Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Myisitkö lapsesi?

Perhe1MYISITKÖ LAPSESI, JOS HINTA OLISI KOHDALLAAN?

Ymmärrämmekö IMF:n ja Maailmanpankkien roolia oikein? Ylivelkaantuminen muistuttaa Monitaurus hirviön ruokkimista. Luotottamisen perimmäisenä ideana on ajaa maat velkakierteeseen jotka orjuuttavat kansan henkistä pääomaa kunnes kansalliset palvelut voidaan ulkoistaa ja viedä lopulta myös luonnonvarat?


Meidän tulisi esittää itsellemme rehellisiä kysymyksiä siitä, miksi tuemme muiden ”rahallisia ihanteita” omien arvojemme kustannuksilla? Miksi arvotamme itsemme rahan ja vallan kautta? Sillä se ihminen tai ryhmittymä, jolla on eniten rahaa, sillä on myös suurin valta meihin. Varsinkin silloin kun meillä ei ole enää henkisiä voimia (henkistä pääomaa) ja puhtaita arvoja jäljellä, joiden avulla voisimme luoda rakentavaa sisältöä ja onnellisuutta elämäämme. Menetettyämme omat arvomme teemme vääriä ja tuhoavia valintoja. Nykyihminen on kuin henkisesti kuollut robotti. Kun ihmisen henkinen pääomaa sulautuu kertakäyttöisiin kaupallisiin arvoihin, menetämme sisäisen rauhan ja tyytyväisyyden tunteemme. Varsinkin naisten kohdalla, tämä on katastrofaalista.


NAISEN JA ÄIDIN ARVO YHTEISKUNNASSA
Nainen on se ”myyttinen olento", joka kuvaa ihmisen henkisen pääoman lähdettä. Kreetalaiselle taruolennolle Minotaurus -hirviölle uhrattiin nuoria neitsyitä. Nuori nainen ja tytär symbolisoivat edelleen perheen ja yhteiskunnan kalleinta henkistä arvoa ja pääomaa. Kun nainen menettää sisäisen tasapainonsa kaikki kärsivät siitä, ei pelkästään nainen itse. Perhe ja koko yhteiskunta lepää naisen ja äitiyden varassa. Kuitenkin jonkinlainen arkkityyppinen pahan voima, otti kristinuskon muodon ja sen alalahkot ja aloitti feminiinisen voiman mitätöimisen. Jeesushan puhui nimenomaan ”rakkaudesta, anteeksi annosta ja siitä ettemme saisi syyllistää ja kritisoida itseämme tai toisiamme”. Kirkko kuitenkin anasti tämän sanoman opetuksellisen aseman itselleen, piilottaen ja tuhoten sen ”ravitsevan lähteen” eli ihmisen henkisen pääoman jonka avulla ihminen voi kasvaa ja kehittyä henkisessä evoluutiossaan.

Kiinan_lapsiMIEHEN JA ISÄN ROOLI YHTEISKUNNASSA
Miehistä tuli tunneköyhiä ja naisista tuli sisäisesti tyytymättömiä. Tämä ruokki ”tyydyttämätöntä nälkää” jota tämän päivän modernit markkinat hyödyntävät ruokkiessaan varsinkin naisten emotionaalista nälkää heidän tunne-elämän häilyvyyden kustannuksilla. Modernin länsimaisen naisen tarve itsenäistyä ilman miestä, johtaa kaaokseen. Kun nainen haluaa esimerkiksi elää yksin ja varsinkin lasten kanssa "valitsee" yksinhuoltajuuden, hän menettää luonnollisen suojan ja turvan. - Miehen. Mies korvataan; naisten korkealla kouluttautumisella, urakeskeisyydellä ja ”samanpalkkaisuuden” vaatimuksilla, jotka lopulta vääristävät koko yhteiskunnan rakenteen. Tästä vinoutumasta eivät hyödy tavalliset ihmiset, vaan se taloudenkoneisto joka jo nyt hallitsee maailman kaikki markkinat. Useampi talous tarvitsee useampia kodinkoneita,  autoja ja asuntolainoja.

SAMANPALKKAISUUDEN ANSA; MIESOPETTAJAT
Hyvä esimerkki yhteiskunnallisen rakenteen vinoutumasta on samanpalkkaisuuden vaatimus, joka johtaa lopulta umpikujaan. Otetaan esimerkiksi miesopettajien kiintiöt peruskouluissa. Nykyisellään heitä on vain 25 %, sillä miehiä ei yleisesti kiinnosta tämä matalapalkka ala, sillä useimmat miehet (perheen isät) edelleen katsovat vaatimukseksi sen, että perhe tulisi toimeen, pelkästään heidän palkallaan. Ohjelmassa todettiin kuinka miesopettajat ovat parempia teknisissä opetustehtävissä ja luonnollinen valinta poikien liikuntaopettajana, joissa toimiessaan heille tulisi tarjota suurempaa palkkaa. Lisäksi heitä uskotaan auktoriteetteina paremmin, kuin naisopettajia. Radio Yle1:ssä (8/2010) ohjelmassa haastateltu nainen, kertoi hyväksyvänsä pätevyysvaatimuksissa miesopettajan itsensä edelle, edellä mainittuihin tehtäviin, vaikka hän olisi miestä pätevämpi tehtäviin. Pätevämpi missä? Paperillako? Teoriassa? Kuinka nainen ja äiti voi olla niin sokea, että edes ajattelee tuollaista? Kas kun poikalapsien kohdalla ei ryhdytä useammin raskauden keskeytyksiin, kuten Kiinassa tyttölapsien surmaamiselle on ollut pitkät perinteet.

ÄITI JA ISÄ YHTEISKUNNALLISESTI
Laajennetaanpa naisen (äidin), miehen (isän) ja perheen näkökulmasta yhteiskunnallisiin asioihin: Tukemalla IMF: ää ja Maailmanpankkeja velkaantumalla (maskuliininen toiminta-alue) ajamme samalla pienen ryhmittymän rahallisia intressejä, joiden motiivit eivät ole sen puhtaammat kuin roomalaisten ja juutalaisten jotka kehittelivät aikanaan kristinuskon (maskuliininen toiminta-alue). Luotottamisen ideana on ajaa valtiot ylivelkaantumisen tilaan, jotta niiden päätäntävalta siirtyy kansallista päätäntävaltaa suuremman yhteisön hallintaan. Lopulta kansalliset hyvinvointipalvelut yksityistetään ja jos ne eivät riitä velkojen tai hengettömän elintason ylläpitoon, lopulta myydään myös luonnonvarat. Vähemmän ”sivistyneissä” valtioissa sama hoidetaan edelleen aseellisilla sodilla (mm. Afganistan, Kongo jne.. ) ja meillä sivistysvaltioissa, uusilla direktiiveillä ja asetuksilla (mentaalisella oveluudella), jonka keskeisenä ideologiana on vanha ”Jymäyttämisen taidon” idea. Nykyaikaisen markkinatalouden pelisäännöissä suunta kohti loputonta kasvua, perustuu aina toisen huijaamiseen, sanomme sen sitten kuinka pehmein tai muunnelluin sanakääntein.

Diili – amerikkalainen televisiosarja antaa kerran viikossa viihteenomaiset vinkkejä siitä, kuinka ihmisiä saadaan yhtä ovelammin koukutettua. Bilderberg ryhmällä on länsimaisen talouden pyrittämisessä "hyvän diilin" maine ja keskeinen rooli. Se kun aivopesee poliitikot ja mediajättien johdon, Euroopassa ja myös Suomessa. Hyvin koulutetut virkailijat ja suuri yleisö seuraavat sokeasti perässä, myytyään sielunsa globaalin markkinatalouden illuusioille.


PLUTON VAIKUTUS PAHAN PYÖRTEISSÄ
Ylityöllistettynä, kiireessä ja aivopestyinä ihmiset unohtavat sisäisen tyytyväisyyden lähteensä. Stressaantuneena ihminen menettää kosketuksensa itseensä ja hän alkaa etsiä itsensä ulkopuolelta korviketta kadottamalleen tyytyväisyyden tunteelle. Varsinkin naiset, jotka ovat tunnepitoisia olentoja enemmän kuin miehet, ellei miehen astrologisella kartalla satu olemaan vahva vesimerkkipainotus (rapu, skorpioni, kalat) joka lisää hänessä ns. feminiinisiä eli tunteellisia piirteitä.

Vastaavasti kun naisen kartalla on vähemmän maa- ja vesimerkkejä ja enemmän ns. maskuliinisia merkkejä (oinas, leijona, jousimies ja kaksonen, vaaka, vesimies) silloin hänessä korostuvat luonnostaan ns. miehiset; itsenäiset ja rohkeat luoneenpiirteet. Tästä samasta syystä siis itsetuntemuksen puutteesta, meille voidaan syöttää millaista pajunköyttä tahansa esimerkiksi sukupuolellisten standardien muodossa. Kuten kirjallisuuden opettajani aikanaan sanoin: ”..ellei ihminen pärjää ja onnistu omassa sukupuolellisessa roolissaan, hän keksii (?) muuttaa sitä, ottamalla vastakkaisen sukupuolen roolimallin omakseen”. Vertaa lapseen, joka on aina riippuvainen ja lojaali kelvottomiakin vanhempiaan kohtaan. Lapsi oppii myötäilemään vanhempiaan saadakseen perustarpeensa tyydytetyksi. Ihminen on siis aina "kasvuympäristönsä tulos" ellei hän ole niin vahva ja "hereillä oleva yksilö", joka uskaltaa kyseenalaistaa "rakastavien vanhempiensa" antaman mallin ja sen, kuinka he "määrittelevät" hänet. 

Eli useat omaa sukupuoltaan vastakkaisella sukupuolella kompensoivat, ovat hädissään ja eksyksissä pyrkineet löytämään minkä tahansa selviytymismuodon käytöksellään, välittämättä sosiaalisesta paheksunnasta. Järkyttävintä tässäkin on jälleen kerran se, että ”pahanmarkkinat” ovat keksineet hyödyntää sitä kaupallisessa mielessä. Kun pahan (evil) demoniset voimat (pluton aluetta) avutuvat ihmisessä riittävän syvästi ja kielteisesti, hän ei enää lopulta tunnista (tai muista) sitä energiaa, jonka valtaan hän on ajautunut. Eikä hän aikuisena muista (hautautuneena piilotajuntaan) miksi hän esimerkiksi varhaislapsuudessaan otti tietyn sijaisroolin ja muutti omaa persoonaansa ja käytöstään sen mukaisesti.

roolimaski1PLUTO EVIL DEMON – UUDESTISYNTYMINEN
Kerrataan hetki astrologisesta näkökulmasta aikakautta, jossa parhaimmillaan elämme. Taipumuksestani rönsyillä, yritän selkeyden vuoksi kuvailla lyhyesti, puhumalla vain Plutosta ja sen vaikutuksesta.

Pluto tulee Kreikan sanasta plutokratia, joka kuvaa vallankäytönmuotoa. Plutos tarkoittaa rikkautta ja kratein tarkoittaa hallita. Riippuu ihmisen kehityksen tasosta kuinka hän mieltää plutoniset ”rikkaudet”. Joillekin se on aineellista ja sosiaalista pääomaa, kuten esimerkiksi luonnonvarojen omistamista tai ”erityisyyden" kokemista muiden ihmisten keskuudessa (ts. sosiaalinen asema).

Plutoniset ”rikkaudet” voisivat olla myös tiedon valtaa, kuten sen pimittämistä (tutkimustulokset, poliittiset sopimukset). Korkeakoulututkinnot, kuten tohtorinarvot jne.. voivat myös olla tätä, silloin kun hankittua osaamista käytetään oman ”erityisyyden” korostamiseen, erilaisten aineellisten pääomien hankinnassa (valta-asema, omistussuhteet). Plutoniset rikkaudet voivat olla siis myös sosiaaliset suhteet, kuten myös intiimit ihmissuhteet, joita on aina käytetty ihmisen historiassa ”aseena ja vallanvälineenä” puhtaita moraalisia perhearvoja kohtaan.  

PLUTO ON FEMIININEN PLANEETTA
Pluto kuvaa feminiinistä voimaa ja se kertoo feminiinisten asioiden, kuten syvempien tunteiden tunnistamisen välttämättömyydestä. Päinvastoin tunteiden intensiteettistä (intohimosta) on muodostunut itsetarkoitus ja sitäkin vain fyysisessä mielessä, joka on eräs muoto ”plutonisten rikkauksien” kuluttamisesta. Klassikkoelokuvassa ”Oopperan kummitus” kuvataan osuvasti ja selkeästi koskettavassa ja opettavaisessa tarinassa pakkomielteisestä (pluto) ihmissuhdetta, jossa ulkoinen ja sisäinen kauneus (rakkaus) eivät kohtaa. Oopperan kummituksen roolissa on kuolevainen mies jonka kasvot ovat olleet epämuodostuneet syntymästä asti. Sisimmiltään kaunista miestä (sopii myös naiseen) ei ole koskaan arvostettu, vaikka hän on lahjakas musiikissa ja muissa taiteissa (henkinen pääoma; feminiininen voima). Ihmiset, ja pojan äiti mukaan lukien, ovat pelänneet ja inhonneet häntä aina (wikipedia).

Pluto_2010PLUTO JA KAURIS VUONNA 2010, 2011, 2012…
Kun Pluto vaihtaa merkkiä se ikään kuin muuttaa kulttuuriympäristöä, siten että edellä kuvatut vallan käytönmuodot myös muuttuvat sen merkin mukaiseksi, missä se kulloinkin on. Elämme tällä hetkellä kaiken materian siis vallitsevan todellisuuden manipuloinnin aikaa, joka kuulostaa aivan hullulta käsitteeltä*.

*Pluto on tällä hetkellä rationaalisessa Kauriin merkissä, jossa "havaitto ja mitattu todellisuus" siis konkreettinen maailma mukaan lukien matemaattinen (abstrakti) todellisuus; ajantaju (mm. vuodenajat); asetukset, sopimukset, käytäntö jne.. Materiaalista maailmaa kuvaa myös Kauriin vastakkainen merkki, joka on äidillisen lempeän ja isällisen suojaava feminiininen Rapu merkki. Molempien merkkien ominaisuuksien olemassaoloa uhataan tällä hetkellä monella tasolla. Lyhyesti; Rapua hallitsee Kuu joka edustaa päivittäisiä tarpeita (ravinto, lepo, liikunta, asuminen), henkilökohtaisuuksia kuvastaa yksilölliset kokemukset jonka avulla voimme suunnata kohti kotia (muisti) ja tunnistaa esimerkiksi pilaantuneen ruoan vertaamalla sitä aiempaan kokemukseemme kun sama elintarvike oli tuore, raikas ja pilaantumaton.


Seuraavanlaisella esimerkillä Plutomainen vallankäyttö yltää osuvasti tavallisen ihmisen kuoleman yli. Hiljattain tiedotettiin lakimuutoksesta joka koskee meitä kuolemamme jälkeen (7/2010): Menetämme kuoleman jälkeen oikeuden omaan ja varsinkin läheistemme ruumiiseen niin ettei häntä voida haudata pahimmillaan ollenkaan!? Sillä ellet ole jo eläessäsi hoksannut tehdä kielteistä testamenttia siitä, ettei sinua ruumiin osiasi paloitella ja toimiteta eri puolille maailmaa uusiokäyttöön, niin meidän ruumiinosamme menevät elinkauppabisnekseen!


Kauris on myös feminiininen merkki vaikka usein sen ankara ja kurinalainen olemus mielletäänkin luonteeltaan maskuliiniseksi. Kauris ja sitä hallitseva Saturnus painotus saavat ihmisessä aikaan tieteellistä kiinnostusta. Varsinkin kriittinen tutkimus on omiaan vahvalle Saturnus painotukselle, joka rakastaa toimivien rajojen vetämistä käytännöllisen maa -elementtisyytensä vuoksi. Tehdään esimerkiksi teknisesti toimivia työkaluja ja muita elämää helpottavia välineitä. Mutta se ei kannata kerskakulutusta, ja voi sanoutua siitä irti ja keksiä ja rakentaa itse, sen mitä tarvitsee, vaikka ilman siihen tarkoitettua materiaalia ja kokemusta. Kauris ja Saturnus painotus suuntautuvat haluna luoda toimivia käytäntöjä, eräänlaisia ikiliikkujia. Mutta tieteellisiin oivalluksiin yllämme puhtaimmillaan, maskuliinisen Vesimiehen merkin avulla tai vahvalla Uranuksen asemaalla, kartallamme. Saturnus hallitsi myös Vesimiehen merkkiä, ennen Uranuksen löytymistä.     

VALLANHALUN KOUKUTTAVA VAIKUTUS
Pluto ei vaikuta yksinomaan naisilla, mutta naiset hallitsevat näitä Pluton hallitsemia alueita luonnostaan paremmin, hyvässä ja pahassa. Siksi naisten pahuus eli emotionaaliset kiksit vallantunteesta on äärimmäisen tuhoavia. Prostituutio ja lapsikauppa voivat olla yksi niiden muotoja. Samoin huumeet vaikuttavat suoraan tunne-elämään (feminiininen teema) jne.. jne..

Naisten luonnollisesti suojaavat äidilliset ominaisuudet silloin kun ne ovat vielä ”terveet”, ovat ainoa ehto joka voi pelastaa ihmiskunnan; ihmiset, luontokappaleet, luonnonrikkaudet ja ilmaston. Naisten ”miesmäiset halut” joilla he puskevat miehisille alueille tuhoavat perheen, yhteiskunnan ja lopulta koko maapallon. Feministisyys sellaisena ei ole se keino vaan avoin yhteistyö miesten kanssa, siten että naiset ovat naisia ja äitejä miesten ja isien rinnalla. Kummatkin pysyvät omassa roolissaan, vaikka nainen olisi insinööri tai arkkitehti ja mies olisi pehmeä ja suojeleva, kuten alkuperäiskansoissa usein on esimerkiksi intiaanikulttuureissa. Kaikki lähtee meistä, ihmisistä yksilöinä. Tykätään me siitä tai ei. Ensin on löydettävä sisäinen tasapaino naisena ja miehenä, vasta sitten voi liittyä toiseen avioitumalla miehenä ja naisena, ja perustaa perheen, jossa elää oikeasti onnellisia ja tasapainoisia lapsia ja aikuisia. Tämä ei pelkkää sana helinää, sillä tunnen itseni lisäksi tällaisia ihmisiä ja perheitä.  

Siksi naisten olisi tultava järkiinsä, koska ”naisten epäpuhtaat halut” ovat koko yhteisöä tuhoavia. Miehessä on nämä samat feminiiniset halut ilmenevä isällisen suojaavina feminiinisten eläinradanmerkkien (härkä, rapu, neitsyt, skorpioni, kauris, kalat) voimakkaan painotuksen muodossa.

kirjoittanut, Tuija Uusitalo 13.8.2010

kuvat; shutterstock ja N.H.