Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Diplomatia ja kuuliaisuus

Oikeuden_VaakaPalvelijaSuomessa eletään Vaaka -painotteista miellyttämispolitiikka ja suvaitsevaisuuden kulta-aikaa, ja toisaalta koulutetun Neitsyt tutkijasukupolven aikaa. Yhdessä nämä myötäilevät ja arat sukupuolettoman tyylikkäät minimalistit karsivat elämän uhkakuvia ”muoti-asetuksillaan”.

Vaaka politiikko (katso keitä he ovat, alla) pelkää oman mielipiteensä esittämistä jopa sukupuolensa kustannuksilla ja Neitsyt pelkää sekoavansa jos asiat eivät pysy hänen arkipäivän kokoisissa paloissa.

Astrologiassa 12 merkkiä jaetaan esimerkiksi kolmeen toiminta suuntaansa kuten minä -, sinä - ja kollektiiviset merkit. Siten että ensimmäiset neljä Oinas, Härkä, Kaksonen ja Rapu ovat itsestä käsin orientoituneita, Leijona, Neitsyt, Vaaka ja Skorpioni sinä - merkkeinä suuntautuvat ja määrittelevät ilmiöt muiden kautta (!). Loput neljä ovat Jousimies, Kauris, Vesimies ja Kalat jotka eivät suuntaudu yksilökeskeisesti, vaan he toimivat suurien kokonaisuuksien puolesta. He myös hallitsevat kokonaisuuksia.

Sukupolveen mahtuu monenlaisia kehittyneitä ja vähemmän kehittyneitä yksilöitä, kuten kuhunkin aurinkomerkkiin (horoskooppimerkki). Johon muuten ei lasketa sosiaalisia matkimistaitoja ja pelkkiä koulutustodistuksia, vaan aitoa omakohtaista kehittymistä yksilönä.

Jos on syntynyt esimerkiksi Pluto Neitsyet sukupolveen ja lisäksi syntymähetken kartan Aurinko on myös Neitsyen merkissä (n. 20.8 -20.9 välillä) tai vaikkapa Kuu tai Nousumerkki sattuisi osumaan Neitsyen merkkiin vahvistaa se tässä tapauksessa Neitsyt sukupolven analyyttisia taipumuksia. Lisäksi jos kartalla on muita sinä – merkkejä kuten esimerkki merkin mukaista Vaaka merkkiä, henkilön tarve analysoida saa hillityn ja miellyttävän sävyn.

Seuraavaksi voisimme tietysti kysäistä välikysymyksellä; mihin tarvitsemme ”miellyttävää analyysia”?
Yksi oikea vastaus on: esteettisyys ja tarkkuus johdattavat kosmeettisiin toimiin.

NeitsytKIRJAVIISAS NEITSYT - SUKUPOLVI
Lähtökohtana feminiiniselle Neitsyt - sukupolvelle on taipumus käyttää valtaa merkin ominaisuuksien mukaisesti: työn ja terveyden alueilla; arjessa: pienien kokonaisuuksien hallinnassa. Neitsyt merkki kuvastaa yleisellä tasolla kirjaviisautta. Tämä tyhjäpäiden viisastelu johtunee virallisen tiedon inflaatiosta länsimaissa. Harvoin kukaan sanoo mitään omakohtaisesti havaittua ja koettua.
Pienen kansan yhden aatteen suuntaukset korostuvat. 

Vaikka Suomi onkin, virallisen koulutuksen mallivaltioita tämä kehitys ei välttämättä jatku, jos muita näkökulmia ei nouse pian esille.  Positiivisena voidaan nähdä nuorten neitsytsukupolven naisten hyödyntäneen järjestelmällisesti tilastoitujen tietojen kirjoittamista kirjaksi. Näin kuljemme kohti syvempää itseanalyysia, jonka tekee vasta myöhempi Skorpioni sukupolvi aikanaan tai Suomi kun Saturnus siirtyy lokakuussa 2012 Skorpioniin.

On huolestuttavaa katsoa tiedollisen puolen taantumuksellisuutta.

SAIRAANHOITAJAT NEITSYT - SUKUPOLVI   (katso syntymävuodet alta)
Kun kohdallesi sattuu kirjaviisas sairaanhoitaja, on syytä lisästä itsepuolustusta ja terästää suojeluvaistoaan ettet joutuisi Neitsyt sukupolven pakkohoidon kohteeksi.

Synonyymi kirjaviisaudelle voisi olla kirjanpito koska säätäväisyys ja vaatimattomuus saavat aikaan arkuutta esimerkiksi ostopäätöksissä joka voidaan virheellisesti mieltään ujoudeksi. luonteeseen hyvin. Taustalla voi toki olla arkuus ja ujous itsensä esille tuomisessa. 

Neitsyt merkki voi tehdä hyväksi johtajaksi jos mukana on ripaus avarakatseisuutta, kuten Urho Kekkosella oli. Hän oli syntynyt 3.syyskuuta 1900 jolloin myös Kuu, yhdessä Jupiterin, Saturnuksen, Uranuksen ja Kuun Noususuomun kansaa ovat itsevarmassa ja ulospäin suuntautuneessa maskuliinisessa Jousimiehen merkissä.

Samoin Sauli Niinistöltä löytyy Aurinko Neitsyen merkistä (24.8.1948). Niinistö on ainoita politiikkoja jotka ovat viime aikoina painottaneet säästämisen merkityksestä!


VakaMIELISTELEVÄ VAAKA – SUKUPOLVI   (katso syntymävuodet alta)
Negatiivinen puoli Vaaka merkkiä on sen keikarimaisuus, mukavuudenhalu ja epäkohtien välttely. Vaa’at pyrkivät säilyttämään mielipideneutraaliutensa. Ajatella, jos olisi naamiaiset ja heidän tulisi paljastaa oma sukupuolensa! Heillä on kyvyttömyys erottua joukosta, edes omana edun nimissä. Sukupuolineutraali Vaaka!  

Vaa’at ovat kaikkein hämäävin merkki, ystävyyden ja luotettavuuden osalta. Vaa’an vastamerkki Oinas, syttyy vain omien tarpeidensa vaikutuksesta ja Vaaka muotoilee tarpeensa silkkipaperiin ja muoviin saadakseen haluamansa. Vaa’at ovat kenties epäluottavin merkki Kalojen kanssa. Kaloissa on samaa neutraalia yhteistyöhaluisuutta kuten Vaaoissakin vain sillä erolla että Kalat tunnistaa nopeasti liian taiteellisiksi boheemeiksi tai poissaolevaksi, toisin kuin pelisilmää omaavat Vaa’at jotka voivat harhauttaa älyllisellä kaunopuheisuuden liturgiallaan. Vaa’at harjoittavat sanahelinää ilman faktaa ja ovat syyttömiä, ihan ilman omaa osuuttaan.      

Kuten edellä kuvatun Neitsyt merkin tavoin myös Vaaka sukupolven huonot puolet ilmenevät tässä ajassa varsinkin jos tämän lisäksi henkilön syntymähetken planeetta vaikutukset saavat tuekseen on syntynyt esimerkiksi Pluto Vaaka sukupolveen ja lisäksi syntymähetken kartan Aurinko on myös Vaa’an merkissä (n. 20.9 -20.10 välillä) tai vaikkapa Kuu tai Nousumerkki sattuisi osumaan Vaa’an merkkiin vahvistaa se tässä tapauksessa Vaaka sukupolven tasa-arvokäsityksiä. Lisäksi jos kartalla on muita sinä – merkkejä kuten vaikkapa esimerkin mukaista toista merkkiä Neitsyttä, henkilön esteettisyyden ja miellyttämisen tarve voi ilmetä huolellisena kiiltokuvamaisen esikuvien matkimisena; muodin- ja kodin sisutusharrastuksena. 

MORAALITON VAAKA -SUKUPOLVI
Poliittisella areenalla Vaaka sukupolvi keskittyy yleisen ilmapiirin vaalimiseen, ellei henkilön kartalla ole muita painotuksia.

Päinvastaista mielipidekykyistä esimerkkiä edustaa ex pääministeri Margaret Thatcher (13.10.1925). Hänen Aurinko, Merkurius ja myös Mars sijaitsevat Vaa’assa sillä seurauksella että hänen Plutonsa Ravusta tekee 90 asteen jännitekulmaa Aurinkoon ja Marsiin. Thatcher tuli Pluto-rapumaisesti kuuluisaksi poistamalla opetusministerinä budjettisyistä englantilaislapsilta, kouluilta ilmaisen maidon. Rapu on merkkinä nimenomaan ruokkiva
ja suojaava, mutta tässä yhteydessä Vaaka teema muuttuu julmaksi. Samaa ristiriitaisuutta on nähtävissä hänen myöhemmissäkin ratkaisuissaan. Kenties harmittomana kuriositeettina on mainittava hänen osallistuneen ryhmään joka ensimmäisenä kehitti ”pehmisjäätelön” (soft-ice). 

Pluto oli Vaa’ssa siis 1970 – luvulla jolloin syntyi seksuaalinen vallankumous, jonka seurauksena avioerojen määrät lisääntyivät. Vaaka miellyttämisen tarve ja kyvyttömyys sanoa selkeästi omaa kielteistä mielipidettä johtaa vaakamaisittain ongelmiin. He mieltävät idean esittäjän syylliseksi hehän vain eivät halunneet loukata toista. Heidän mielestään toiset kantavat vastuun eivät he. Tämä on tietysti yleistys kypsymättömyydestä.


Tyyliks_nainenKun kohtaat ”vaakaihmisen” yhteistyökumppanina tai teet hänen kanssaan politiikkaa sinun tulisi itsesuojeluvaiston nimissä pohtia, mihin hänen suvaitsevaisuutensa ja yhteistyöhalukkuutensa perustavat?


Vaa’at koetaan hyvientapojensa ja tyylikkään ulkomuotonsa vuoksi miellyttäväksi seuralaiseksi, kaikenlaisissa ihmisten välisissä kohtaamisissa. Paha virhe on erehtyä luulemaan heitä päteviksi sopimusneuvottelijoiksi. Päinvastoin he ovat hyviä renkejä neuvotteluissa, mutta itsenäiset päätökset ovat heille vaikeita. Vaa’at ovat kysyttyjä palvelutehtävissä, asiakassuhteissa ja viihdealalla, mutta he eivät ole sellaisenaan päteviä sopimusneuvottelijoiksi, ellei heidän kartoiltaan löydy jotain rohkeampia teemoja.

Jos sinussa esimerkiksi lukijana on vaikkapa Jousimiestä, näet laajoja kokonaisuuksia ja jos sinulla Kauris vaikutusta, hyväksyt elämän rajallisuuden tosiasiana kuten säästämisen, mukisematta.


Jyrki Katainen (14.10.1971) edustaa sekä Aurinko merkiltään Vaakaa ja Plutonsa kautta Vaaka sukupolvea.
Mari Kivinimi (27.9.1968) edustaa Aurinko merkiltään Vaakaa ja Plutonsa kautta Neitsyt sukupolvea.

Tarja Halonen (24.12.1943)useimmista Suomen politiikoista tällä hetkellä soveltuu astrologisten astelemiensa puitteissa parhaiten hoitamaan maan asioita, vaikka intresseistä ei voi tietenkään olla takuita.  

Eläinradan jokaisen merkin yli- ja alilyönnit korostuvat, hyvässä ja pahassa kun merkki painottuu usean planeetan sijaitessa siinä.


YHTEENVETONA NYKYVAIKUTTAJISTA
Sinä merkit (Leijona, Neitsyt, Vaaka ja Skorpioni*) ojentavat siis toisiaan kunnes he oivaltavat elokuution kulun kulkevan kohti syvempää itseymmärrystä jolloin muiden kautta eläminen muuttuu yhä hankalammaksi.
*Skorpioni poikkeaa tästä ryhmä sillä, että sitä hallitsevat kaksi planeettaa edustavat kehityssyklin eri tasoja. Itsetuntemuksen lisääntyessä siirrytään Marsin primääreistä tarpeista kohti kollektiivisuuden käsitteitä jotka ei tapahdu ulkokautta, sitoutumalla ”yhdessä muiden kanssa” vaan hyväksytään sisäkautta tapahtuma henkilökohtainen kasvaminen joka vaatii todella paljon plutomaiseen tyyliinsä: luopumalla kaikesta!

Lisään tähän vain yhden vinkin: selvitä mielikuvat sillä Pluto on Kalojen koreampi oktaavi.   

Ihmiskunta kulkee eteenpäin ja osa ihmisistä kehittyy, jos he haluavat sitä. Vapaa tahto on vain kehittyä tai taantua eli pysyä paikallaan. Sinä merkkien aika on ohi tässä mielessä, ettei heidän tarvitse enää ryhtyä kapellimestariksi ja muiden on oivallettava se, ettemme tarvitse johtajia! 
Politiikkojen – ja varsinkin tämän Neitsyt – Vaaka sukupolven tulisi olla tietoisempia maailman vaaroista. Tarvitaan rohkeutta tuoda omat käsitykset, oletukset ja mielipiteet esille riidoista huolimatta. Mielipidejohtajat ovat kerrassaan vitsikäs termi.. Eihän heillä ole omia mielipiteitä! 

Neitsyt sukupolvi on syntynyt: 20.10.1956 – 14.1.1957, 19.8.1957- 11.4.1958, 11.6.1958- 4.10.1971, 17.4.1972 – 29.7.1972.

Vaaka sukupolvi on syntynyt: 5.10.1971 -16.4.1972, 30.7.1972 – 5.11.1983. 19.5.1984 – 27.8.1984.

Skorpionissa sukupolvi on syntynyt: 6.11.1983 -18.5.1984, 28.8.1984 – jne..

 

kuvat, shutterstock /  kirjoittanut Tuija Uusitalo 19.11.2010