Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Koulusurmat

Ovatko Saksan ja Suomen "rapu- ja kaurismaiset” yhtymäkohdat syynä koulusurmiin?

Eurooppalaiset koulusurmat tapahtuvat useimmiten Suomessa ja Saksassa maissa, jossa työ ja velvollisuudet korostuvat. Suomalainen ja saksalainen kurinalaisuus näkyy lasten ja nuoret pahoinvointina.

Voisivatko Suomi ja Saksa vähentää koulusurmiin johtavia syitä jos maiden kasvatus- ja pedagogiikanalan ihmiset tekisivät yhteistyötä keskenään?

Suomi__Saksa_liputMiksi juuri Suomessa ja Saksassa
Yleisetiottaen maiden välillä ei sen kummempia yhtäläisyyksiä, jotka korostaisivat koulusurmia.
Toki Suomesta ja Saksasta löytyy ulkoisten arvioiden perustellakin samanlaisuutta kuten esimerkiksi kurinalaisuus ja täsmällisyys. Mutta tällä ei selitä tietenkään kaikkea. Yhdentyneen nuorisokulttuurin vuoksi koulusurmia voisi tapahtua missä päin Eurooppa tahansa.  Suomen ja Saksan astrologiselta kartalta löytyy keskeisiä tekijöitä, jotka leikkaavat mielenkiintoisella tavalla toisiaan.

Suomen ja Saksan astrologiset yhtäläisyydet
Suomen astrologisella kartalla Kuun Noususolmu sijaitsee 1 asetta ja 40 minuuttia Kauriin merkin alkuasteella. Saksan kartalla vastaava akseli on päinvastoin eli Saksan Kuun Laskusolmu sijaitsee 9 asetta 58 minuuttia Kariin merkissä.

Astronomisesti nämä Kuun solmut ovat kohta jossa Auringon ja Kuun radat leikkaavat toisensa.
Astrologiassa, joka mahdollistaa hienojakoisen psykologian silmin mahdollisuuden tarkastella asioita.

SuomiSaksa_kartat


Kohtalokkaat karmalliset tekijät
Noususolmu osoittaa astrologiselle kartalla sitä suuntaa, johon kehityksemme tulisi kulkea eli se kertoo merkin ja kartan alueen kautta millaisilla alueilla ja elämän tyylillä henkinen kehitys tapahtuu.

Vastapäinen Laskusolmun asema osoittaa vastaavasti sen kohdan, jonka jo hallitsemme ja se osoittaa aluetta jossa toimintamme on melko vaistomaista. Esimerkkisi kun kohtaamme yllättävän tilanteen silloin toimimme vanhasta muistista automaattista Laskusolmun astrologisen sijainnin osoittamalla tavalla. Vaistomaisessa käyttäytymisessä on riskinsä. Jos toistamme vanhaa turvallista käyttäytymismallia emme kehity juurikaan vaan kehityksemme polkee paikallaan.

Kuunsolmut osoittavat siis kehityksemme ja taantumamme suuntaa.

Suomen ja Saksan haasteena ovat - työ ja koti - isä ja äiti teemat
Yleisesti ottaen ihmiset valitsevat seuransa enemmän tai vähemmän tiedostaen sen mukaan kannustavatko muut heidän toimintaansa ja kehitysmahdollisuuksiaan vai estävätkö he niitä. Suomessa ja Saksassa nuoret valitsevat turhautumisensa kanavoimiseksi ikätoveriensa ammuskelun.

Näiden valtioiden kehityksen suunta ”rapu-kauris akselilla” yhdessä muiden kaurispainosten kanssa lisäävät nuorten kapinoinnin tarvetta, vahvempiaan kohtaan.

Nuorten terve kapinointi ja itsenäistymisen vaikeus
Niskoittelu ja vastanpaneminen ovat itsepuolustusta ulkoapäin tuleville odotuksille, kun lapsen yksilöllisiä tarpeita ei kunnioiteta.
poika_ja_nyrkkiKiukuttelu ja metelöintiä ovat terveitä kapinoinnin esiasteita ainakin aluksi. Kun ikää kertyy tyytymättömyyden ilmaisut muuttuvat ympäristön kannalta vaarallisemmaksi. Murrosikäinen ja vielä alle kaksikymmenvuotias kaipaa usein aikuisen aikaa ja tukea valinnoilleen.

Nuorten kapinoinnilla on selkeä yhteisöllinen merkitys. Tiedämme että aina "viimeksi tullut" uusin ja nuorin, on vähemmän ehdollistunut kuin edeltäjänsä jotka ovat usein kaavoihinsa kangistuneita. Nuoret nostavat aikakautensa mukaisesti esille kollektiivisesti käsittelemättömiä asioita koskipa se pientä tai suurempaa joukkoa, perheen sisällä tai koulussa.

Nuorten terve kapinointi ja itsenäistymisen vaikeus
Niskoittelu ja vastanpaneminen ovat itsepuolustusta ulkoapäin tuleville odotuksille, kun lapsen yksilöllisiä tarpeita ei kunnioiteta.

Kiukuttelu ja metelöintiä ovat terveitä kapinoinnin esiasteita ainakin aluksi. Kun ikää kertyy tyytymättömyyden ilmaisut muuttuvat ympäristön kannalta vaarallisemmaksi. Murrosikäinen ja vielä alle kaksikymmenvuotias kaipaa usein aikuisen aikaa ja tukea valinnoilleen.

Nuorten kapinoinnilla on selkeä yhteisöllinen merkitys. Tiedämme että aina "viimeksi tullut" uusin ja nuorin, on vähemmän ehdollistunut kuin edeltäjänsä, jotka ovat usein kaavoihinsa kangistuneita. Nuoret nostavat aikakautensa mukaisesti esille kollektiivisesti käsittelemättömiä asioita koskipa se pientä tai suurempaa joukkoa, perheen sisällä tai koulussa.

Aika - vaistot ja viisaus Suomen ja Saksan haasteena on luoda nuorten ja vanhempien välille tasapainoiset olosuhteet. Kestää useita sukupolvia ennenkuin kokonainen valtio kansakuntana ymmärtää arjen pärjäämisen ja toimeentulon hankkimisen keskellä pysähtyä ja kyseenalaistaa oman kehityksen suunnan. Annan esimerkin.

Meillä on jokin suunnitelma aamulla siitä, mitä tarvitsemme tänään. Ajattelemme hankkia tänään esimerkiksi ruokaa, uusia vaatteita, asunnon, harjoittaa liikuntaa tai toivomme saavamme läheisyyttä muilta. Keskittymiskyvystämme riippuen tavoittelemme asioita lyhytjänteistä tai pitkäjänteisesti. Elämämme kädestä-suuhun päivittäisellä tasolla taikka toimimme kurinalisesti kehittelemällämme toimittavalla. Hankimme koulutuksen ja hyvän työpaikan, joka automatisoidusti ja rutiinin perustuen turvaa meille ja perheellemme toimeentulonpitkäksi aikaa. 

Suomen ja Saksan kohtalot kietoutuvat siis rapu-kauris teeman ympärille. Näitä teemoja hallitsevat tunteet ja rakenteet (myös ajan rakenne) eli Kuu ja Saturnus. Kun tasapaino kallistuu liiaksi jommankumman puolelle, silloin tulee ongelmia.  Kuu säätelee tunteita, tarpeita ja kokemuksia joita Rapu hallitsee päivittäisellä tasolla. Olipa yksilön Kuu missä merkissä tahansa, niin se säätelee tapaamme kokea ja eläytyä asioihin ja ilmiöihin. Se kuvaa siis yhteenkuuluvuuden tunnetta ja samaistumisenkykyä. Vastamerkki Kauriilla kannetaan vastuuta, ja joskus Saturnuksella työ saa kohtuuttoman merkityksen, jolloin tunnepuoli jää vähälle huomiolle. Toisaalta, jos painopiste kallistuu liikaa tunnepuolelle silloin taas mielialanvaihtelut korostuvat. Suomi ja Saksa kulkevat "rapu-kauris painotuksellaan" kuin laput silmillään kanavoiden tunteensa kovaan työntekoon.

Eri sukupolvien nuoret - sopeutumisongelmat
Nuoret kapinoivat ja rikkovat rajoja osoittaakseen tyytymättömyytensä henkisen taantuman merkkejä kohtaan.

Nuorison kapinoinnin muodot näkyvät kollektiivisten ja hitaasti etenevät sukupolvellisten planeettojen kautta. Vertaamme nykynuoren ja valtion karttaa keskenään löydämme kapinoinnin aiheet.

1970 - ja 1980 luvulla kapinoitiin eri syistä
Suomeen rantautui rauhan ja rakkauden aatteet, huumeiden ja hippien muodossa. Saksan valtion astrologinenkartta on lähtökohdiltaan raju, niinpä Saksa koki 70-luvun alussa Ulrike Meinhofin muodossa terrorismin.

Uranus siirty
Punk_kulttuurii Vaa'an "sosiaaliseen" merkkiin vuonna 1968 ja se toi muutospaineita "vaakamaisiin" teemoihin kuten harmoniaan ja toisten huomioimiseen.
Uranus kuvaa äkillisiä muutoksia ja irrottautumisen halua, mutat sitä kutustaan myös vapauden, tuoreuden ja modernien ihmisten planeetaksi. Kun samoihin aikoihin  1971 siirtyi myös elämän ja kuoleman symbolina tunnettu Pluto Vaa’an merkkiin oli "muutoksen pommi viritetty". Myös Neptunuksen tuki sijaintinsa avulla ajanhengen mukaisia unelmia idealistisessa ja aatteellisessa Jousimiehen merkissä.

1980 luvulla tuli punk-kultturi joka näyttää hajoittaneen loputkin arvot.
Uranus oli siirtynyt 1975 Skorpioniin jossa se viipyi seurravat noin  seitsemän vuotta. Nostattaen kaikenlaisia magaabereja ilmiöitä nuorisokuulluurissa, itsensä silppomisen ja lävityksen suutaus, mustaapuketumisen gootti-look, hautakiven kaadot yms..

Vanhemmat – nuorten tiellä
Suomen ja Saksan kansallisina elämäntehtävinä ovat kodin alueet ja aineellinen kunninhimo.
Ravun alueita ovat kodin alueet joihin kuuluvat äiti, läheiset ihmissuhteet ja emotionaalinen turvallisuus. Kauriin alueita ovat kurinalainen ja pitkäjänteinen tekeminen sekä auktoriteetin antama malli, tieteen eli järjenkäytön ja rakenteiden tumat rajat.

Samalla molemmat merkit Rapu ja Kauris ovat "vanha-aikaisia" ja hitaita tekemään uudistuksia. Ne ovat  eläinradan mummoja ja vaareja - vanhoja patriootteja.


surullinen_poikaEmotinaalinen vallankäyttö
Ravut voivat toimia tuhoavasti. Heidän itsekkyys ja heidän riippuvuussuhteinen käyttäytyminen ihmistä, asioista ja esineistä kohtaan on tällöin tukahduttavaa. Vastaavasti Kauriin ankaruus, patriotismi, kylmyys ja kovuus - tunteiden kusatnnuksilla on julmaa.

Ravun ja Kauriin hyviä omaisuuksia odottelemme seuraavien noin 15 vuoden aikana, kun Pluto kulkee Kauriin merkin läpi vuosina 2008–2025. 

Parhaimmillaan Rapu-merkki on ravitseva, suojaava ja sillä on puhtaat vaistot. Kauris-merkki on parhaimmillaan erittäin luotettava ja viisas näkijä. Pluton kulkiessa Kauriin merkin läpi tulemme kokemaan koskettavan ja perinpohjaisen auktoriteetti-rakenneuudistuksen koko maailmassa, josta nykyinen taantuma on vain jäävuoren huippu.

Skorpioni ja Pluto sukupolven lapset
Astrologisesti Skorpionin pitää yllä salaisuuksia, kuten elämän ja kuoleman avaimia, esimerkiksi suvunjatkamista. Skorpioni paljastaa piilossa olevat asiat pintaan.

Kuvaavaa esimerkki on tästä se kun Uranus siirtyi Skorpioniin 1975. Se nosti yölelämän päivän valoon. Harmiton Saturday night fever -discokappale siivitti sisälle diskokulttuuriin, joka sai anarkistisempia muotoja 80 – luvulle tultaessa punk-rock muodossa. Samalla Uranus rikkoi rajoja seksuaalisuuden aueella, korostaen  sukupuolettomuutta ja biseksuaalisuutta.  

Uranus tuo yllätyksiä ja päivityksiä. Rakentava lopputulos on riippuu momista tekijöistä, lähinnä yksilön kyvystä nähdä oikea ja väärä. Planeetat eivät kuljeta ihmistä sokeasti mihinkään tapahtumiin vaan ihminen valitsee itse, vaikkakin ajoittain hyvin huomaamattomasti oman tulevaisuutensa kehityksen suunnan.  

Vuonna 1984 Pluto siirtyi Skorpioniin omaan merkkiinsä, viipyen siellä 1995 asti. Tänä aikana syntyi sukupolvi joka harjoittaa "skorpionimaista väkivaltaa"  viiltelemällä itseään ja ampumalla koulutovereitaan.
skorpionin_merkki
"Oopperan Kummitus" elokuva on hyvin skorpioni- ja plutomainen filmi, joka kertoo ooppera-talon alla asuvasta miehestä joka oudolla tavalla saa siellä pistäytyvän naisen pauloihinsa. Skorpionissa ja Plutossa on kysymys intohimosta ja viettien hallinnasta. Elämänvietti ja kuolemanvietti, suvunjatkamisvietti, kostohimo jne.. pitävät elämää yllä jonka kääntöpuolella mukanan vallankäyttö.


Suru_tunnelmaSAKSA 11.3.2009 koulusurma - ampujan astrologinen profiili
Ampujalla 17-vuotialla Tim K.:lla oli astrologisesti ilmaistuna vahva skorpioni-pluto painotus kartallaan. Se mahdollistaa voimakkaat mustavalkoiset asenteet ja sopivissa olosuhteissa pakkomielteisyys voi korostua. Lisäksi rajoituksia ja esteitä luova Saturnus loi raskaan ja radikaalin asetelman Timin kartalla. Pluton ja Saturnuksen vaikea astekulma Skorpionin merkissä, tuplaa helposti tunnepitoisen panolastin ja voi johtaa syvään masennukseen.

Timin Mars on Ravussa saaden aikaan tunnepitoisesta toimintaa lähipiirissä. Hän ilmensi aggressiivisuutta läheisiään kohtaan käyttämällä isän aseetta ja tutulla alueella. Lisäksi Tim omisti tuhansia kauhuelokuvia jotka toivat voimakkaita tunnekokemuksia ehkä muuten niin tapahtumaköyhässä elämässä. Ilman terveellisä fyysisiä ponnistuksia omien voimien käytöstä.

Lisäksi niin sanotuille vesimerkeille (Rapu, Skorpioni, Kalat) tunne kiksit ovat "elinehto" ja lisäksi niihin jäädään helposti koukkuun. Vesimerkit edesauttavat vaikeita riippuvuussuhteita ja sitovia tunnekokemuksia, kuten kaihoa ja kaipuuta. Voimakkaasti tuntevina yksilöinä he myös tietävät miltä kärsimys tuntuu ja sikse he voivat olla syyllistyä kostoon ja kidutukseen.

Tunteet saavat heidät valtaansa ja he myös manipuloivat muita tunneillaan!

RATKAISU - Suomen ja Saksan pedagogiikkojen tapaaminen
Suomi ja Saksa voisivat tehdä lasten ja nuorten parissa yhteistyötä. Kuun solmujen vatakkainen asema maiden kartoilla nopeuttaa parhaimmillaan molempien henkistä kehitystä.

Suomen tulisi sisäistää oma autoritäärisyytensä, joka tapahtuu hylkäämällä riippuvuussuhteet kuvitellusta tai todellisesta ongelmista jotka juontuvat isähahmon puuttesta. Suomen on vapauduttava henkilökohtaista ongelmistaan ja otettava vastuullinen paikka maailmassa.

Saksassa tämä suunta on päinvastainen. Saksan olisi voitettava sisäinen ylpeytensä ja hallitsemisenhalunsa ja sallia itselleen epäonnistuminen. Saksalaiset tekevät Laskusolmu Kauriilla elämä kovemmaksi kuin se on. Heidän tulisi oppia äidillisyyttä ja emotionaalisten tunteiden rehellistä ilmaisua. Oivallettuaan tämän he voivat menestyä, ilman kansallisia ongelmia.

Lisäksi molempien kartoilla on muutakin kaurispainotusta joka vääritää puhtaita tunnetarpeita kurinalaisuuden kustannuksilla.

Suomen_suruSUOMI, koulusurmat Suomessa
Jokelan ja Kauhajonen ampujien samankaltaisuus 
Poliisin mielestä Jokelan ja Kuhajoen koulusurmaajien tekotavat muistuttavat toisiaan. Myös astrologisessa valossa Auvinen ja Saari muistuttavat toisiaan tekotavan osalta. Olivatko nuoret keskenään yhteydessä ei  ole oleellista.

Molemmilla miehillä oli Merkurius Härän merkissä. Molemmat olivat loogisen ajattelunsa ja päättelykykynsä puitteissa samanlaisia. Heidän henkisen vireytensä laatu oli samanlainen.
Molempia miehiä pidettiin ilmeisen järkevinä. Heillä on ollut kyky perustella järkevästi asiansa ja heitä on pidetty rauhallisina. Tuskin kumpikaan on ollut lörpöttelijä tai uusien ideoiden suurkuluttajia. Pikemminkin he ovat olleet rutinoituneita ja keskittyneitä puurtajia. Mutta he ovat ärsyyntyneet jos heitä on ”tönitty” esimerkiksi hoputtamalla, mielipiteiden kertomisessa tai heidän näkemyksilleen on naurettu.

hrn_merkkiHärän raivo ja rauhallisuus
Härkä on rauhallinen ja käytännöllinen maamerkki. Tönimistä ja hoputtamista he inhoavat. Rauhallisuutensa vuoksi Härkä suuttuu harvoin, ehkä vain kerran tai kaksi koko elämänsä aikana. Raivoava Härkä   o  n   vaarallinen.
Auvisen ja Saaren kohdalla henkinen mitta tuli täyteen ja heidän vihanilmaisunsa näkyi tavassa kuinka ”teot puhuivat puolestaan”.

Muistatteko Teron BB:stä? Hän esitti epävirallisen vedon muille asukkaille siitä ettei ”kukaan asukki saisi häntä BB – talossa suuttumaan”. Terolla on myös Merkurius Härässä, eikä hän menettänyt koko syksynä mattiaan!
Härkä voidaan syyttää mistä tahansa muusta, mutta harvoin hän saa raivokohtausta vaikka historiassa onkin ollut monta härkähallisijaa.

kuvat ja teksti: Tuija Uusitalo 30.9.2008.