Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Tulivuoret ja Katla


Tulivuori2TULIVUORET JA UUDET SAARET

Geologisesti, historiallisesti ja nyt löytyy myös astrologisesti sen suuntaisia aspekteja, että tulivuori KATLA purkautuisi.

Koko kesä 2010 on räjähdysherkkää aikaa. Toisaalta latautuneet planeettakuviot voivat laukaista myös toisenlaisia räjähdyksiä, kuten esimerkiksi sen että syntyisi uusi saari! Uranuksen mahdollisuudet ovat ennakoimattomia.

Indonesiassa, Anak Krakatau saari syntyi kun Jupiter Uranus olivat viimeksi yhtymässä Oinaassa vuonna 1927 kuten nyt kesällä!

Uranus luo jännitteitä tällä hetkellä monella tavalla mm. Plutoon. Ne saavat keskenään 90 asteen jännitekulman aikaan. Kun  Pluto on Kauris maa-merkissä kohdistuu paine maan kuoreen ja/ tai myös jos tarkastelemme asiaa muussa viitekentässä merkitsee se myös ihmisen kykyä käsittää todellisuutta, ja sen täydellistä muutosta. Politiikan alueella löytyy helposti mukavia verbejä ja adjektiiveja mahdollisista tulevista tapahtumista, kuten vakauttamisen haasteet, taloudellinen uskottavuus, EU-yhtenäisyyden säilyttäminen ja niin edelleen. sitä vastoin teknisten välineiden ja sovellutusten aluella saatamme kokea jotakin täysin ja vaikeasti ennustettavaa.


URANUS on JOKERI PELIKORTEISSA
Uranus lisää siis nopeutta ja spontaaniutta Oinaan merkissä. Uudet tekniset laitteet ja tekniset sovellutukset mahdollistavat uuden energiamuodon esiin tuomisen.

Oinas kuvaa myös neurologiaa, joka lähestyy huimaa vauhtia kvanttifysiikan kanssa. Tämä mahdollistaa sen että ihmisestä itsestään voisi paljastua tai aktivoitua käyttämätön energiamuoto. Neurologian ja fysiikan sulautuminen toisiinsa merkitsee myös ihmisen kaksinapaisen tietoisuuden sulautumista yhdeksi. Välimatka ilmiöiden väliltä katoaa!

Kielellisten käsitteiden kömpelyyden vuoksi, avatakseni ajatusta sanon sen toisin. Sellaisenhan täytyy siis olla jo olemassa, jos se kerran paljastuisi tai aktivoituisi. Kaikkihan on jo olemassa ja me vain löydämme sen, kutsummepa sitä yksilölliseksi evoluutioksi tai henkiseksi kehitykseksi tai ihmisen vapaaehtoiseksi rajallisuuden poistumiseksi eli vapautumiseksi siitä.


URANUS TUO VAPAUDEN - ITSE OIVALLUKSEN
Kyllä, ihminen rajoittaa itseään vapaaehtoisesti! Siksi me voimme sulkea laajemman tietoisuuden itsestämme - pois päältä. Käänteisesti sama: luomme itse todellisuutemme ja myös sen ongelmat. Siksi jotkut absoluuttisesti aidot asiat ovat aluksi minimaalisen pienen ihmisjoukon tiedossa, kunnes ihmiskunta on kollektiivisesti valmis tiedostamaan ja/tai hyväksymään tietyt tosiasiat. Tässä valossa siis Uranu Oinaassa ja sen asema suhteessa muihin planeettoihin mahdollistaa sen, että ihmisestä itsestään voisi paljastua tai aktivoitua käyttämätön energiamuoto joka saisi laajempaa kannatusta ja tunnustusta.

Aktiivinen aika näille massiivisille muutoksille on olemassa liki seuraavat kaksi vuotta. Islannin tulivuoren purkautuminen on yksi tapahtumien karkeimpia muutoksia siis selkeästi osoitettavia tapahtumia, mutta tapahumat voivat ilmetä myös hienojakoisemmin.

Käsitejanan toisessa päässä on aineellisen ja näkyvän todellisuuden liukeneminen ja sulautuminen yhdeksi. Aineen (tiede) ja hengen (Pyhä Henki) sulautuminen on nykytekniikan seuraava niin sanottu löytö - sen oivaltaminen. Lopulta uranusmainen yksilöllinen vapaus kuljettaa meidät oinasmaisen sponttaanisti - Itse oivalluksen tilaan. Ihmisen itse oivallus on avainsana. Astrologisesti on vaikeaa ennustaa tarkasti sanan varsinaisessa merkityksessä se mitä tulee tapahtumaan, koska esimerkiksi ihmisen kohdalla identtiset syntymäajat eivät koskaan kerro eri yksilöiden henkisen evoluution tasoa pelkän astrologisen kartan pohjalta, eikä ihminen menetä vapaata tahtoaan valita. 

TULIVUORET ja UUDET SAARET
Takaisin varsinaiseen artikkelin aiheeseen tulivuorista. Keräsin sattumanvairaisesti 37 eri tulivuorenpurkausta, lähes kahden tuhanna vuoden ajalta jaa. 0062-2010 Kaliforniasta, Indonesiaan, Italiasta, Kanarian saarilta Islantiin.

Näiden 37 eri purkauksen astrologinen jaottelu antaa jotain kuvaa nykytilanteesta ja mahdollisesti tulevasta Katlan purkautumisesta. Planeetat ovat Node, Pluto, Neptunus, Uranus, Chiron, Saturnus, Jupiterista ja lisäksi vielä kolmessa tapauksessa mukana on myös Mars vaikka sen rooli on melko vähäinen, voi se ilmentyä pisteenä i-päällä. Jos kyseisen päivän Kuu sijaitsi johtavissa merkeissä, sitä ei huomioitu laskelmissa vaikka se onkin listassa mainittu.


Planeetat sijoittuivat 64 tapauksessa johtaviin merkkeihin, 10 tapauksessa kiinteisiin ja vain seitsemässä tapauksessa muuttuviin merkkeihin. Jätin laskennan ulkopuolelle yhden tapauksen jossa oli poikkeuksellisesti kelloaika tiedossa, vaikka mielenkiitoista siinäkin oli että ASC ja MC olivat johtavissa merkeissä. Mainittavaa oli vielä että 25 tapauksessa mukana oli Uranus ja 16 tapauksessa Neptunus. Pluto oli vain kahdeksassa tapauksessa mukana. Luonnollisesti myös planetta aspektit jakautuivat haasteellisiin kulmiin, neliöihin (90 asetta) ja oppositioihin (180 asetta) joita molempia oli yksitoista kappaletta. Läheskään kaikissa tapauksissa planeetat eivät tehneet keskenään tarkkoja aspekteja, mutta silmiinpistävää oli että ne sijaitsivat useinmiten johtavissa merkissä (oinas, rapu, vaaka ja kauris). Kahdessa purkaustapauksessa planeetat eivät olleet mitenkään merkittävissä asetelmissa, eivätkä ne sijainneen johtavissa merkissä.  


Tulivuori1Päätelmä tästä on että KATLA purkautuu mitä todennäköisimmin. Se on geologisesti, historiallisesti ja nyt myös astrologisesti erittäin todennäköistä. Jos purkautuminen tapahtuu kesällä ja syyskuun 8. päivään mennessä jolloin Jupiter on yhtymässä Oinaan kärjellä Uranuksen kanssa (6.6.2010 alkaen), purkaus on suuri ja siihen liittyy jotain muutakin erikoista ja yllättävää. 
Merkittäviä ajankohtia ovat kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa 2010. Heinä- elokuun taitteessa useat planeetat tekevät keskenään umpikujamaisen pattitilanteen johtavissa merkeissä tarkkoina astemääräkulmina (transiitteina). Myös joulukuu 2010 Jupiter Uranus oppositiolla tämänkaltainen purkautuminen on mahdollinen.

Kesäkuu ja elokuu ovat räjähdysherkkiä kohtia joko tulivuorten purkautumisen osalta  t a i  muulla tavoin, esimerkiksi uusi saari voisi syntyä! Esimerkiksi Indonesiassa, Anak Krakatau saari syntyi kun Jupiter Uranus olivat yhtymässä Oinaassa 1927!  Näin tapahtui myös Islannissa vuonna 1963 jolloin saari nousi pintaan kun Jupiter oli Oinaassa. Jos purkautumisen synnyttämät aallot jäisivät syyskuun 2010 ja tammikuun 2011 välille, jolloin Jupiter käväisee vielä Kaloissa voisi se merkitä vettä, paljon vettä..

Kaiken kaikkiaan tulivuoren purkautuminen ja mahdollisen uuden saaren syntyminen kuvastaisi rakentavan symboolisesti sitä suurta muutosta jonka vaikutuksenalaisena maapallo astrologisesti tarkasteltuna tällä hetkellä elää.  Luonnonkatastrofien seuraukset vaikuttavat vain osalla maapalloa, mutta nykyaikaisen talouden monitahoisen verkostoitumisen seurauksena niiden vaikutukset osuessaan länsimaihin, ulottaisivat vaikutuksensa kauaksi katastrofialueen ulkopuolelle.   Euroopan lentosulku huhti-toukokuussa on tästä oivallinen esimerkki joka voisi toistona lamauttaa tai pakoittaa liikenteen ja kuljetukset maanpinnalle. Pluto Kauris maamerkissä kuvaa hyvin rautateiden uutta tulemista joka tapauksessa, johtuu kimmoke siihen suuntaan sitten mistä tahansa.

Alla luettelo tulivuorista ja purkautumispäivämääristä:

Ejyafjallajökull tulivuori 21.3.2010
Aurinko 00*17 Oinas (Uranus 28.5.2010 ja Jupiter 6.6.2010 Oinas)
Saturnus 01*22’ R Vaaka
Uranus 26*47’ Kalat
Pluto 05*21 Kauris

Vatnajokull tulivuori 1.10.1996
Node 08*00’ + Aurinko 08*38’ Vaaka
Jupiter 09*02 Kauris
Saturnus 03*36’ R Oinas (yhtymä laskusolmu!)
(Uranus 00*40 Vesimies)


Surtsey, Helkasta syntynyt uusi saari Islanti 14.11.1963
Node 12*28’ Rapu
Jupiter 10*14’ R Oinas!
Katla 25.6.1955 lievä
Aurinko 03*10 rapu
Uranus 26* Rapu neliö Neptunus 25* Vaaka

Hekla tulivuori 29.3.1947
Aurinko 08*01 Oinas
Kuu klo 12, noin 06 astt Rapu
Neptunus =9*29’R Vaaka

Katla 12.10.1918 Suuri purkaus
Pluto 06*39’ R Rapu
Kuu 09* Kauris
Chiron 00*25’ R Oinas
Uranus 24* Vesimies oppositio Saturnus 25* Leijona (Ejyafjallajökull 2010)

Katla tulivuori 26.6.1823
Merkurius 01*06’ R + Aurinko 04*04’ Rapu
Pluto 02*52’ Oinas
Neptunus 06*07’ Kauris
Katla? 8.6.1783
Uranus 09*51’ Kauris  

Ejyafjallajökull tulivuori 19.12.1821
Neptunus 02’35 + Uranus 02*55’ Kauris
Pluto 27*47’ Kalat

Katla 17.10.1755 – aiheutti tulvan jonka voimakkuudeksi arvioitu 200 000- 400 000 kuutiometriä sekunnissa (IL 19.4.2010)
Jupiter 04*26 Vaaka
Mars 11*43’ Rapu
Saturnus 22*38’ Kauris
Uranus 11* Kalat neliö Pluto 12* Jousimies

Lakagicar tulivuori 8.6.1783
Merkurius 11*35’ + Uranus 06*20’ Rapu, oppositio Saturnus 10*51’ R Kauris

Katla 11.5.1721
Venus 00’ Rapua

Katla 3.11.1660
Neptunus 06*51’ Kauris + Chiron 15* + Uranus 26*
Jupiter 04*19’ Vaaka

Katla 11.8.1511
Venus 04*01’ Vaaka
Uranus 13*30’ R Oinas oppositio Saturnus 16*55’ Vaaka

Katla 18.1.1311
Venus 06*24 Kauris
Uranus 29* yhtymä Neptunus 21* Skorpioni
Pluto 03* Kalat neliö Uranus 29* Skorpioni

Katla eaa. 1920 pv?    Hiilitutkimus
Uranus 15-22* Oinas (ks. vuonna)
Neptunus 23-28* Vesimies (ks. vuonna)

Katla eaa. 2920 pv? Purkautuvat Ominaispiirteet: Keskeinen [vent] purkaus Subglacial purkaus ”Räjähdysaine purkausta”
Neptunus 15-20* Kauris
Uranus 8-16* Härkä oppositio Pluto 12-13*Skorpioni

Anak Krakatau saari syntyi Idonesia 29.6.1927.
Kuu 05* + Aurinko 06* Rapu
Jupiter 02*30 Oinas! + Uranus 03*22 Oinas!
Node 27*56 Kaksonen

Elonmerkkejä isosta Krakatau tulivuoresta:
13.6.1930.  Saturnus 09*52’ R + Kuu 13* Kauris,
Uranus 14’47’ Oinas

13.2.1960.  Saturnus 14*18’ Kauris

2.5.1961.  EI keskinäisiä aspekteja. Saturnus Kauriin lopussa 29 asetta

4.1.1973. Aurinko 13*42 + Kuu 08’ + Node 16* Kauris, Pluto 04*26 Vaaka, Chiron 12*55 Oinas

Lokakuu 1978. EI keskinäisiä aspekteja.

2.3.1988.  Uranus 00*34’ + Saturnus 01*16’+ Mars 05*55’ + Neptunus 09’45’ Kauris

7.11.1992.  Jupiter 05*35 Vaaka, Kuu 08* Oinas (Mars 24* Rapu, Uranus + Neptunus 14-16* Kauris)

Krakatau tulivuori 20.5.1883
Jupiter 03*08’ Rapu

USA CALIFORNIA San Andreas maanjäristys 6 m. siirros 18.4.1906 klo 05.12.
Uranus 08*29’R Kauris 9h. (yhtymä MC)
Neptunus 07*51’ Rapu 4h. (Yhtymä IC, + ovat keskenään tarkka oppositio)
ASC 18* Oinas

KANARIAN SAARET
Teide marraskuu 1909
Uranus 01* Kauris oppositio Neptunus 10* Rapu

ITALIA Vesuvious
Vesuvious eaa. 2500 pv? (sattumavarainen otos vuoden transiiteista)
Uranus 12- 21*Härkä neliö Neptunus 10* -15* Leijona

Vesuvious 5.2.0062 jaa.
Neptunus 01*17’ Oinas neliö Uranus 01’02 Kauris

Vesuvious 24.8.0079 jaa.
Node 06*22’ R Vaaka
Mars 05*00R Oinas yhtymä Laskusolmu

Vesuvius jaa. 472
Jupiter
Saturnus 03* Rapu neliö Uranus 5* Vaaka (elokuusta eteenpäin)

Vesuvious jaa. 512.  Tuhkaa satoi 1600 km päähän.
Jupiter 16* Skorpioni yhtymä Pluto 16* Skorpioni
Uranus 1*- 4* Kauris

Vesuvious jaa. 10.12.1631, Vahva laavakerros 18.12.1631
Saturnus 22* + Jupiter 25 Neitsyt oppositio Neptunus 28*50 Kalat
Node 04*28 Kauris
Kuu 03* Oinas (kello?)

Vesuvious 26.4.1872 Tuhkaa satoi 1600 km päähän.
Jupiter 22*29’ + Uranus 27*20’ Rapu oppositio Saturnus 21*16’ Kauris
Chiron 12* + Neptunus 24’ Oinas ( eli Uranus – Saturnus – Neptunus T- riti keskenään)

Vesuvious 4.4.1906
Uranus 08* 27’ Kauris oppositio Neptunus 07*41’ Rapu

Vesuvious 18.3.1944
Neptunus 03* Vaaka
Kuu 05* Kauris

teksti 27.5. 2010Tuija Uusitala,                                                                                                                                   kuvat: T.U., Shutterstock.