Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Naistutkimus ja Neitsyt merkki

PaljastHunnutettu_nainenuvatko naistutkimuksen tuhoisimmat ja virheellisimmät sukupuolia vääristävät tulokset nyt kun Saturnus vaikiintuu, maskuliinisessa ja tasa-arvoisessa Vaa’an merkissä 2010–2012?


NeitsytFeminiininen Neitsyen merkki on vahvasti painottunut tällä hetkellä, kuten se on myös Suomen valtion kartalla. Esimerkiksi äidillisyyden, turvallisuuden tunteen ja vaistomaisia reaktioita kuvaava Kuu, sijaitsee myös Neitsyen merkissä.

Tarkastellaanpa miehen ja naisen kannalta keskeisimpiä tekijöitä kuten Aurinkoa ja Kuuta Suomen valtion (s. 6.12.1917) astrologisella kartalla. Aurinko sijaitsee Jousimiehen merkissä, joka kuvaa isää, miestä ja myös istuvaa presidenttiä (myös naisena). Kuu ja Mars ovat yhtymässä keskenään ja ne molemmat sijaitsevat Neitsyen merkissä. Yhdessä nämä tekevät jännitekulman edellä mainittuun Aurinkoon muuntaen sen vaikusta omalta osaltaan.


Jos Aurinko kuvaa valoa, tietoisuutta, maskuliinisuutta ja itsenäisyyttä, kansallisella että yksilöllisellä tasolla, niin Mars kuvastaa ulospäin suuntautunutta toimintaa ja räjähtävää aloitekykyä, joka kuvaa parhaiten miehisiä tapoja toimia. Mars kertoo tässä yhteydessä valtion sisäisestä toimintatavasta. Neitsyen merkissä sen toiminta on kapea-alaista ja rajoittunutta, hyvässä ja pahassa. Se kertoo myös moraalisen rappion luontaisesta inhosta. Hyvää siinä on se, että toiminnan tulos on laadukasta ja teknisesti viimeisteltyä. Tuhoavaa on se, jos asioita pidetään kapealla alueella ainoastaan ”hallinnollisten” pyrkimysten vuoksi. Kun asiat analysoidaan ja viipaloidaan riittävän pitkälle, siitä syntyy illuusio, että ne olisivat myös paremmin hallinnassa.

Tämä tukee myös kokemuksia ja tunnelmia välittävän Kuu Neitsyen taipumusta jäädä kiinni omiin ja aikakautensa* hallintapyrkimyksiin. Tästä seuraa muiden arvostelua ja pyrkimystä kontrolloida muita yksityiskohtiin menevien näkemysten mukaisesti.


*Erityisen selvästi muiden arvostelu on näkynyt yhteiskunnallisena trendinä 3.9.2007 – 22.7.2010 välisenä aikana, jolloin Saturnus on ollut Neitsyen merkissä. Lisäksi tahdon korosta sukupolvea joka on syntynyt Pluton ollessa Neitsyen** merkissä.  Tämä on mm. se sukupolvi jossa naiset jossa ovat teoretisoineet itsensä ja miesten merkityksen. Tämä on ristiriidassa Neitsyt merkin perimmäisten toiveiden kanssa löytää tasapaino mielen ja ruumiin välillä.


Naistutkimus_kirjastaEdellä mainitun naistutkimuksen tulokset alkavat näkyä nyt, kun heidän lapsensa ovat naimissa kasvattavat ja omia lapsiaan näiden Neitsyt -sukupolven ”isovanhempien” antamien mallien ja näkemysten mukaisesti. Lisäksi Neitsyt sukupolvi yrittää pakottaa ja muuttaa eri sukupolvet näihin samoihin näkemyksiin. Tämä on samalla vakava yhteiskunnallinen kannanotto siitä, että tämä sama ikäpolvi joka on nyt 36 – 54 vuoden iässä, käyttää tällä hetkellä paljon valtaa virkamiestasolla ja kasvattajina.  
Sama suunta on nähtävissä tieteellisissä tutkimuksissa, joiden tutkimustuloksissa on ennekin havahduttua virheisiin viimeistään kahdenkymmenen tai viidenkymmenen vuoden kuluttua. Näin on naistutkimuksenkin laita. Tutkimustulokset olisi syytä tarkastaa eräänlaisessa tasa-arvokomiteassa, jossa olisi edustettuina sukupuolikiintiön lisäksi puolet sellaisia miehiä ja naisia jotka ovat aina olleet naistutkimusta vastaan ja niitä jotka vannovat sen nimeen.

SuomiMIES JA NAINEN SUOMESSA
Aurinko sijaitsee siis Jousimiehen merkissä, joka kuvaa isää ja miestä. Aurinko Jousimies ei näe itseään vaikka hän näkee suuria kokonaisuuksia: hän ei osaa liittää niitä itseensä. Jousimies on toiveikas ja luottavainen, joka rynnistää päätä pahkaa uusiin juttuihin, maailman ja filosofian ääriin asti. Hän voi olla huoleton, onnekas, iloinen ja viihtyy omilla vaelluksillaan, metsissä tai matkoilla (myös ulkopoliittisesti, kaikki edellinen). Auringon vastavoima on Kuu. Se edustaa äidillisiä ja suojaavia puolia, kuten arjen tunnelmia ja turvallisuutta eli jatkuvuuden tunnetta ts. päivittäisiä tarpeita, kuten ravintoa ja suojaa. Kuu Neitsyen tavoin suomalaiset ovat terveysintoilijoita ja esimerkiksi EU-direktiivien kanssa perfektionisteja, pilkulleen ja kurinalaisesti. Kokonaisuuden puutteen vuoksi Neitsyet eivät tajua useinkaan keiden etuja he lopulta palvelevat. Neitsyet ovat hyviä renkejä ja työntekijöitä, mutta yrittäjiksi ja pomoiksi heistä ei ole, kokonaisuuden näkemisen puutteen vuoksi. (Toki on yksilöitä, joilla on henkilökohtaisella kartallaan tekijöitä, jotka kumoavat ainakin osittain näitä puutteita.) Kuu tuo siis turvallisuudentunnetta Neitsyen merkissä siitä, että hallitaan yksityiskohtaisesti pikkuasioita.

Huvittava yksityiskohta on se, että Suomeen syntyy eniten kahta eri nousumerkkiä: Neitsyttä ja Leijonaa. Jälkimmäiset ovat rohkeita ja ylväitä eivätkä välitä yksityiskohdista. Toinen puoli enemmistö nousumerkeistä, siivoaa ja jynssää ja he tekevät laadukasta tulosta arjessa käyttäen samalla nihilististä valtaansa. Tämä näkyy varsinkin terveydenhoidon alueella ja muissa virkamiesportaissa. Hyvä osoitus tästä ovat valelääkärit, tappajasairaanhoitajat ja pakkorokotusvimmaiset hoitajat H1N1 – possurokotteen yhteydessä 2009. Tämä osoittaa hyvin kuinka suomalaiset naiset ja perinteisillä naisvaltaisilla aloilla toimiva hoitohenkilökunta ei näe neitsytpainotuksellaan kokonaisuutta. Lisäksi viimeiset noin kolme vuotta (3.9.2007 – 22.7.2010) jolloin Saturnus on ollut Neitsyen merkissä, olemme voineet todeta tämän teeman lisääntyneen monilla eri alueilla yhteiskunnassa.

LottaJos Jousimiehen merkki on suurudenhullutta, niin Neitsyt edustaa miniatyristia. Tällainen toiminta saa ajoittain varsin maanis - depressiivisiä piirteitä. Miehet eivät näe itseään ja naiset näkevät epäkohtia kaikkialla. Miehet elävät vailla huolen häivää ja naiset huolehtivat usein merkityksettömistä pikkuaisoista. ”Mutta hyvin on tultu toimeen”, varsinkin jälleenrakentamisen ja muun kansallisen kriisien keskellä. Jousimies luo laajempia suhteita muuhun maailmaa ja Neitsyt toimii kansallisella kotikentällä. Naisten tulisi hoitaa sisäpolitiikkaa ja miesten ulkopolitiikkaa – yhdessä!  Näin saisimme kenties taloudenkin tasapainoon, sillä Jousimies on tunnetusti tuhlari ja Neitsyt säästäväinen.

Marsin vaikutus tähän lisää machomaisuutta ja naisten kuohahtelua. Urheiluharrastukset ovat hyvä lääke molemmille.

PLUTO NEITSYESSÄ SAAVUTUKSET
Pluto Neitsyessä - sukupolvien päähänpinttymä, halu uhrata kaikki tieteellisten tarkkojen ”laboratoriotutkimusten” vuoksi, paljastuvat nyt.Tällaisen ylihygieenikkojen tartuntataudin ja väärän yksityiskohtaisen tiedon sairastuttamia vikoja löytyy myös terveydenhoidon, lääke- ja kemiateollisuuden alueelta, joiden aiheuttamien mikroskooppisen pienten ”laboratoriotautien” seurauksia saadaan ”metsästää” vielä vuosikymmeniä, lisäaineiden, lääkkeiden ja ym. sivuvaikutusten muodossa. Sairaalabakteerit on hyvä esimerkki siitä kun nypitään kaikki luonnollinen pois.


PLUTON OMINAISUUDET
Pluto hallitsee Skorpionia ja yhdessä ne kuvaavat elämää ja kuolemaa. Kuolemaa on fyysisen kuoleman lisäksi kaikki tasapainoista ja onnellista elämää tuhoavat toiminnat. Skorpionimaista elämää ylläpitäviä viettejä ovat suvunjatkaminen ja henkinen uudestisyntyminen.
Athene_naisetpatsaat

Pluto ja Skorpioni kuvaavat myös tiedostamattomia asenteita, jotka syvetessään tuovat ongelmia ja sairauksia. Sairaushan on pitkään jatkunut fyysinen ja henkinen epätasapainon tila. Parasta olisi sulautua toiminnoissaan kokonaisuuden edun mukaisesti eli Jumalan* tahdon mukaisesti. Ei ole vaihtoehtoja, kuten plutomaiseen tyyliin kuuluu.  (*Jumala ei tarkoita tässäkään yhteydessä kristinuskon tai minkään muun valtauskonnon jumalaa).

Pluto on siis feminiininen planeetta ja se kertoo feminiinisten asioiden kuten tunteiden puhdistumisen välttämättömyydestä. Pluto ei vaikuta yksinomaan naisilla, mutta naiset hallitsevat näitä Pluton hallitsemia alueita luonnostaan paremmin, hyvässä ja pahassa. Siksi naisten olisi tultava järkiinsä, koska ”naisten epäpuhtaat halut” ovat koko yhteisöä tuhoavia. Naisten olisi lopetettava typerä uhittelu miehille. Miehet ovat joutuneet aivan samoin kuin naiset kristinuskon uhreiksi. Vuosisatojen ajan miesten rehellisyyttä testattiin esimerkiksi väkivaltaisuuden ja sovinismin muodossa. Vastaavasti naiset saivat kärsivä esimerkiksi omien mielipiteiden ja oman seksuaalisten tuntemusten rajoitusten muodossa, vuosisatojen ajan.

Naisten tasa-arvo lähtee itsekunnioituksesta, meistä itsestämme. Kirkko tai aviomies tai miehet eivät voi antaa naisille naisen voimaa tai viisautta, koska he eivät ole naisia. Nainen on itse sitä hyvin rakentavassa ja sulavassa mielessä.

AIKA JOLLOIN PLUTO oli NEITSYESSÄ 
toi asioihin peruttamattomia ja välttämättömiä muutoksia, jotka koettaan merkittäväksi. Pluton tuella kollektiivinen piilotajunta käynnistää usein dramaattisia muutosprosesseja.  Tällä hetkellä se tekee sitä Kauriin merkistä käsin. Se kehottaa rakenteiden purkamiseen, muuten yksilön ja ihmiskunnan kasvu pysähtyy mekaaniseksi toiminnaksi. Rakenteiden hallinta on ulkoista ja maskuliinista Kaurista, mutta onneksi Kauriin hyvänä puolena on sen ajaton viisaus. Kauris on feminiininen merkki joka tulee konkreettisesti osoittamaan rakkauden, kauneuden ja ilon lähteet – ilman objektia.  

**Plutokaan ei siirry kerralla merkistä toiseen vaan siirtymäaikana se usein palaa edelliseen merkkiin. Seuraavassa on karkea rajanveto Pluton siirtymäliikkeistä Neitsyen merkkiin. Pluto siirtyi ensimmäisen kerran Neitsyen merkkiin jo lokakuussa 1956 ja palasi Leijonan merkkiin 15.1.1957 noin puoleksi vuodesi, jonka jälkeen se oli taas jonkin aikaa Neitsyen merkissä ja palasi jälleen Leijonan merkkiin 14.4.1958 pariksi kuukaudeksi. Vasta 11.6.1958 se eteni tasaisesti Neitsyen merkin läpi kunnes 4.10.1971 jolloin se aloitti edestakaisen sahausliikkeensä siirtyessään Vaa’an merkkiin, johon se asettui kiinteästi 30.7.1972. Tämän takia rajan veto on tässä yhteydessä karkea.


kirjoittanut, Tuija Uusitalo, 18.7.2010.

kuvat; shutterstock ja T.U.