Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Sikainfluenssa H1N1 plussat

N1H1_-virusVOIKO SIKAIFLUESSASSA OLLA HYVIÄ PUOLIA?


Artikkeli on luotu 7.11.2009. Siirrän tänne myös osan vanhoja tekstejä, kuten tämänkin artikkelin:

Sikainfluenssasta tiedottamisesta on syntynyt ristiriitaisia tunteita. Häly on saanut ihmiset puntaroimaan eri vaihtoehtoja. Paras lopputulos lienee se että ihmiset oivaltavat olevansa terveysasioissa loppupelissä vastuussa vain itselleen. Itsestään, lapsistaan ja ehkä myös puolisostaan. 

Lääkärit ja terveydenhuollonhenkilökunta voivat suositella erilaisia hoitovaihtoehtoja, mutta niihin ei voi aina luottaa. Tosiasiassa yksilö on aina vastuussa tekemistään valinnoista - vain itselleen.

Jupiter, Chiron ja Neptunus
Kun Jupiter, Chiron ja Neptunus ovat yhtymässä keskenään ja Neptunus kääntyy suoraan liikkeeseen 4.11. ja se paljasti mahdolliset valtoimenaan virtaavat mielikuvat. Sikainfluenssan kohdalla mielikuvat ovat kenties myös rauhoittumassa. Nyt olisi syytä luottaa omaan intuitioosi ja parantaa itsensä, myös näistä kollektiivista mielikuvista! Kolmikon ollessa Vesimiehen merkissä suurinta vapautta on juuri nyt toimia itsenäisesti!


Neptunuksen vaikutelmat!
Esimerkiksi  m e d i a  on oiva neptunusmainen mielikuvien luoja!  Neptunus ”vääristää” todellisuutta ja mutta rakentavana, ilmennämme sillä omaa luovuuttamme. Neptunuksen  tietoisuutta kuvaa parhaiten huomaamaton rajan ylitys - valon ja varjon taitekohta tai - toden ja epätoden rajapinnan hämärtyminen. Arkisia heijastepintoja ovat huonosti erottuvat kasvot hämärässä tai oma peilikuva tummassa näyteikkunassa jolloin vaikutelma ei ole tarkka, vaan summittainen. Neptunuksen taika katoaa - naps - kun sytytämme valot tai taikuri paljastaa temppunsa.

Taikurien vuosisatoja kestänyt suosio perustuu juuri tähän - suhteellisuuden magiaan. On jännittävää katsoa vähän "vinoon"! Lapsena katsoimme tahallaan kieroon, kun katsoimme nenänvartta silmät menevät hassusti killiin. 

Medialukutaito ja sikainfluenssa
”Pieni harhautus on aina paikallaan, emme saisi muutoin mitään kaupaksi” sanoo mainosalan ammattilainen.

Hän jatkaa.. ”koko liike-elämä perustuu mielikuviin hyvistä ja huonoista ajoista”.

Viimeisen puolenvuoden aikana on ollut mielenkiintoista seurata eri medioiden aikaansaamia reaktioita, eri aihealueilla. Sama uutinen saa aivan eri painoarvon, eri julkaisussa vain yhden sanan vaihtamisella. Olkoonpa esimerkkinä vaikkapa vaalirahasotku ja Audi-kohu. Eräänlainen sanasokeus ja mielikuvat saavat ihmisissä saman reaktion aikaan kuin kalaparvessa joka vaihtaa kulkusuuntaansa yllättäen. Kun yksittäinen kala havaitsee näkymättömän ruokahippua ja lähtee tavoittelemaan sitä se erkanee muusta parvesta, kuin taikaiskusta muu parvi lipuu sulavasti sen perään.

Saman voi yhdistää astrologisesti esimerkiksi "Kalamerkkisiin henkilöihin". Heille voi olla luontevaa valita kahvilan leivostiskillä "samaa kuin edellinen". Ihminen matkii  huomaamattaan muita, kuka enemmän kuka vähemmän. Omalla Neptunuksellamme (joka on meidän jokaisen karttalla) uimme sulavasti vanavedessä, myös mielipiteissämme.

Yksilön vastuu – itsestään?
Kalaprven tavoin olemme hetkessä yli maapallon leviävän uutisoinnin armoilla ja omaksumme hyvin paljon päivittäisestä informaatiosta - huomaamattamme.

Ennen internettiä asiantuntijat saattoivat päättää puolestamme. Uskoimme että he tekivät oikeita valintoja, niin ainakin uskoimmen. Sikainfluenssan H1N1 kohdalla jotakin meni pieleen. Auktoriteetilta puuttui uskottavuutta ja hyvin pian jouduimme itse puntaroimaan flunssarokotteen kannattavuutta ja luotettavuutta. Yksilön vastuu itsestä kasvoi! Lasten vanhemmat joutuvat pohtimaan asiaa vieläkin tarkemmin.

Vaihtoehdot ovat hyvin esillä. H1N1 -virus rokotuksen ottamisen ja käsien pesun lisäksi asiallista tietoa löytyy myös D-vitamiinista. Joka yllättävää kyllä jokavuotisten kausi-influenssien välttämiseksi, on jätetty aiemmin vailla suurempaa huomioita.  

Onko lääketiede viimeinen auktoriteetti?
Osa Pirkanmaan hoitohenkilökunnasta kieltäytyi ottamasta H1N1 -rokotusta. Niskurointi oli pian kaikkien tiedossa ja sillä oli erittäin positiivinen vaikutus. Ihmiset saattoivat ryhtyä vakavasti pohtimaan vaihtoehtoa, ettei rokote ole sittenkään se paras tai ainoa ennaltaehkäisevä vaihtoehto.

Pian lehdet otsikoivat kilvan rokotteen puolesta ja vastaan. Pikkuhiljaa alkoi selvitä, ettei terveydenhoidon ammattilaisetkaan kykene antamaan lopullisia vastauksia vakaviinkaan kysymyksiin, vaan ne jäävät ihmiselle itselleen! Tämä on paras opetus siitä että mikään tekniikka ei korvaa sitä tosiasiaa, että ihminen syntyy ja kuolee yksin! Eli olemme vastuussa elämämme laadusta, myös terveysasioissa - vain itsellemme.

Hongonkilainen
Vielä 1960 luvulla hongkongilainen sairastettiin paikallisesti. Lehdet ja radio olivat ainoat tiedotusvälineet jotka saattoivat tiedottaa epidemioista. Kuolleita kirjattiin satojatuhansia ympäri maailmaa, mutta Suomessa ei katsottu tärkeäksi tilastoida tautitapauksia. Sikainfluenssan kohdalla vuonna 2009 ihmiset löytävät vastuksia internetin avulla. Tieto lisää tuskaa, sillä kuinka tavallinen ihminen saattoi saada luotettavaa tietoa H1N1 viruksesta? Tavalliselta ihmiseltä vaaditaan viisautta ja taitoa  yhdistellä ja luoda oikeanlaista merkityksiä saamastaan tiedosta. Tarkkavaistoinen kansalainen saattoi tunnistaa "koiran haudatuksi" tässä asiassa. Sillä vastakkaiset mielipiteet, rokotteen eduista ja haitoista alkaa menettää terävintä kärkeä ja se terästää ja herättää monen uteliaisuuden. Mielikuvat viruksen vaaroista saa ihmiset ryntäilemään terveyskeskusten jonoissa vaatiessaan rokotetta - ja samaan aikaan sangen monet valitsevat vaihtoehdon: Ei rokotusta, kiitos!

Rokotus kuolemaa vastaan
Suomalainen viestintä jättää mainitsematta kuinka paljon kuolee ihmisiä vuosittain sairaalabakteereihin ja kausi-influenssoihin. Luvut voivat olla jopa 600–800 ja jälkimmäisessä 200–300 kuollutta henkilöä. Uutispiikit yksittäisissä kuolemantapauksissa vääristävät totuutta. Asiallista olisi kysyä onko näillä äkkiä kuolleilla lapsilla ja nuorilla vastustuskykyä ollenkaan? Ovatko lukuisat antibioottikuurit ja rokotteet tuhonneet lasten ja nuorten immuniteetin kokonaan? Mitä sairauksia on aiemmin ollut? Entä onko potilas saanut rokotetta kuolemaa vastaan? No, viimeinen kysymys on tietysti vitsi.

1970-luvulta lähtien terveydenhoidon ratkaisuna oli useiden lasten kohdalla monet antibioottikuurit. Antibiootit tappavat elimistöstä myös hyvät bakteerit ja heikentää näin elimistön oman vastustuskyvyn.   

Neptunus uhrautuu - myös mielikuville
Neptunus sekä hälventää että luo lisää mielikuvia todellisuudesta. Parhaimmillaan se voi selkeyttää yksilöllisen vastuun merkitystä. Neptunus Vesimiehessä mahdollistaa vääränlaisesta yhteisövastuusta luopumisen. Huomaamme selviävämme ja olevamme riippumattomia muista. Tämä on vesimiehelle tyypillistä kansalaistottelemattomuutta!

Kylämän sodan aikainen Berliinin muuri ei ollutkaan viimeinen auktoriteetti, vaan se näyttää olevan lääketiede. Edellinen poliittinen auktoriteettilinnake Berliinin muuri, kaatui Euroopassa 1989. Se edusti vapauden ja vastakkaisasettelun linnaketta ja sen kaaduttua myös näkyvät auktoriteetit  kaatuivat. Tämän seurauksena auktoriteetit muuttuivat eräässä mielessä näkymättömämmäksi, kun ne pirstaloituivat elämän muille alueille vastuu itsestä, muuttui henkilökohtaisemalle tasolle. H1N1 rokote on tästä hyvä esimerkki. Yksilö itse kantaa vastuun sen ottamisesta ja ikävä kyllä myös sen seuraksista. Juuri nyt muurin kaatumisesta on sopivasti kulunut yksi Uranuksen sykli eli 20 vuotta. Uranus on Vesimiehen hallitsija ja se ilmentää halua vapauteen ja itsenäisyyteen. Berliinin muurin kaaduttua

Neptunuksen vaikutusalueet
Neptunus antaa ihmiselle käsityskyvyn ja oman ihannemaailman. Keinoja ovat eri tyylisuunnat kuten  m u o  t i (esim. vintage 50 -luvun tyyliin), huumeet ja uskonnot (myös uskomukset) ja unelmointi.


Kun Saturnus palaa Neitsyeen Keväällä Saturnus käväisee vielä Neitsyen merkissä 8.4.–22.7.2010 välisenä aikana. Se kertoo jotakin mm. terveydenhoidon asioissa tapahtuneista ”sääntörikkomuksista” jonkinlaisena ”feel backnä”.

Saturnuksen huonoja puolia on liiallinen jäykkyys, inhimillisyyden ja tunteilua ei juuri näytetä. Kun Saturnus yhdistetään Neitsyen pikkutarkkaan merkkiin, korostuu ehdottomuus sääntöjen noudattamisessa ja syvälle mieleen iskostunut opittu malli, niin tiukasti että siitä on mahdotonta luopua. Kun Neitsyt ei näe yksinään siis ilman vastakkaisen Kalat -merkin vaikutusta kokonaisuutta, silloin syntyy kohtalokkaita virheitä myös Neitsyt merkille. Terveydenhoitoala on tästä hyvä esimerkki. Kriittisenä merkkinä Neitsyen on kuitenkin vaikea käsittää tekemiään virheitä, vaikka nöyränä merkkinä voisikin suostua uudelleen arviointiin.

Saturnuksen parhaita puolia on ajan tuoma viisaus joka ilmenee kykynä purkaa rakenteet jotka se katsoo vanhoiksi tai vääräksi. Saturnus on siis eräänlainen tarkistaja ja inventoija siinä merkissä missä se milloinkin sijaitsevat noin 2.5 -3.0 vuotta. Saturnus Neitsyessä 3.9.2007 - 21.7.2010 korostaa säästäväisyyden, terveyden ja hygienian merkitystä, hyvässä ja pahassa.

Kun Uranus vapun alla 2010 luo jännitteen Saturnukseen, kertoo se joidenkin pikkutarkkojen ja huolellisten rakennelmien hajomaisesta, niistä luovutaan tai niitä vastaan aletaan kapinoida.


Kuvat ja teksti 7.11.2009 Tuija Uusitalo