisen jos löytyy ymmärrystä torjua kollektiivisia virtauksia. Urbaanin nokkeluuden tarjoamat roolipelit, humanistisessa hengessä estävät löytämästä peruskallion, kestävän pohjan jota tämä mielikuvitusrikas puolue tarvitsee. Sillä Kalat merkkinä, sulautuvat huomaamattomasti sekä luontoon että itse luotuun todellisuuteen.

Kalamainen sokeus ja erottelukyvynpuutteen näkyy ajoittain puolueen toiminnassa mm. eräänlaisena luonnon pakkosuojeluna, jossa on uskonnollisia piirteitä. Ydinvoima ei käy ja samalla kielletään monet luonnonmukaiset energiamuodot. Mitä jää jäljelle? Kuvaisiko erottelukyvynpuutetta seuraavat vaihtoehdot, jos pitäisi valita. Kumpi on parempi ydinvoima vai samaa sukupuolta olevien avioliitot - ja adoptiot? Löytyisikö näin "kalamaisesta" puolueesta ymmärrystä tarkkanäköisyyttä siitä, kuinka esitetyt vaihtoehdot ovat molemmat hienojakoisella tasolla tuhoisia, vaikka niiden epäedulliset seuraukset paljastuisivatkin vasta pitkällä aikavälillä. Niinpä kumpikin vaihtoehto saatuaan laajan kasvualustan ei toisi tervettä ja rakentavaa kehitystä, vaikka toinen näyttäytyykin aluksi vain harmittomana sosiaalisena ilmiönä. Kummankaan toiminnan vaikutuksia on vaikea havaita, eikä näiden kaikkia vaikutuksia vielä kyetä tunnistaman. Mutta hyvässä ”kalamaisessa uskossa” toimitaan.


Vihreät voivat saada vaikutusvaltaisia kannattajia vaaleissa 2011.


PJ. ANNI SINNEMÄKI on herkästi loukkaantuva Aurinko ja Merkurius Rapu tyyppi. Hänen on helppo samaistua ympäristön ja eläinten taajuudelle herkän ja myötätuntoisen "Kuu Kalojen vaikutuksesta". Puolueen ja Sinnemäen siis moleöpien karttojen Kuut sijaitsevat uhrautuvissa Kalojen merkeissä. Riskinä voisi olla kyvyttömyys erotella omat tunteet, puolueen sisäisestä ilmapiiristä. Onneksi tässä tapauksessa, näiden karttojen Saturnukset ovat vastakkaisissa asemissa toisiinsa nähden, jonka turvin voi asettaa selkeät rajat työn ja vapaa-ajan välille.

Jupiterin hyvästä asemasta johtuen energiaa ja innostusta riittää näissä vaaleissa. Tänä aikana Sinnemäki tehtävässään puheenjohtajana henkilökohtaista itsenäistymistä ja samalla hän kohtaa monia vapauttavia yllätyksiä.

Kirjoitus, Tuija Uusitalo 22.3.2011.

Kuvat, shutterstock  Kusattuna hyvinvointiYhteiskunnassa

perhe_tasa_arvo


Kataisen puheet pakottavat määrittelemään  hyvinvoinnin, jos se kerran on hänen mielestään uhattuna. Menetämmekö hyvinvointiyhteiskunnan edut, ellemme osallistu EU-velanmaksuun ja takausrahoituksiin? Miten määrittelemme yksityisen ja yhteisen edun merkityksen vaalien alla?

Elämme ”henkilökohtaisen turvallisuuden kyseenalaistamisen aikaa” ja sananvapauden rajoitusta. Tuomioita langetetaan ja syytteitä nostetaan kunhan ”osaa vedota oikealla tavalla tunteisiin". "Minua on loukattu ja kiusattu! Yksityiset kansalaiset joutuvat tuomioistuinten eteen vain siksi, että reagoivat itseään vaikutusvaltaisempiin kiusaajiin, kuten – hallitukseen ja mediaan – heidän oikeuteen revitellä iskulauseilla luoden osapuolten välille ”kansan kiihotustilan”, eikä heitä siitä tuomita. 

TUNTEISIIN VETOAVAN VALLANKÄYTÖN JUURET
Pluto edustaa syvälle ulottuvia vallankäytön muotoja. Tällä hetkellä tunnepitoinen ja yliherkkä Rapu saa kylmäkiskoiselta Kauriilta plutomaista painostusta vuoteen 2024 asti. Vaikutusvaltaa julkisesti käyttävät tahot, tulevat uudelleen arvioiduksi ja he joutuvat vastuuseen mielipahan tuottamisesta. Raputeemalla reagoidaan yliherkästi seuraavilla alueilla: kotona, kotimaan asioissa, lapsuudenkodin teemat, perheet, äitiys, ravinto, suoja ja henkilökohtaiset tunteet ja 'omaksutut tavat' joutuvat uudelleen tarkasteltavaksi. Mutta vasta sitten kun Saturnus siirtyy pois tosiasioita välttelevästä Vaa'aan merkistä (6.10.2012) ja siirtyy mustavalkoiseen Skorpionin merkkiin. Siihen asti elämme tunteita korostavassa mutta teennäisessä ilmapiirissä, jossa kaunistellaan tosiasioita. Yksilölliden ja pienten paikallisten ryhmien madaltunut kynnys reagoida ulkoapäintuleviin uhkakuviin on lisäänynyt vaikka tulisi siirtää hyvinvoinnin perusongelmat koskettamaan koko muuta maailmaa.

Kaikissa kansanvälisissä, kansallisissa mielipideselkkauksissa ja kriiseissä on tällä hetkellä kyse, samoista ihmisen perusturvallisuuden ja päivittäisten perustarpeista ja hyvinvoinnin turvaamisesta. Useissa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän valtioissa, kuten esimerkiksi Tunisiassa, Libyassa, Egyptissä jne. kansalaisen kapinnoin syyt hallitusta vastaan nousevat samasta Rapu teeman lähteestä. Kyse on perustoimentulosta. Perustarpeista. Pankkikriisi on tahaton, mutta se voi olla myös tahallisesti ajoitettu jos miljardöörit käyttävät astrologiaa. Juuri nyt Pluto on yhteiskunnallisessa auktoriteetti-rakenteita symbolisoivassa Kauriin merkissä jossa se luo turvallisuusuhkan järjestelmässä. Oiva esimerkki on terveydenhoitohuoltojoukkojen H1N1 – piikityskamppanja, jolla uhataan äitejä ja lapsia.

Olisi hyvä tiedostaa aikakauden impulssiiviset tunnevaihtelut. Tavallisten yksinkertaisten asioiden sanominen ääneen voi synnyttää vallankumouksia, kuten kävi Tunisiassa: vihanneskauppiasta joka elätti äitiään, setäänsä ja sisaruksiaan (”Rapu, pitää huolta läheisistään”) eikä ks. mies saanut ostokuponkeja tuotteilleen, jolloin hän parlamenttitalon edessä (Kauris = valtio, hallitus, lainsäädäntö), sytytti itsensä tuleen. Toinen tapaus on täältä viikolta. Japanissa tuomittiin Tokion Akihabaran aukiolla 5.6.2008 tehty umpimähkäinen seitsemän ihmisen puukotuksesta mies, joka oli kokenut tulleensa kiusatuksi internetissä. Pluto oli jo tuolloin Kauriissa, vastapäätä helposti loukkaantuvaa Rapu merkkiä. Omat rajat ovat koetuksella.

Myös Suomessa politiikkojen ja päättäjien tulisi tiedostaa aika jossa elämme. Tunnekuohuja ei voi kuitata nimityksillä ”viharikos” tai ”kansan kiihottaminen” (osuvia rapumaisia ilmauksia). Näillä termeillä tukahdutetaan vain tunteita. Loukattujen ja riistettyjen ihmisten tunteita, kuten maaorjat 1800 – luvun Venäjällä jotka eivät saaneet edes riittävästi ruokaa huolehtiessaan aatelisten maaomaisuudesta raatamalla peltotöissä. Kokonaisuuden kannalta peräänkuulutamme myös median sanavapautta revittelllä otsikoilla, kuten "homot rinnastettiin murhaajiin”.  On tuomittavaa kaikenlaisella homoilmiöllä liehakointi, kuten heihin rinnastettavat adoptiotoiveet. Median tulisi ottaa vastuuta siitä, kuinka räikeällä asenteella kiihottavat lukijoiden mielikuvia!

Pian myös Mars siirtyy äkkipikaiseen ja spontaaniin Oinaan merkkiin (2.4.) Merkuriuksen, Jupiterin ja Uranuksen lisäksi. Nämä voivat yhdessä kannustaa yks’ kaks ennakoimatatonta yksilörohkeutta, jota Suomessa harvoin nähdään. Toki ilmiö voi kanavoitua myös eduskuntavaaleihin! Riippumatonta yksilöitymistä ja oman tien kulkijoita saamme ihastella, seuraavat seitsemän vuotta! Oinasta pidetään räjähtävänä merkkinä, silloin kun ihmisen primäärejä tarpeita rajoitetaan. Tästähän on juuri kyse Pohjois-Afrikassa. Levottomuudet saivat tuulta purjeisiinsa osuvasti tammikuussa jolloin Jupiter siirtyi Oinaaseen.


LOUKATUT TUNTEET
Ennenkuin palaan Kataisen hyvinvointiyhteiskunnan menettämisen uhkaan, katsaus vielä hetkesi Raputeemaan. 

”Kypsymätön Rapu” kulkee koko elämänsä peukalo suussa. meissä kaikissa ihmisissä on Rapua karttamme, Kuun sijoittumisen muodossa. Kuun sijainti henk.koht. astrologisella kartalla kertoo kuinka reagoimme asioihin. Se kertoo tavasta reagoida ja heijastaa asioita ja sitä useammin, mitä epäpuhtaimmat tunteet meillä on. Toisin sanoen, jos tunne-elämämme ja elämysmaailmamme on kovin alkeellisella tasolla. Tunne- ja elämysmaailman "alkeellisuutta" voisi verrataa pieneen lapseen, vaikka tosiasiallisesti lapsen tunteet ovat puhtaita. Eli esimerkiksi oraalinen tarve imeä on luontaista, ja ylensä lapsi vierastaa lähipiirin kuulumattomia ihmisiä, noin 8kk iässä. Jos  kehitysvaiheen esimerkkitarpeet estyvät kuten viedä esineitä suuhun ja iloita pottaan tulleesta kakasta, voivat ne toimia myöhemmin alitajuisina muunnoksina synonyymin tavoin esimeriksi seksuaalivietille. Tässä olisi hyvä tutkimuskenttä. Tutkia sitä kuinka lapsuuden kokemukset edellä mainittujen perusturvallisuustarpeiden häiriintyessä vaikuttavat ihmisen myöhempään käyttäytymiseen. Unohtamatta lapsen vanhempia, millainen suhde päivittäisellä tasolla yksilöllä on ollut äitiin ja isään. Millainen ilmapiiri vallitsi lapsuudessa. Periaatteessa kaikki tästä hetkestä taaksepäin, aiemmat kokemukset, vaikuttavat henkilökohtaisten tunne-elämysten laatuun myöhemmin, jonain ennakoimattomana hetkenä. Myös alkoholi, huumeet, ideologiat ja uskonnollisuus vaikuttavat ilmapiirinä suoraan tunne-elämää muovaaviksi. Tunne-kenttä koostuu monista asioista.

No niin, palataan alkuperäiseen heitettyyn haasteeseen, Kataisen heittona: hyvinvointiyhteiskunnan menettämisen uhka.
Kun elämme näin tunneherkässä ilmapiirissä, siksi olisi ylisesti tiedostettava varsinkin julkisuudessa toimivien henkilöiden sanomisiensa vaikutusaallot. Tunteet peilautuvat kaikkialla maailmassa erittäin impulsiivisina vuoteen 2019 asti. Kansanedustajat ovat kansakunnan vanhempia tai ainakin turvallisuuden ja elinolosuhteiden takaajina joihin ihmiskunta peilaa vaikuttelemansa nopeasti takaisin.

MITEN SELVITÄ OMIEN PELKOJEN KANSSA?
”Pelottavilta mielikuvilta on puhkaistava silmät” siten että jokainen aihe, joka herättää pelkoa, tulee tarkastella ja kyseenalaistaa. Sen voi tehdä yksinkertaisilla kysymyksillä; mitä pelkään ja miksi? Näin ainakin itse toimin. Aina kun haluan perimmäisen totuuden selville, kyselen itseltäni syytä ristiriitaisiin ja epäpuhtaisiin tunteisiin jotka vaikuttavat häiritsevästi mielialaani. Vain kyseenalaistamalla omat näenäisselitykseni kohtaan lopulta täydellisen ”sielunrauhan”.

Uskon monen muun suomalaisen itseni lisäksi reagoineen jollakin tasolla kuultuaan Kataisen heiton: hyvinvointiyhteiskunnan menettämisuhasta. Ei vain vaalien takia vaan muutenkin on tärkeää selvittää omat pelot siitä mitä tuo Kataisen kommentti merkitsee minulle!

Vaaliäänestys on sinun valintasi, ja jos et ymmärrä ”politiikkaa”, voit ainakin koettaa ymmärtää itseäsi. Millaisia ajatuksia ja tunteita sinulle herää ainakin itseäni puhutelleista Kataisen ja Kivinimen viittauksista, hyvinvointivaltion menettämisen uhasta ja EU-ystävien menettämisenuhasta? 

Saadaksesi selville pelon syyt, älä hyväksy ensimmäistä reaktiotasi. Tunteet nimittäin pyrkivät torjumaan suoralta kädeltä heti kaiken ja mieli suoltaa järkiperäisiä lauseita ”mitä menetyksestä seuraisi..”, mutta mitä sitten? Esitä uusi yksinkertainen kysymys itsellesi?
Esitä vaikka kuinka monta vastakarvaista ja epämiellyttävää kysymystä itsellesi. Kunnes kohtaat sen perimmäisen uhan, jota pelkäät tapahtuvaksi? Löytyykö sellaista? Itse en löydä, mutta sinun tarkoitus ei olekaan uskoa minua, vaan itseäsi. Etsi itse!
Ehkä törmäät pelkojesi syihin. Hyvä! Sitten voit esittää itsellesi jälleen uuden kysymyksen: mitä sitten, jos menetän senkin? Mitä sitten tapahtuu?

Älä huijaa itseäsi! Jatka uusilla kysymyksillä, kunnes pelko poksahtaa kuin harmiton saippuakupla silmiesi edessä ja alat hymyillä, koska lopulta se ajatus (uhkaava pelko) ei olekaan niin pelottava. Tosiasiassa vain tietämättömyys, voi meitä pelotella. Toisin sanoen itsetuntemuksenpuute joka tässä tapauksessa on, Kokoomus ja Keskusta puolueen mantrat; hyvinvointiyhteiskunnan ja EU-yhteistyön menettämisenpeloista.

YHTEENKUULUVUUDENTUNTEEN HARHA = AIKAKAUDEN RAPUMAISTA HERKKYYS
Älä anna mielelle ja tunteillesi lupaa upota tähän tai mihinkään muuhunkaan uhkakuvaan. Koemme asiat eri tavoin ja meille eri asiat luovat siksi erilaisia uhkakuvia. Nimenomaan juuri tätä asioiden kohtaaminen tarkoittaa, että selvitämme vaikeat tunnetukokset itsellemme.

Jos suutut tai tuskastut, hyvä! Sillä se tarkoittaa että sinun on jatkettava esittämällä itsellesi uusia kysymyksiä, mikä tässä tuskastuttaa tai miksi en halua… jne.. jne.? Loputtomiin uusia kysymyksiä kunnes hymyilet, ja totesit tunnekuohun olevan vain ”tunne”, se et ole sinä, vaan tunteesi ovat osa sinua, kuten vaikkapa kädet. Ethän ole käsi, vaikka vihreäksi maalattu käsi, jota tulisi kokoajan verrata ympäristön kanssa. Ikään kuin tuo vihreäksi maalattukäsi saisi säädellä tunteitasi.  Vaikka koko maailmasta ei löytyisi samaa vihreän sävyä peilaamaan teidän samaa aaltopituutta, niin hyväksy se että vihreä kätesi on ainutlaatuinen, kuten kokemuksesikin ovat. Mutta älä tee siitä isäntää tai auktoriteettia itsellesi. Tosiasia on nimittäin ettemme koskaan löydä ihmistä joka ymmärtäsi meitä täydellisesti. Se on jo paljon, kun yritämme ymmärtää toista. Ehkä äitimme ymmärsi meitä jonkin aikaa kun olimme lapsi, mutta kasvaessamme välimatka kasvoi kun äidin ja lapsen välinen side kasvaa lapsen vanhetessa. Tämä luonnollinen etääntyminen "ruokkivasta äidistä" opettaa hallisemaan omia tunteita joka on oppikoulu luoda mielekäs elämä kokematta täydellistä yhteisymmärrystä kenhenkään elämässään. Jos tämä ero äidistä ei tapahdu, ihminen jää tunnekoukkuun kaikenlaisiin äidin antamien tunteiden korvikkeisiin. Kaikkeen sellaiseen joka tuntuu joltakin!!  

Puhtaat tunteet vastaavasti ovat niitä joissa "ruokkivan äidin" sijasta, koemme ikuisesti rakastavan Universaalin Äidin läsnäoloa: meistä pidetään aina huolta. 

USKALLANKO ÄÄNESTÄÄ?
Seuraavassa jaan lukijan kanssa omat kysymykseni jotka nousevat esille hyvinvointiyhteiskunnan menettämisen pelosta ja EU-ystävien menettämisenuhasta, jotka minun tulee tunnistaa ennekuin voin edes harkita äänestäväni. Menetykset ja ystävät ovat tietysti ensisijaisesti tunnekysymyksiä, siis vain osa meitä, kuten miellyttävän vihreäksi maalattu käteni. 

Sinun motiiveistasi äänestää, en tiedä, mutta minä en tee mitään, ellen ymmärrä miksi teen juuri niin, kuin teen. En mene edes lääkäriin ellen ensin tiedä miksi sinne menen. Minun on tunnettava sairauteni ensin ja vasta sitten voin luottavaisin mielin neuvottelen lääkärini kanssa vaivaani sopivista hoitovaihtoehdoista.

En koskaan luota muihin ja siksi minulla ei ole auktoriteetteja. Ulkoiset auktoriteetit kuten muiden miellyttäminen tai muilta saadut suosionosoitukset, eivät ole totta, eikä toisten mieliksi ei voi toimia. Miksi? Toiset ihmiset voivat etäännyttää sinut omista tunteistasi, Itsestäsi. ja lopulta alat pelätä omia tunteitasi (Itsesi kohtaamista). Siksi mielistely on tie josta ennepitkään seuraa lopulta epärehellisyyttä, kuten peliä ja kauppaa. Rakkaus ja muiden kunnioitus ovat asioita, joita ei kannata sekoittaa mielistelyn kanssa koskaan.

MITÄ HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN JÄLKEEN ?
No niin, mitä hyvinvointiyhteiskunnan menettämisestä voisi seurata? Entä jos koko rahajärjestelmä romahtaa, veisikö se maanjalkojemme alta, olisiko se pahempi kuin Japanin ydinvoimaonnettomuus?  Miksi Suomen talous ei ole muka hallittavissa?  No, itselläni ei ainakaan ole ymmärrystä monista kauppasopimuksista ja niiden yksityiskohdista joita Suomi tehnyt. Millaiset ehdot niihin on laadittu, mukaan lukien EU:n velkasaneerausmaat. Jos saisimme nähdä sopimusten oleelliset yksityiskohdat, ratkaisu varmasti löytyisi. Poliitikot ovat liian sisällä hommassa eivätkä näe siksi vaihtoehtoja.
Yksi keinoni on saada vastauksia, on keskustella aiheesta, ja siksi saatan nämä kysymykset muiden nähtäväksi.  Tietysti muiden pohdinnat voivat nostattaa uusia pelkoja.. Mutta tietoisena tästä otan riskin, kysyessäni minkä sinä määrittelet hyvinvointiyhteiskunnan menettämisen uhaksi?

Tietysti voin kysyä itseltäni, mitä minä saan ja annan tälle yhteiskunnalle? Mikä on yhteiskunnallista kehitystä, onko se sitä että kaikki saavat samanlaiset sähkölaitteet, kodit ja palvelut, joita sitten yhdessä samaan aikaan käytämme? Vai onko se sitä, että ajamme aamuruuhkassa autollamme navigaattori koelaudalla vaikka reitti on tuttu. Tai onko se hyvinvointia että katsomme samanlaiset elokuvat ja luemme netistä samaan aikaan, samat uutiset? Eiköhän meillä ole aika hyvin monet materiaaliset asiat? Jos pikkusen yritämme saamme sen mitä tarvitsemme?
Ongelmat joista muodostuu pelkoja, voidaan oikeasti ratkaista hyvin yksinkertaisesti, esittämällä yksinkertaisia kysymyksiä.

Ensinnäkin, miksi velkaantuneita maita ei voisi laittaa velkasaneeraukseen, kuten yksilöiden kohdalla tehtiin? Entä monimutkaiset omistussuhteet, syntyykö niistä kiusallisia eturistiriitoja? Jokaisen on ratkaistava uhkakuvat omalla kohdallaan, kuten nyt määrittelen hyvinvointiyhteiskunnan merkitystä itselleni. Mikä on ylipäänsä yhteiskunta tai yhdyskunta? Kuulunko sellaiseen ihmisryhmään? Entä jos en koe kuuluvani, mitä se muuttaa? Hmm’ tässä on jotain.. tunteita.. Kuulunko yhteiskuntaan? En ole sisäistänyt ajatusta kuulunko yhteiskuntaan vai en. Elämä on ollut siltä osin niin helppoa. Suomessa ei ole ainakaan fundamentalisteja uskon kiihkoilijoita ja markkinatalous fundamentalismin kuitenkin hallitsee, kun ei elä yli varojen eikä elä velaksi.

OMAISUUS
Mitä me ja minä oikeasti voisimme menettää? Sotaaikana suomessakin sentään piti jakaa oma asunto vieraan kanssa. Nyt ei kuitenkaan ole kyse ihan niin konkreettisista menetyksistä?
Mistä menetyksestä Kaitanen puhuu ja miksi hän puhuu työpaikkojen lisäämisestä?

Tarkoittaako hän esimerkiksi tulevia valtavia peruskorjausurakoita eri kaupunkien lukuisissa vesi- ja viemäriverkostoissa vai näyttöpäätteiden seuraamista? Nykyään korkeasti koulutetut ihmiset rakentavat ihmisten seuraamiseen laiteita, laiskuuttaan tehdä itse tai pelkuruuttaan, turvallisuuden vuoksi. Luullakseni kohta poliisejakin vähennetään, kun peltipoliisit ja muut kamerat voivat hoitaa heidän hommat. Vangit ja tavalliset ihmiset sekoittuvat, sillä molempia voidaan kontrolloida nilkkaremmein ynnä muilla sähkölaitteilla. Italiassa on supermarketteja joissa on ei- miehitettyjä kassoja. Asiakas vetää ostoksensa viivakoodilukulaitteen ohi ja laittaa muovimaksukorttinsa lukijaan joka veloittaa tililtä ”näkymätöntä rahaa”.

Sähkölaitteet hoitavat monia aiemmin lihasvoimaa vaativia töitä. Onko se hyvinvointia, ettei tarvitse edes tavata kasvotusten, facebook riittää? Puhelimessa sentään kuulee toisen äänenpainon vivahteet. Kuka kaipaa sähköautoja jotka tarvitsevat lisää virtaa ydinvoimaloista, jotka eivät edes kestä Suomen pakkasia? Haluaisinko lukea kirjoja ja lehtiä sähköpäätteiltä? Pesukone on ihan yes, astianpesukonetta en käytä vaikka inhoankin tiskaamista, mutta lopulta aina siihen ryhdyttyäni koen sen terapeuttisen rahoittavana. Käsillään hyvä muutenkin tehdä jotain, konkreettista. Onko hyvinvointia käyttää autoa kaikilla lyhyillä matkoilla, joka päivä? Pitääkö se olla uusi? Auton katsastusyhtiöt julkaisivat hiljattain listan katsastuksesta läpimenevien autojen käyttöiät. Elintason ja joillekin diivailun mittarina pidetyt Clystlerit, Volvot ja mersut eivät olleetkaan tällä mittarilla arvioituna, kovin kestäviä.     


Onko automaatio, koneiden tekemät lääkkeiden annospussittamiset apteekissa, suurtalouskeittiöiden sähköiset kylmäköt jotka annostelevat sairaille, vanhuksille ja lapsille kouluruoan valmiiksi, onko tämä säilytettävää hyvinvointia? Paljonko halvalla tuotetussa ruoassa ylipäänsä ja varsinkin teollisuusruoassa on ravintoaineita jäljellä? Säästämisen surauksena päädymme tätä menoa syömään GM -ruokaa joka tuhoaa terveet solut. Lisäaineet ja terveysvaikutteiset ruoat lihottavat ja aiheuttavat yhdessä vaatemuodin kanssa anoreksiaa.TURHAT AMMATIT ja TUOTTEET
Kuka tarvitsee uusia muotisuunnittelijoiden luomuksia, jotka eivät kestä mitään tai ovat liian kalliita? Luovatko suunnittelijat ja muotoilijat ylipäänsä mitään hyvinvointia, tuottamalla jatkuvasti uutta kulutettavaa jonka seurauksina jätevuoret kasvaa?

Kauanko kuvittelemme uuden kalliin omakotitalon kestävän, joihin vedämme muovia eristeiksi? 10 vai 30 vuotta? Eikö muovi oikeasti hikoile säävaihtelujen mukaan, ja eikö se tuokin kosteusongelmia? Tai vuorivillojen ja muovien seassa syntyy jokin pieneliöyhdyskunta. Kuka maksaa näistä uusirakennuksista koituvat ongelmat? Jos se on todellinen uhka, vakuutusta ei niihin tehdä.

Entä julkinen omaisuus ja palvelut, terveyshoitopalvelut, koulut ja muu julkinen infrastruktuuri viemäri, vesijohdot, sähkölinjat, datakaapelit, maantiet ovatko niiden toimintakunto riippuvainen EU:n velkaantuneiden maiden tukemisesta? Entä maanviljely, eikö ruokatuotanto toimisi ilman EU vai tarvitsemmeko siihen nykyisen kaltaisia poliittisia ”hyvinvointia lisääviä sopimuksia”?  Kuinka paljon ulkomaalaiset saavat omitusoikeuksia Suomessa, tai Suomen luonnonrikkauksista?


MITÄ ON TALOUDELLINEN KEHITYSFILOSOFIA?
Onko maamme jalkojemme alla hyvinvointiyhteiskunnan tuote?  Miten käy ihmisen henkisen kehityksen ja moraalisen tilan kun mitään ei tarvitse enää tehdä? Eikö masennus ja itsemurhat ja huumeet ja alkoholi ja seksuaalinen sekoilu johdukin turhautumisen tunteista, pettymyksistä? Eikö esivanhempamme ruokkinut pettymyksen siemenen meihin ennen nykyistä elintasoa? Kun valloitus- ja itsenäisyyssodat katkeroittivat suomalaisia perheitä sukupolvien ajan?


Kuka loi kehityksen? Oliko se talouden vai henkisten asioiden jumala vai tsaari vai kuningas tai kenties paavi tai yläluokka, pappi, eliitti vai muotiteollisuus? Mikä loi välinpitämättömyyden, tyytymättömyyden ja itsetuhoisen vihantunteen? Mistä syntyy väkivalta, petos, aviorikos? Eikö se ole epärehellisyys itseä kohtaan? Miksi yritän olla mukana, vaikka en halua, en jaksa enkä ymmärrä? Miksi minun olisi tehtävä töitä pidempään kuin jaksan? Ei suomalaisia voi verrata etelävaltioiden tekemiin työmääriin, sillä pakkanenkin verottaa voimavaroja. toisaalta miksi jonkun olisi palveltava ja tehtävä minun eteeni töitä? Kuvittelenko olevani parempi muita, asemani tai rahan vuoksi? Enkö itse voi huolehtia itsestäni paremmin?

Miksi motivoi korkean koulutukseen, mihin sillä tähtään? Tekeekö oppiarvoni minusta paremman kuin muut? Mitä tapahtuisi jos saisin kaiken mitä haluan, entä jos Suomi saisi kaiken mitä se haluaa?
Ai nyt muistankin, olenhan tavannut matkoillani todella rikkaita ihmisiä esimerkiksi Monacossa ja Ruotsissa, ja mihin he aikansa käyttävät. Yleisvaikutelma on heistä taantuma, henkinen taantuma eli degeneroituminen! Superrikkaat ja luuserit, tyhjätaskut käyttävät turhauttavan joutilaisuutensa loppujen lopuksi melko samojen harrastusten parissa. Kummatkin pitävät itseään fiksuina toimettomina, hyvinvointiyhteiskunnan avulla.

Koneethan tekevät kaiken, ei tarvitse ajatella pohtia, puntaroida eikä liikkua. Salilla on sellainen moderni sähkökäyttöinen tärinää aiheuttava kuntolaite jossa ei tarvitse kun seistä ja kilot karisee. Painojen nostelu on vanhanaikaista. Onkohan moraalinen rappio henkisen laiskuuden kääntöpuoli? Kun on joutilasta aikaa ja henkinen sivistys on jäänyt jonnekin primitiiviset ja negatiiviset tunteet alkavat nakertamaan sitä mikä on vielä elävää, puhdasta ja viatonta, kuten luontoa, eläimiä ja lapsia.

Mistä kehitys tulee? Miten ihmisen kehittyminen mitataan, onko se vain mekaanisia liikkeitä arjessa ja koulutuksen ja median yhdistämiä näkemyksiä? Tekniikan soveltamista? Mitä on älykkyys? Onko se oveluutta, kykynä huijata muita - ja itseä? Mitä on luovuus? Onko se selviytymistä viikko tai kuukausia ilman hyvinvointia, primitiivissä oloissa kuten vaikkapa metsässä, vain tulitikut ja puukko matkassa? Nykytietämyksellä tietenkin selviäisimme metsässä paljon paremmin kuin sata vuotta sitten.

EU-TALOUDEN RISTIRIIDAT
Koen ristiriitaisia tunteita kokoomuksen hyvinvointiyhteiskunnan puheista ja esimerkiksi SDP:n puheissa yksittäisen kansalaisen hyvinvoinnin asettuessa vastatusten. Tiedän että tarvitsemme liiketoimintaa ja työntekijöitä näihin, mutta omistajat pilaavat kaiken haluamalla kaiken tuoton sähköistämällä työtehtäväni tai viemällä ne muualle, jolloin jään työttömäksi.
Vähänkin markkinataloutta ymmärtävä, ja heitä on paljon Suomessa, tajuaa että raha-asiat ovat vain neuvottelukysymyksiä. Eikö mielekkäämpää olisi määritellä uudelleen tarpeemme ja siitä, mihin rahaa käytetään? Esimerkiksi sairaudet joiden syntyä emme osaa kontrolloida riittävästi tai emme osaa yhdistää niitä omaan käyttäytymiseemme, joka vaatisi rahakkaita lisäpanostuksia tutkimuksiin. Ihmistuntemusta ja sairauden syntyä voisi tietysti lisätä, vaikkapa aivojen neurologisten tutkimusten avulla, jos kaipaa tieteellistä perustetta sille, kuinka sopeutuva ihminen edelleen on.

Voisimme vaikka rakentamaan uuden hyvinvointiyhteiskunnan aiempia virheitä välttäen. Yee, kehitetään parempi ja terveemmällä pohjalla oleva yhteiskunta. Vasta näiden isojen aseenne - ja rakenne muutosten jälkeen voisimme riisua terveydenhoitopalveluja, puhtaalla omalla tunnolla. Nykyinen tietämys, tekniikka ja ajankäyttö tulisi soveltaa tällaisiin todellisiin tutkimuksiin, eikä joihinkin epämääräisiin ”ihmissuhde haikailuihin, kuten EU-maiden velkasuhteiden vaalimiseen”. Antavatko he hyvyyttä meidän auttaa muita talousveloissa? Joihin monikaan ei enää usko.

Mitä sitten jos eivät enää olisi ”meidän kavereita”? Entä jos he heittäisivät meidät ulos EU:sta? Onko elämää EU:n ulkopuolella? Tähän mennessä suomalaisten tietotaidot ja luontaiset kyvyt ja ominaisuudet ovat jo niin ilmiselvästi tiedossa maailmalla, etteivät he halua meitä menettää. Olemmepa EU:ssa tai emme, aivan turhaa pelottelua Kivinimeltä. Hän voi menettää vain työkaverinsa.  Olisiko mahdollista elää oikeasti pienemmällä rahamäärällä? Eikö raha ole jo muutenkin ”siirtynyt” muovikortteihin ja elämme jo käytännössä kokonaan käsitteellistä vaihtotaloutta.

SÄHKÖN VARASSA
Ikuisen tekniikan ihannoimassa Japanissa tragediat ovat vinkki länsimaiselle kehitykselle: nyt on välttämätöntä muuttaa suuntaa meillä ja muualla.

Entäs jos meilläkin menisi kunnolla sähköt poikki vaikka avaruudesta aiheutuneiden luonnonilmiöiden seurauksena?  Mistä saisimme rahaa, polttoainetta autoihin, ruokaa, virtaa kodinkoneisiin, pakastimeen, netti/puhelimeen, radioon, lämpöä taloon, kuumaa vettä? Miksi meidän pitää rakentaa kaikki Herra Sähkön varaan, joka ”suuttuessaan” vie meiltä kaikki elinmahdollisuudet, ainakin hetkeksi jos huonosti käy? Onko sen jälkeen vielä luovuutta rakentaa jotain uutta?

Miten olisi aika ja rakkaus? Saada tehdä käsillä, tehdä sitä työtä jota itse arvostaa, kävellä säällä kuin säällä ulkona, valita itse koulutussuuntautumisensa sydämellä eikä valtion verotuloja silmällä pitäen? Olisivatko muutkin onnellisia, itseni lisäksi?

Mihin minä käytän rahaa? Millaisia tuotteita ostan? Onko raha itsetunnon mittari? No, minulle se ei ole sitä. Ostan aina miettien että tuote kestää ja toimii yli omien tunnevaihtelujeni. En ole koskaan seurannut muotia, enkä ole ollut kiinnostunut naistenlehtien harjoittamasta manipuloinnista.

En löytänyt juurikaan ongelmia tai pelkoja hyvinvointiyhteiskunnan kaatumisesta, joka estäisi onnellisen elämän, senkin jälkeen. Minua ei kiusaa enää yhtään Kataisen esittämä uhka, hyvinvointiyhteiskunnan menettämisestä. 
Määrittele hyvinvointi ja mikä sinua kiusaa, jos vastaat blogiin kerro samalla ikäsi, sukupuolesi ja se, onko sinulla omia lapsia, ja asuvatko he samassa taloudessa sinun kanssasi.

Kirjoittanut, Tuija Uusitalo 24.3.2011

Diplomatia ja kuuliaisuus

Oikeuden_VaakaPalvelijaSuomessa eletään Vaaka -painotteista miellyttämispolitiikka ja suvaitsevaisuuden kulta-aikaa, ja toisaalta koulutetun Neitsyt tutkijasukupolven aikaa. Yhdessä nämä myötäilevät ja arat sukupuolettoman tyylikkäät minimalistit karsivat elämän uhkakuvia ”muoti-asetuksillaan”.

Vaaka politiikko (katso keitä he ovat, alla) pelkää oman mielipiteensä esittämistä jopa sukupuolensa kustannuksilla ja Neitsyt pelkää sekoavansa jos asiat eivät pysy hänen arkipäivän kokoisissa paloissa.

Astrologiassa 12 merkkiä jaetaan esimerkiksi kolmeen toiminta suuntaansa kuten minä -, sinä - ja kollektiiviset merkit. Siten että ensimmäiset neljä Oinas, Härkä, Kaksonen ja Rapu ovat itsestä käsin orientoituneita, Leijona, Neitsyt, Vaaka ja Skorpioni sinä - merkkeinä suuntautuvat ja määrittelevät ilmiöt muiden kautta (!). Loput neljä ovat Jousimies, Kauris, Vesimies ja Kalat jotka eivät suuntaudu yksilökeskeisesti, vaan he toimivat suurien kokonaisuuksien puolesta. He myös hallitsevat kokonaisuuksia.

Sukupolveen mahtuu monenlaisia kehittyneitä ja vähemmän kehittyneitä yksilöitä, kuten kuhunkin aurinkomerkkiin (horoskooppimerkki). Johon muuten ei lasketa sosiaalisia matkimistaitoja ja pelkkiä koulutustodistuksia, vaan aitoa omakohtaista kehittymistä yksilönä.

Jos on syntynyt esimerkiksi Pluto Neitsyet sukupolveen ja lisäksi syntymähetken kartan Aurinko on myös Neitsyen merkissä (n. 20.8 -20.9 välillä) tai vaikkapa Kuu tai Nousumerkki sattuisi osumaan Neitsyen merkkiin vahvistaa se tässä tapauksessa Neitsyt sukupolven analyyttisia taipumuksia. Lisäksi jos kartalla on muita sinä – merkkejä kuten esimerkki merkin mukaista Vaaka merkkiä, henkilön tarve analysoida saa hillityn ja miellyttävän sävyn.

Seuraavaksi voisimme tietysti kysäistä välikysymyksellä; mihin tarvitsemme ”miellyttävää analyysia”?
Yksi oikea vastaus on: esteettisyys ja tarkkuus johdattavat kosmeettisiin toimiin.

NeitsytKIRJAVIISAS NEITSYT - SUKUPOLVI
Lähtökohtana feminiiniselle Neitsyt - sukupolvelle on taipumus käyttää valtaa merkin ominaisuuksien mukaisesti: työn ja terveyden alueilla; arjessa: pienien kokonaisuuksien hallinnassa. Neitsyt merkki kuvastaa yleisellä tasolla kirjaviisautta. Tämä tyhjäpäiden viisastelu johtunee virallisen tiedon inflaatiosta länsimaissa. Harvoin kukaan sanoo mitään omakohtaisesti havaittua ja koettua.
Pienen kansan yhden aatteen suuntaukset korostuvat. 

Vaikka Suomi onkin, virallisen koulutuksen mallivaltioita tämä kehitys ei välttämättä jatku, jos muita näkökulmia ei nouse pian esille.  Positiivisena voidaan nähdä nuorten neitsytsukupolven naisten hyödyntäneen järjestelmällisesti tilastoitujen tietojen kirjoittamista kirjaksi. Näin kuljemme kohti syvempää itseanalyysia, jonka tekee vasta myöhempi Skorpioni sukupolvi aikanaan tai Suomi kun Saturnus siirtyy lokakuussa 2012 Skorpioniin.

On huolestuttavaa katsoa tiedollisen puolen taantumuksellisuutta.

SAIRAANHOITAJAT NEITSYT - SUKUPOLVI   (katso syntymävuodet alta)
Kun kohdallesi sattuu kirjaviisas sairaanhoitaja, on syytä lisästä itsepuolustusta ja terästää suojeluvaistoaan ettet joutuisi Neitsyt sukupolven pakkohoidon kohteeksi.

Synonyymi kirjaviisaudelle voisi olla kirjanpito koska säätäväisyys ja vaatimattomuus saavat aikaan arkuutta esimerkiksi ostopäätöksissä joka voidaan virheellisesti mieltään ujoudeksi. luonteeseen hyvin. Taustalla voi toki olla arkuus ja ujous itsensä esille tuomisessa. 

Neitsyt merkki voi tehdä hyväksi johtajaksi jos mukana on ripaus avarakatseisuutta, kuten Urho Kekkosella oli. Hän oli syntynyt 3.syyskuuta 1900 jolloin myös Kuu, yhdessä Jupiterin, Saturnuksen, Uranuksen ja Kuun Noususuomun kansaa ovat itsevarmassa ja ulospäin suuntautuneessa maskuliinisessa Jousimiehen merkissä.

Samoin Sauli Niinistöltä löytyy Aurinko Neitsyen merkistä (24.8.1948). Niinistö on ainoita politiikkoja jotka ovat viime aikoina painottaneet säästämisen merkityksestä!


VakaMIELISTELEVÄ VAAKA – SUKUPOLVI   (katso syntymävuodet alta)
Negatiivinen puoli Vaaka merkkiä on sen keikarimaisuus, mukavuudenhalu ja epäkohtien välttely. Vaa’at pyrkivät säilyttämään mielipideneutraaliutensa. Ajatella, jos olisi naamiaiset ja heidän tulisi paljastaa oma sukupuolensa! Heillä on kyvyttömyys erottua joukosta, edes omana edun nimissä. Sukupuolineutraali Vaaka!  

Vaa’at ovat kaikkein hämäävin merkki, ystävyyden ja luotettavuuden osalta. Vaa’an vastamerkki Oinas, syttyy vain omien tarpeidensa vaikutuksesta ja Vaaka muotoilee tarpeensa silkkipaperiin ja muoviin saadakseen haluamansa. Vaa’at ovat kenties epäluottavin merkki Kalojen kanssa. Kaloissa on samaa neutraalia yhteistyöhaluisuutta kuten Vaaoissakin vain sillä erolla että Kalat tunnistaa nopeasti liian taiteellisiksi boheemeiksi tai poissaolevaksi, toisin kuin pelisilmää omaavat Vaa’at jotka voivat harhauttaa älyllisellä kaunopuheisuuden liturgiallaan. Vaa’at harjoittavat sanahelinää ilman faktaa ja ovat syyttömiä, ihan ilman omaa osuuttaan.      

Kuten edellä kuvatun Neitsyt merkin tavoin myös Vaaka sukupolven huonot puolet ilmenevät tässä ajassa varsinkin jos tämän lisäksi henkilön syntymähetken planeetta vaikutukset saavat tuekseen on syntynyt esimerkiksi Pluto Vaaka sukupolveen ja lisäksi syntymähetken kartan Aurinko on myös Vaa’an merkissä (n. 20.9 -20.10 välillä) tai vaikkapa Kuu tai Nousumerkki sattuisi osumaan Vaa’an merkkiin vahvistaa se tässä tapauksessa Vaaka sukupolven tasa-arvokäsityksiä. Lisäksi jos kartalla on muita sinä – merkkejä kuten vaikkapa esimerkin mukaista toista merkkiä Neitsyttä, henkilön esteettisyyden ja miellyttämisen tarve voi ilmetä huolellisena kiiltokuvamaisen esikuvien matkimisena; muodin- ja kodin sisutusharrastuksena. 

MORAALITON VAAKA -SUKUPOLVI
Poliittisella areenalla Vaaka sukupolvi keskittyy yleisen ilmapiirin vaalimiseen, ellei henkilön kartalla ole muita painotuksia.

Päinvastaista mielipidekykyistä esimerkkiä edustaa ex pääministeri Margaret Thatcher (13.10.1925). Hänen Aurinko, Merkurius ja myös Mars sijaitsevat Vaa’assa sillä seurauksella että hänen Plutonsa Ravusta tekee 90 asteen jännitekulmaa Aurinkoon ja Marsiin. Thatcher tuli Pluto-rapumaisesti kuuluisaksi poistamalla opetusministerinä budjettisyistä englantilaislapsilta, kouluilta ilmaisen maidon. Rapu on merkkinä nimenomaan ruokkiva
ja suojaava, mutta tässä yhteydessä Vaaka teema muuttuu julmaksi. Samaa ristiriitaisuutta on nähtävissä hänen myöhemmissäkin ratkaisuissaan. Kenties harmittomana kuriositeettina on mainittava hänen osallistuneen ryhmään joka ensimmäisenä kehitti ”pehmisjäätelön” (soft-ice). 

Pluto oli Vaa’ssa siis 1970 – luvulla jolloin syntyi seksuaalinen vallankumous, jonka seurauksena avioerojen määrät lisääntyivät. Vaaka miellyttämisen tarve ja kyvyttömyys sanoa selkeästi omaa kielteistä mielipidettä johtaa vaakamaisittain ongelmiin. He mieltävät idean esittäjän syylliseksi hehän vain eivät halunneet loukata toista. Heidän mielestään toiset kantavat vastuun eivät he. Tämä on tietysti yleistys kypsymättömyydestä.


Tyyliks_nainenKun kohtaat ”vaakaihmisen” yhteistyökumppanina tai teet hänen kanssaan politiikkaa sinun tulisi itsesuojeluvaiston nimissä pohtia, mihin hänen suvaitsevaisuutensa ja yhteistyöhalukkuutensa perustavat?


Vaa’at koetaan hyvientapojensa ja tyylikkään ulkomuotonsa vuoksi miellyttäväksi seuralaiseksi, kaikenlaisissa ihmisten välisissä kohtaamisissa. Paha virhe on erehtyä luulemaan heitä päteviksi sopimusneuvottelijoiksi. Päinvastoin he ovat hyviä renkejä neuvotteluissa, mutta itsenäiset päätökset ovat heille vaikeita. Vaa’at ovat kysyttyjä palvelutehtävissä, asiakassuhteissa ja viihdealalla, mutta he eivät ole sellaisenaan päteviä sopimusneuvottelijoiksi, ellei heidän kartoiltaan löydy jotain rohkeampia teemoja.

Jos sinussa esimerkiksi lukijana on vaikkapa Jousimiestä, näet laajoja kokonaisuuksia ja jos sinulla Kauris vaikutusta, hyväksyt elämän rajallisuuden tosiasiana kuten säästämisen, mukisematta.


Jyrki Katainen (14.10.1971) edustaa sekä Aurinko merkiltään Vaakaa ja Plutonsa kautta Vaaka sukupolvea.
Mari Kivinimi (27.9.1968) edustaa Aurinko merkiltään Vaakaa ja Plutonsa kautta Neitsyt sukupolvea.

Tarja Halonen (24.12.1943)useimmista Suomen politiikoista tällä hetkellä soveltuu astrologisten astelemiensa puitteissa parhaiten hoitamaan maan asioita, vaikka intresseistä ei voi tietenkään olla takuita.  

Eläinradan jokaisen merkin yli- ja alilyönnit korostuvat, hyvässä ja pahassa kun merkki painottuu usean planeetan sijaitessa siinä.


YHTEENVETONA NYKYVAIKUTTAJISTA
Sinä merkit (Leijona, Neitsyt, Vaaka ja Skorpioni*) ojentavat siis toisiaan kunnes he oivaltavat elokuution kulun kulkevan kohti syvempää itseymmärrystä jolloin muiden kautta eläminen muuttuu yhä hankalammaksi.
*Skorpioni poikkeaa tästä ryhmä sillä, että sitä hallitsevat kaksi planeettaa edustavat kehityssyklin eri tasoja. Itsetuntemuksen lisääntyessä siirrytään Marsin primääreistä tarpeista kohti kollektiivisuuden käsitteitä jotka ei tapahdu ulkokautta, sitoutumalla ”yhdessä muiden kanssa” vaan hyväksytään sisäkautta tapahtuma henkilökohtainen kasvaminen joka vaatii todella paljon plutomaiseen tyyliinsä: luopumalla kaikesta!

Lisään tähän vain yhden vinkin: selvitä mielikuvat sillä Pluto on Kalojen koreampi oktaavi.   

Ihmiskunta kulkee eteenpäin ja osa ihmisistä kehittyy, jos he haluavat sitä. Vapaa tahto on vain kehittyä tai taantua eli pysyä paikallaan. Sinä merkkien aika on ohi tässä mielessä, ettei heidän tarvitse enää ryhtyä kapellimestariksi ja muiden on oivallettava se, ettemme tarvitse johtajia! 
Politiikkojen – ja varsinkin tämän Neitsyt – Vaaka sukupolven tulisi olla tietoisempia maailman vaaroista. Tarvitaan rohkeutta tuoda omat käsitykset, oletukset ja mielipiteet esille riidoista huolimatta. Mielipidejohtajat ovat kerrassaan vitsikäs termi.. Eihän heillä ole omia mielipiteitä! 

Neitsyt sukupolvi on syntynyt: 20.10.1956 – 14.1.1957, 19.8.1957- 11.4.1958, 11.6.1958- 4.10.1971, 17.4.1972 – 29.7.1972.

Vaaka sukupolvi on syntynyt: 5.10.1971 -16.4.1972, 30.7.1972 – 5.11.1983. 19.5.1984 – 27.8.1984.

Skorpionissa sukupolvi on syntynyt: 6.11.1983 -18.5.1984, 28.8.1984 – jne..

 

kuvat, shutterstock /  kirjoittanut Tuija Uusitalo 19.11.2010