Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Korona ja globaali talous

Korona ja globaali talous

- MAAPALLOON KOHDISTUU ASTROLOGISESTI TYLYT JA RAVISTELEVAT ASETELMAT - TÄSSÄ PIILEE KUITENKIN MAHDOLLISUUS.

 Kirjoitettu artikkeli 12.4.2020 on muokattu ja päivitetty 2.9. 

 

Ihmiskunnalla on mahdollisuus puhdistautua negatiivisista voimista varsinkin vuonna 2020, jonka viesti on yksilö tasolla: Itsenäistyminen!

– Tässä artikkelissa, Maapallolla tarkoitetaan, ihmisen sisäistä sekä ulkoista todellisuutta. 

Korona ja talous näkymät 1jpg

 

 Korona ja talous näkymät 1jpg

Tiivistetty tulkinta:

Nykyhetken muutosta voi tarkastella myös astrologisesti Kauris – Vesimies ja Oinas – Härkä ts. eläinradan loppu- ja alkupää merkkien painotuksena.
Uutta syntyy kun vanhat auktoriteettiset rakenteet, arvot, opit ja rahan valta murenevat, kun ne todetaan toimimattomiksi. Yhteiset resurssit ja sosiaalisten rakenteet epäkohdat tulevat itsenäisten yksilöiden kautta keskiöön: aletaan etsiä uusia tapoja kokemusperäisen tiedon spontaanissa ilmaisussa. Samoin yksilöiden koskemattomuus ja puhtaus korostuvat.


Auktoriteetti – sanan merkitys selkiytyy: asipoiden alkuun saattaja!
Ylipäänsä me kaikki, olemme oman elämämme auktoriteetteja omien asioiden alkuunpanijoina. Olemme itse vastuussa kaikesta. Auktoriteetti -teema on vahvasti keskiössä vuonna 2020, jonka voi kiteyttää myös pääsiäisen sanomaan: uudestisyntymisenä.

 Elämme astrologisesti todella merkittäviä aikoja: Vuosisatoja kestänyt asetelmat vallanrakenteet yhteiskuntarakenteissa vastakkaisina poliittisina näkökulmina - on taitekohdassa.
Näyttäisi että koronavirus - lisää tervettä uteliaisuutta, joka johtaa parempaan oman elämän hallintaan. Elämänhallinnassa on hyväksyttävä se, ettei mikään ole pysyvää. Evoluutiossa kaikki muuttuu, uudistuu ja jalostuu, vaikka ajoittain näyttäisi ettemme hallitsemme, tilanteita ja olosuhteita. Parasta olisi hyväksyä jatkuva omien ja muiden ihmisten toiminnan muutos.


Kauris -teema ja sitä hallitseva, Saturnus, ilmentävät aina konkreettisuutta, joka on vahvasti painottunut vuosina 2008–2024. Kauris -teeman mukaiset konkreettiset rakenteet ja organisaatiot todetaan viallisiksi  erityisesti Pluton osalta. Lisäksi on muita haasteellisia tekijöitä kuten Saturnus ja Jupiter jotka vierailevat merkissä, haastavat vallitsevat Kauris- rakenteet: totutut psyykkiset ja aineelliset auktoriteetit 2019–2021.
Konkreettisena on koronaviruksen pysäyttämä talous, joka aluksi kestää15.11.2020 asti, eräänlaisena harkinta-aikana, joka kenties jatkuu 3/ 2021 alkuun asti.

Olematta ”virallisen uskonnon” edustaja, ajankohdan sanoma toimii psykologisena anteeksiantona: omista ja muiden tekemistä virheistä, ja itsen ja muiden syyllistämisestä. Voimme unohtaa demonisen perisynnin käsitteet. Virheitä saa ja voi tehdä, mutta niistä tulisi oppia, kuten eräs Aurinko Kauris – mies, asian osuvasti ilmaiseen.
Kaikki ihmisen tekemät virheet tulisi nähdä yksilöllisenä kehitysvaiheen opettajana. Koska vain todellisuus ja aika ovat ainoat opettavat auktoriteetit. Se miten todellisuus tulkitaan, on tietenkin jo toinen juttu. Pahinta on ulkoistaa yksilölliset epäselvät tuntemukset, kertakäyttövälineiden tavoin, erilaisille asiantuntija auktoriteetteille. Nykyisessä modernissa maailmassa asiantuntijat ovat päässeet hyvin syvälle ihmisen henkilökohtaisilla alueilla, esimerkiksi ruoan, lääkinnän, lisääntymisen, lasten kasvatuksessa (päiväkodit), koulutuksen ja uskonnollisen, poliittisen ja muoti-viihde- trendien avulla.


Uusiutumiskykyämme rajoittavat mukavuus, aistinautinnot ja turvallisuudentunne tavoitteellisen kehityksen mittana. Ilman että meissä olisi yksilöllistä älyllistä uteliaisuutta eräänlaista - kapinahenkeä löytää elämän tarkoituksesta, jolloin ennuste on todella huono, yksilöllisen terveyden ja onnellisuuden kannalta.
Koko ihmiskunta on tällaisessa akuutissa pattitilanteessa 2019–2020. Kauris teeman mukaiset organisoidut valtarakenteet ja muut kasvatukselliset järjestelmät ovat päätyneet umpikujaan. Ratkaisuna toimii Uranus Härässä, sekä Eris ja Chiron Oinaassa. Yhdessä nämä haastavat ihmisen rehellisyyttä: haluna tulkinta tilanne omakohtaisesti, globaalilla ja yksityisellä tasolla.
Väärinkäsitysten aiheuttajana on se käsitys että valta - olisi ulkopuolellamme.


Jokainen ihminen on auktoriteetti omassa asiassa, oman elämänsä alkuunpanija, oman äidin ja isän jälkeen. Elämme astrologisesti merkittäviä aikoja
, kun vuosisatoja kestänyt polaarisuus, eräänlainen pallottelu asioiden välillä, esimerkiksi polittiikan mielikuva-teatterissa on nyt päättymässä. 
Näyttäisi että koronavirus lisää uteliaisuutta joka johtaa parempaan oman elämän hallintaan. Ajoittain näyttää että hallitsemme tilanteita ja olosuhteita, ja unohdamme, ettei mikään ole pysyvää vaan kaikki muuttuu, uudistuu ja jalostuu.

Kauris, ilmentää aina toimivaa todellisuutta, konkretiaa, joka on haastettu 2008–2024. Tämä ilmenee monin tavoin. Pluton osalta mennään perustuksiin asti, konreettiset viemärit ja ihmispsyyken piilotajuiset voimat joita Saturnuksen ja Jupiterin vierailu merkissä paljastaa. Lisäksi on muita haasteellisia tekijöitä, jotka haastavat organisoidut rakenteet ja totutut auktoriteetit varsinkin 2019–2021.
Konkreettisena on koronaviruksen pysäyttämä talous. joka joutunee jinkinlaiseen uudelleenharkintaan 15.11.2020 asti. Tämä jatkuu kenties maalikuuhun alkuun 2021 asti.

 

AIKA ON SYKLISTÄ
Ymmärtääksemme itseämme ja maailmaa, on käsitettävä, ettei aika etene nuolen tavoin - suoraan ja lineaarisesti, vaan se on kiertävää eli syklistä jossa ajankohdat toistuvat. Ratkaisevan tärkeää on ymmärtää, ettemme ilman toistoa, tajuaisi virheitämme.
– Ymmärtääksemme nykyhetkeä ja sen globaaleja ongelmia on otettava perspektiiviä riittävän kauaksi. Paras ja puolueettomin (objektiivisin) väline löytyy riittävän pitkästä aikavälistä. Eikä tämä ole lainkaan vaikeaa. Kun ymmärrämme auringon kierron merkityksen.

Ymmärrämme että Maapallo kiertää vuodessa, yhden kerran Auringon ympäri. Tämä on meille suomalaisille helppoa mieltää vaihtuvina selkeinä vuodenaikoina, kun on kevät, kesä, syksy ja pian, saapuu taas talvi. Meidän aurinkokunnassa, oman maapallomme radan toisella puolella, kulkee Mars, joka panee käyntiin erilaiset toiminnat: yhtymiset, syntymät ja uudet alut sekä kyvyn poistaa esteet, noin kakasi vuotta kestävässä kierrossa. Jupiter, uudistaa 12 vuoden välein näkökulmat, tarjoten meille uusia mahdollisuuksia. Saturnus taas tekee kierroksen auringon ympäri 29 vuodessa, vaatien sopimuksia ja sitoumuksia ja/tai niiden purkua, ja ehtojen tarkistamista. Chiron, paljastaa 50 vuoden välein haavoittavat ja parantavat kohdat. Uranus voi vapauttaa yllättäen, luonnonmullistusten tai muiden toimintatapojen päivittämisen tarvetta 84 vuoden. Neptunus, tarjoaa illuusiota, kykyä toimia luovasti haastavissa tilanteissa ja/tai jäädä uhrin asemaan jopa 164 vuodeksi. Pluto, tarjoaa 248 vuoden välein täydellistä kuoleman, tai sen kaltaisen hävityksen, uudistuvan elämänmuodon. Lopuksi vielä, Eris.

Eriksellä kestää 560 vuotta kulkea Auringon ympäri jonka vaikutuksesta korostuu - ambivalentti, kaksiarvoinen maailma eli kaksinapaisuus.
Nämä planetaariset tekijät korostuvat, monikerroksellisesti ja ovat kaikki erityisen ratkaisevassa ja tärkeässä roolissa juuri nyt 2020. Paitsi Neptunus. Koska sen tuudittavaa unitilaa ei kokonaiskuvan kannalta mikään nyt häiritse yleisellä tasolla, ottipa ihmiskunta tai yksilö kumman puolen tahansa.  Tietenkin meidän henkilökohtaisessa horoskoopissa Neptunuksen vaikutus voi ilmetä toisin.
Syklinen aika muovaa ihmistä, vahvistaa tietoisuutta, suurien kollektiivisten virtausten pyörteissä: Aurinkokuntamme ja sen sisäiset tekijät, toistuvina vaiheina uusissa yhteyksissä, ravistelee hereille, irti vääristä tuhoavista sidoksista. Kohti sisäistä yksilöllistä universaalin äidin suojaavaa terveellistä autoritäärisyyttä. Tämän takia anteeksianto on se ”väline” jolla voi korjata itseä vahingoittavat virheet. Toisin kuin ohikiitävässä lineaarisessa ajassa, jossa ei ole paluuta, eikä mitään armoa, on vain tuomio, loppu ja umpikuja. Ikään kuin "tilanne" ei enää toistuisi.
Tajutaksemme nykytilanne on lähdettävä ajallisesti kaukaa kohti keskustaa eli nykyhetkeä.


Eriksen yli viisisataa sitten tapahtuneista tunnelmista voimme päätellä jotain vain historian kirjoituksista, joista luomme ykislöllisen merkityksen silloisiin kielikuviin  ja tulkintatapoihin. Jotka saamme nynkyhetken kielellisten merkitysten ja näkökulmien avulla.

Eli, mitä viimeksi sitten tapahtui, kun Eris oli samassa kohdassa Oinaan zodiakkivaiheessa, kuten nyt 2020 ? 
Kolumbus lähti Intiaan, mutta päätyikin vapautta symbolisoivaan Amerikkaan vuonna 1492. Eriksen, äidillisen yhdistävä teema, sai tuolloin konkreettista tukea Saturnukselta. Näiden ”planeettojen” hyvästä keskinäisestä astekulmasta johtuen, jota tällä hetkelle 2020 ei ole. Vaikka ihmiskunta ei tällä hetkellä saa Saturnukselta samanlaista tukea (koronaviruksen keskellä), on silti mahdollista löytää toista kautta Uusi Vapaa Maailma. Joka ei olekaan ulkoinen, vaan sisäinen taso. Edellytyksenä on ihmisten oma halu ylittää, vanhat ulkoiset odotus-mantereensa vapautua väärien auktoriteettien saamasta palautteesta. Tämä on henkilökohtainen valinta. Itse valittuna kieltätymällä alistumasta ja tyytymästä muiden asettamien järjestelmien odotuksiin ja arvioihin. Puhtaat arvot ilmenevät yksilössä henkisenä ja fyysisenä - terveytenä ja onnellisuutena.
Eris on yksityiskohtaisen muutoksen liikkeelle paneva voima, Pluton radan takana. Vaikka Pluto onkin tarrannut kiinni näkymättömiin voimiin fysiikassa, kemiassa ja biologiassa hierarkkisen plutokratian avulla.  Ne eivät ole ikuisia organisaatioita. Eris murskaa nyt Pluton kontrolloimat elämän, kuoleman ja uudestisyntyvät vastavoimat.

Eris, on universaalin äiti-voiman eräs aspekti. Se seuraa aikansa jopa syrjittynä ja poissuljettuna järjestelmää kunnes hävittää sen, josta hänet tai hänen lapsensa, kaikki tyttäret ja pojat on suljettu pois. Eris ei siedä lastensa lokerointia sukupuolen, sosioekonomisen tai ideologisten näkemysten perustella. – Eriksen feminiininen tietoisuus (kokemustaso, myös miehissä) ehtii pitkän vuotensa aikana aluksi sulautua täysin osaksi järjestelmää jopa uudistaen sitä. Kunnes pattitilanteena mitta on täysi, kuten nyt 2019–2020, nyt kun Eris ja Pluto tekevät keskenään voimakkaan jännitekulman. 


Pluton kontrolloimat luonnonvarat, elinolosuhteet ja ihmisen terveys. Mukaan lukien, aineellisten ja henkisten resurssien manipulointina: tieteellisten tutkimusten ja omistusten alueilla, kutovat tuhoavaa rihmastoa terveen elämän ympärille – Eris katkaiseman kehityksen. Plutolle tyypillinen negatiivinen toiminta on vakivalta ja itsetuhoinen elämänvastainen toiminta tunkeutua järjestelmän ja organismin sisälle, ja heikentää elinolosuhteita sen itse tarkasti rajaamilla alueilla, jotka eivät näy aina ulospäin muille. Esimerkkinä sukupuolten tuhominen, miehiä syrjivä feminismi, on eri tasolla toimiva perinteinen patriarkaalisen valtajärjestelmä, jossa uhrataan miljoonia lapsia ja nuoria naisia joka vuosi. Tällaisten ääripäiden välissä on monenlaisia kehityssuuntia jossa uhrataan viattomia nuoria ja aikuisia ihmisiä.
Pluto tuhoaa kohteensa, kääntämällä asiat päälaelleen upottavan vetovoiman ja kiihkon avulla, jossa intohimon laatu voi jäädä epäselväksi. Pluton pistävästä katseesta voi aistia hataran piilotajuisen kangastuksen oudosta yhteenkuuluvuudesta: oppien, rituaalien ja aineellisten omistusten muodossa jos luovuttuamme itsemääräämisoikeuden pois henkilökohtaisissa ihmissuhteissa ja terveysasioissa. 

Esimerkiksi Euroopan Unioni direktiivit ovat keino kuljettaa paikallisasioista sopimisen globaalille tasolle. Kun elämän siemenet lentävät tuuleen, seurauksena itsehallinnon täydellinen menetys. Itsenäisyys on kykyä tajuta ja vaatia oikeutta ja päätäntävaltaa omassa elämässä, ruumista ja lapsiamme koskevissa asioissa. Järjestäytynyttä katoavaa vallansiirtoa on ollut havaittavissa vuodesta 2008 alkaen, kun Pluto siirtyi Kauriin merkkiin. Tarkkasilmäisenä näemme historian toistavan näkyvästi itseään, myös kulissien takaisessa pimeydessä.
Pluton toiminta ilmenee kiihottumisena, alkuaineiden muokkaamisena ja ihmisten manipulointina tai näistä vapautumisena vankilan ja/tai kuoleman uhallakin. Edellisellä kerralla vuosina 1762–1778 Pluton energiat valjastettiin Kauriissa luonnollisestikin polaarisen, kaksisuuntaisena, tulevien valistuksen ajan oppien avulla vaikutusvallan ja omistussuhteiden uusjakona. Vallankumous aloitti Ranskassa kuninkaiden ja aatelisten rahan ja vallansiirron Länsimaissa kohti pienen valtapiirin demokraattista suhmurointia. Plutolla intoudutaan sukupolvien ylittävistä valtasuhteiden manipuloinneista, salatusta syntyperästä, ihmiskokeista, sterilisoinnista ja perintöasioissa sukutilojen omistus linjoissa.

 
Seuraavaksi Vesimiestä hallitseva, Uranus: joka edustaa luonnonvoimia kuten sähkömangentismia. Sähköisen energian teemat singahtelevat, yks kaks yllättäen, ulos asiayhteydestä ja merkityksestä. Intuitio vapauttaa, irti rajoittavasta lineaarisen ajantajun dualismista, vasen ja oikea – ajattelusta tai eilisestä ja huomisesta. Nykyhetkeen. Nämä teemat yllättävät neroudella ja hulluudella.
Uranus on jokaisen yksilön syntymähetken astrologisella kartalla, jossa se parhaimmillaan avaa tien - absoluuttiseen vapauteen! Vesimies -luonteet hallitsevat hyvin kaikki elämäntaidontekniikat, olipa kyse aineellisesta tai henkisestä, manuaalisesta tai digitaalisesta toiminnasta.

Kollektiivisella tasolla Uranus haastaa tällä hetkellä henkilökohtaisen vapauden ehdot, ollessaan nyt Härän merkissä 2018–2026. Satrunus kulkee samaan aikaan Vesimiehen merkissä (2020–2023) jolloin esille nousee materiaalinen ajatus, globaalista langattomasta kontrollista. Kuinka dramaattisen osuva ilmaisu!! (paljon on tapahtunut neljässä kuukaudessa, tähän päivitykseen).
Liikkeellä on mm. huhu jonka mukaan jokin covid-19 rokote-erä sisältäisi nanoteknologiaa. Toisin sanoen yritystä materian avulla ottaa ihminen teknologian avulla kontrolliin, ohjattujen nanopartikkelin avulla. Joita myös alumiinin avulla saatetaan aivojen verenkiertoon. Mutta kun Uranus on Härässä, ja Härkä on sopivan itsepäinen, oman ruumiinsa osalta rokote kampanja tuskin onnistuu! 

 
Pluton kontrolloimat luonnonvarat, ja muut huomiota herättämättömät aineellisten resurssien kuten tieteellisten tutkimusten ja omistusten alueet ovat tuhoavaa rihmastoa jotka Eris nyt katkaisee. Plutolle tyypillinen negatiivinen toiminta on kärsimyksen aiheuttaminen, olipa se itsetuhoista elämän vastaista toimintaa tai alistumista järjestelmän ja organismin alle. Joka heikentää elinolosuhteita Pluton itse tarkasti rajaamilla alueilla, jotka eivät näy aina ulospäin muille. Esimerkkinä miehiä syrjivä feminismi ja eri tasolla edelleen toimiva perinteinen patriarkaalinen valta, raha-järjestelmä, joka uhraa miljoonia lapsia ja nuoria naisia vuosittain. Tällaisten ääripäiden välissä on monenlaisia kehityssuuntia jossa uhrataan viattomia nuoria ja aikuisia ihmisiä. Asiassa on tietenkin myös toinen näkökulma: Saturnus on Vesimiehessä 2023 asti pakottaen kriittiseen uudelleen arviointiin, teknologisten sovellusten käytön vaikutuksista luontoon. 
Ihmisen koskemattomuus ja luonnon elinolosuhteiden säilyttämistä vahvistaa Uranus, Härän merkissä 2026 asti. Siinä on kaksi suuntaa mikroaalloilla säteilytetty happimolekyylien katoaminen luonnossa, lämmitetyssä ruoassa ja ihmisissä, tai sitten täydellinen takinkäännös tekniselle kehitykselle kohti – luonnonmukaista elämään ja ruoan tuotantoa.

Edellisellä kerralla Uranus oli Härässä vuosina 1935 -1942, kun sotavuodet haastoivat oman elämänhallinnan ja hengissä selviytymisen. Lähettämällä Suomesta 80.000 omaa lasta, muihin pohjoismaihin turvaan. Tätä järkevänä pidettyä ratkaisua vahvisti erityisesti se että myös Saturnus oli Härän merkissä vuosina 1940–42.
Nykyisissä olosuhteissa Saturnuksen järkevyys Vesimiehessä, ilmenee viisaampana. Lisääntyneen vaurauden, omistussuhteiden ja teknisen kehityksen muodossa ihmiset ovat nyt tietoisempia ja vapaampia valitsemaan Härkä- omistuksiaan mukaan lukien oma ruumis. Uranus Härkä vaiheessa päivitetään alkutuotannon, talouden ja elinkeinon toimintatavat.
Uranus/Vesimies teema on julkinen, avoin ja yhteinen: voisimme päivittää ihmisoikeusjulistuksen nykyajan tarpeisiin!  

 Seuraavana on Uranus/Vesimies nerouden ja hulluuden ilmentäjänä, koska se on irti lineaarisen ajan dualistisesta eilisestä ja huomisesta. Uranuksella on parhaimmillaan tie absoluuttiseen vapauteen. Uranus hallitsee kaikki tekniikat, olipa kyse manuaalisesta tai digitaalisesta toiminnasta. Vesimies haastaa henkilökohtaisen vapauden Härän merkissä 2018–2026. Mutta kun Saturnus on samaan aikaan Vesimiehessä 2020–2023, nyt vaaditaan globaalia langatonta kontrollia.

 

TALOUS ja URANUS

Elämme henkilökohtaisella tasolla todella uudistuvaa vaiheetta. Tätä ilmentää internetistä vapaasti saatava tieto. Jokainen on konkreettisesti vastuussa oikean ja väärän tiedon tulkinnoista. Itsenäistä ajattelua yritetään estää vanhojen auktoriteettien aikakauden murentavalla arvovallalla. Menevätkö asiat hyvään vai huonoon suuntaa, riippuu ihmisten kyvystä päästää vanhasta annetusta tiedosta irti.
Yhteys luontoon tulisi löytää myös pään siltä, jotta hengettömistä tuhoavista elämäntavoista pääsee irti. Astrologinen painotus edellä kuvatuissa teemoissa kohdistuu kaikilla tasoilla halvaannuttaviin puolinaisuuksiin jäykissä hallintamalleissa ja kuolleissa ritualistisissa tavoissa ja käytännöissä.
Kuollutta on vuorenhuipulle pyrkivistä röyhkeistä, egoistisista ja osittain jo sielunsa kuolettaneista hahmoista. Epäinhimilliset hahmot ovat opettaneet myös meidät tavoittelemaan materiaalisen maailman täydellistä hallintaa yhteisten luonnonvarojen osalta, muut ihmiset, mukaan lukien. Ankara taistelu Maailman hallinnasta käydään epäkypsien johtajien ja esimiesten eläimellisten vaistojen ja oppien asettamilla kivettyneillä Kauriin Saturnus sääntö-sopimuksilla. Joka näyttää lujalta yhdessä Pluton sitkeällä keskittymiskyvyllä. Kun Pluto on näin soluttautunut, Kauriin hierarkkisen organisaatiojärjestelmiin, löydetyillä huipputarkoilla tieteellisillä tutkimustuloksilla on maallikolle haasteellista oivaltaa, mistä päin nyt tulee. Harvat meistä tietävät molekyylibiologiasta ja virus- ja bakteerituotannosta yhtään mitään. Kohtaamme omin verovaroin tuotetun ja myös anastetun – lääketieteellisen aseiden salaiset pyrkimykset tuhota meidät tässä psykologisessa sodankäynnissä.

 

Tuloksena on ”jumalainen näytelmä” jossa roistona on koronavirus, joka estää liiketoiminnan vain ryöstääkseen globaalin talouden sulkutilan aikana, tämän elokuvan käsikirjoitus on toteutettu kaurismaisella tarkkuudella. Tämän kehityssuunnan päämäärä on valmis vuonna 2024. Onko se koko maailman ja organisaatioiden haltuunotto ja/vai yksittäisen ihmisen parempi oman elämän hallinta – jää nähtäväksi.
Viimeinen tuomio, hyvän ja pahan taistelussa hengen ja aineen/ materian hallinnassa, nousee nyt esille kypsymättömien ja ahneiden sielujen loputtomana voiton- ja mielihyvän tavoittelussa. Pyritään ennakoiduilla yksilöllisinä rituaaleina ja piintyneinä tapoina.

Materialistinen umpikuja näkyy Kauris Saturnus -merkin uskollisuutena järjestelmälle, kuten sotilasmaisena tottelevaisuutena. Järjestelmän toimivuuden takaamiseksi rajoitukset ovat lisääntyneet vapaan internetin mukana, kun Pluto siirtyi Kauriiseen 2008. Yhdessä nämä ovat luoneet etävalvonnan. Olisi parasta käyttää korona-karanteenin tuoma aikana ulkoisen vaikutusvallan ja sisäisen yksilöllisen voiman tunnistamisessa henkilökohtaisella tasolla.
Saturnus - Pluto – miehitys Kauriissa positiivinen puoli, on se, että nyt on arvioitava rakenteiden toimivuuden ja järkevyyden lainalaisuuksia sääntöineen ja uhkakuvineen. Henkinen velttous johtaa haluun ulkoistaa arviointi viranomaisille/ asiantuntijoille. Olemme tehneet satojen, ellei tuhansien vuosien ajan. Viimeiset hetket lunastaa vapaus takaisin! 

 Löydä oma itsenäisyytesi, ennen kuin Pluto siirtyy Vesimieheen 2023, ettet sulaudut jo nyt rakennettavan langattoman nanoteknologia järjestelmän vilkkuvaksi numerosarjaksi. Aurinkokunnan muut tekijät, Eris ja Chiron, tarjoavat intuitiivisia ja parantavia oivalluksia vapautumisen tiellä.., vaikka et liikkuisi fyysisesti kotoasi mihinkään.

Se näkyy esimerkiksi siinä kun Saturnus piipahtaa Vesimiehessä 22.3. (- 1.7.2020) karanteenin aikana: tuoden etäopiskelun ja etätyöskentelyn vapautta. Joka voi johtaa juuri sinut konkreettiseen vapaudenkäsitteen uudelleen arviointiin.
Syksyä kohden talousasiat korostuvat 2.7.–17.12. välillä. Kun Saturnus on palannut Kauriiseen kunnes siirtyy joulun alla, seuraavaan Vesimiehen merkkiin, viipyen siellä 3/2023 asti). 

– Kun Saturnus on Vesimiehessä (kuten nyt 12.4.), kriittisyyden tulisi kohdistua vapauden yleisiin ja julkisiin käsitteisiin, asioissa jotka olemme ulkoistaneet muiden tahojen päätettäväksi? 

 

Uranus on onni onnettomuudessa, kuin jokeri pakassa, se on johdattaa järjestelmän ulkopuolelle. Nyt kun se on Härässä, on oivallinen hetki vapautua henkilökohtaisen elämän tuhovasta mukavuudesta, tarpeissa ja haluissa.

Uranus tuo nopeita oivalluksia, valintoja ja irtiottoja omassa elämässä: kuinka paljon ulkoiset tekijät (viranomaiset) voivat arvioida yksilön elämälle tärkeitä valintoja: esimerkiksi terveellisillä ravintosuosituksilla, terveyden ja hyvinvoinnin alueilla? Ja voisinko alkaa itse nauttimani ravinnon sisältämien lisäaineiden sijaan, alkaa itse tuottaa omaa (luomu-) ruokaa, muuttamalla vaikkapa maalle? Kuinka pitkälle on viisasta ulkoistaa oma päätäntävalta globaalille järjestelmälle: sähköisiä palveluja tuottaville toimijoilla? Kenellä voisi olla enemmän tietoa minusta itsestäni ja omasta hyvinvoinnistani kuin minulla itselläni? Edellyttäen että - haluan etsiä totuutta - näissä asioissa.
Ajankohtaista on muistuttaa: osa Euroopan maista on jyrkästi kieltänyt puhelimen 4G - 5G mikroaaltotaajuuksien käyttöönoton, niiden vahingollisesta vaikutukset ihmis- ja eläinsoluihin. Uranus Härkä – teema, ilmenee myös siinä kun arvioimme keinotekoista ruoanlämmitystä induktioliesillä ja mikroaaltouunilla. Jolloin ks. aallot lämmittävät nopeasti ruoan happimolekyylit, ja tuhoten organismin ravitsevat proteiinit. Langaton tietoliikenne, lääketiede ja mikroaaltojen yhteisvaikutukset, ihmissoluihin on ankaran Saturnus arvioinnin kohteeksi, 22.3.–2.7.2020 välillä lisärakennettujen lähettimien järkevyydestä.
Toisen kerran joulukuun 2020 ja maaliskuuhun 2023 välillä kun kohtaamme 5G tehot jotka voidaan tarvittaessa nostaa jopa 90 MHz asti, kuten Wuhanissa tapahtui.


Härkä on matriarkaalinen merkki. Siksi tulisi tinkimättömästi itse tehdä omakohtaiset arviot oman kehonsa sietokyvystä ja hyvinvoinnista, sähkömagneettisen säteilyn, ravinnon, terveyden ja mukavuuden alueilla. Yleinen karanteeni omassa kodissa sopii Härille hyvin, ja vapaus löytyy internet kautta, vaikkei sekään ole kaikille Härille tärkeää. Uudistumisen esteenä on jännite julkisen ja henkilökohtaisen elämän välille vuosina 2020–2021: ihmisten vapaana liikkumisena ja toimintakykynä mukaan lukien omat solut ja niiden aineenvaihdunta.

 

Omaan terveyteen kohdistuva uhkana ovat globaalin tietoliikenteen hyödyt ja haitat. Asetelma on jo johtanut 4G-5G – mastojen tuhopolttoihin useissa Euroopan maissa (josta mm. Helsingin Sanomat uutisoi 4/2020). Singaporen opiskelijamellakoissa 2019 tuhottiin kasvojentunnistuskameroita. Opiskelijat peittivät maalilla kamerat, sateenvarojensa alta ettei heitä tunnistettaisi.
Ellemme ole tarkkoja nyt, kehityksen suunnasta, menetämme yhä enemmän omaa päätäntävaltaa itseemme kohdistuvassa terveydenhoidossa ja elinkeinossa globaalilla tasolla, Uranuksen rikkoessa henkilökohtaisen koskemattomuuden rajoja.
Vaikka asioilla on aina puolensa, on kysyttävä missä kulkee raja yksityisen ja julkisen auktoriteetin välillä? Uranus-energian jalostunein piirre on löytää absoluuttinen totuus eli kristallin kirkas oikean ja väärän erotuskyky. Tämä ominaisuus on syvimmillään olemassa jokaisessa ihmisessä!

Elektroniikan käyttöön liittyviä valtataisteluja, kun Pluton siirtyy Vesimieheen 2023. Esille nousee hallitsevan ja vahingoittavan tietotekniikan haitat, satelliitit mukaan lukien, jotka tuhoavat ihmisten lisäksi kaikkea elämää maapallolla.
Ennen Plutoa, Saturnus kulkee Vesimiehen merkin läpi, ajankohta nostaa samoja vapauden aiheita esille arvioidessamme sähkön-auktoriteettiasemaa ja tietotekniikan todellista merkitystä kaikilla elämän alueilla.
Saturnus – Kauris teema tehdas-automaatiotason reaalitoimijana, näiden kolmen vuoden aikana olisi hyvä arvioida myös taloutta. Jatkammeko yhteiskunnallisilla rakenteilla finanssitaloudessa virtuaalitalouden ehdoilla vai siirrymmekö takaisin reaalitalouteen? Luovummeko 1983–1984 Pluto Skorpionissa aikana luoduista globaalista velkajärjestelmästä ja itsetuhoisesta liberalismista? Luovutaanko tiukoista orjuuttavista järjestelmistä vai parannellaanko näitä rakenteita?
– Purkupäätös tulisi ainakin tiedostaa vuoden 2020 lopussa jolloin Saturnus palaa Vesimieheen. Aloittaa, siirtymävaihe, vanhan mallin purkamiseksi tai vahvistamiseksi, aikaa on vain 3/2023 asti.


Saturnus on ollut Kauriissa 2018–2020 jolloin käytännön järjestelyjä on valvottu tarkasti - vanhasta luopumisesta sekä pyritty lakimuutoksiin. Saturnus/ Kauris teema pyörittää rattaita ja hallitsee viralliset pelimerkit. Kuten myös yksilön itsekuria pitää, asiat kurissa ja ”herran nuhteessa” jonka seurauksena on itseluottamusta ja kasvu omaksi auktoriteetiksi. Saturnus organisoi ja hallitsee insinööritaitoisesti yhteisöjen kirjanpidon, verot ja tulot. Se sitoo hyvässä ja pahassa kuluttajat miljardien velkarahalla järjestelmään kuten nyt koronaviruksella. Saturnus/ Kauris teemat vahvistavat yksilön kurinalaisuutta lakipykälillä, armeijassa sotilaana ja poliisina. Ne luovat käytännöt säännöt ja kontrollin.

Edellisellä kerralla Saturnus oli Kauriissa vuosina 1989–1991, myös silloin pankkilainat olivat keskiössä: Yrityksille sallittiin ulkomaisia valuuttalainoja jotka Suomen Pankki takasi kunnes yllättäen (!) 1990- luvun alussa, niitä vaadittiin lähes kertasuorituksina takaisin! Käytäntö johti konkursseihin ja yli 11.000 suomalaisen ihmisen tekemään itsemurhaan. (Tapahtumiin johtavia syitä, ei edelleenkään ole tuotu päivänvaloon!?). Pluto oli samaan aikaan Skorpionissa. Ajankohta kuvaa osuvasti sangen pimeitä puuhia, kuolemaa ja orjuutta, planeetan ja merkin ilmentäessä sitä hieman eri tavalla (Pluto oli ks. merkissä 1995 asti).


Jupiter oli Kauriissa edellisen kerran 2008 jolloin USA:n asuntolainamarkkinat johtivat romahdukseen, ja pankit pelastettiin verorahoilla. Jupiter on Kauriissa ns. alennetussa tilassa. Jupiterin luonne Kauriissa, ei avaa uusia mahdollisuuksia vaan painottaa joitakin olemassa olevia käytäntöjä ts. sen omaguru periaate ei toimi itsenäisesti. Vuonna 1996, Suomessa kävi kaksi materiaalisen todellisuuden suunnannäyttäjää D -Lama Saamelaiskäräjillä, ja H. Clinton tapasi naisvaikuttaja T. Halosen (Mardiini). Tällöin myös Suomen markka liitettiin Euroopan valuuttajärjestelmään.
Eriksen ja Saturnus/Kauris tuomien-tunnelmien lisäksi, löytyy myös vapauttavia teemoja. Näkyvät heti kun Saturnus on Vesimiehessä maalis-huhtikuun välillä 2020: se haastaa meidän ymmärrystä avoimen ja yksityisen välillä.
Samat Uranus Saturnus -teemat jatkuvat koko ensi vuoden 2021 näiden keskinäisellä tiukalla kulmalla: Vesimies haastaa henkilökohtaisia oikeuksia omaan ruumiiseen Härän merkissä ja Saturnus Vesimiehessä vaatii avoimuuden nimissä, globaalia langatonta kontrollia. Edellisellä kerralla 1935 -1942 Uranus/ Härässä, haastoi oman elämänhallinnan sotavuosina kun sotalapsia lähetettiin muihin pohjoismaihin turvaan. Myös tuolloin Saturnus oli Härässä 1940–42, siksi lasten lähettäminen nähtiin järkevänä.
Nykyisissä olosuhteissa Saturnuksen järkevyys, perustuu Vesimiehen teknisiin ja käytännöllisiin elämäntavan uudistuksiin. Uranus/Vesimies teema on yksilön vapaus, julkinen, avoin ja yhteinen.

Korona ja talous näkymät 2jpg

 

 CHIRONISTAKO  PELASTUS? 

Organisaatioiden – ja järjestelmien kontrollin lisäksi korostuvat – vapaat yksilöt, heidän nopeat ja rohkeat teot. Kauris teeman rinnalla korostuu Oinas merkki – Eriksen ja Chironin avulla tänä vuonna 2020.
Eriksen käsittelimmekin jo edellä, taustalla olevien tukosten pois räjäyttäjänä. Chiron rooli onkin se kiehtovin tekijä, tässä ajassa.
Chiron itsehoitava, haavoittunut, parantaja joka tietää kuinka parantua ja mikä haavoittaa. Globaali karanteeni on nyt oiva apu käyttää Chironin viisautta. Chironin laaja-alainen ymmärrys tunnistaa ja parantaa, haavoittavat tekijät kaikilla elämän alueilla, tietenkin myös talouden alueella.
– Näemme jo nyt, Chironin suotuisan 72° kulman Plutoon: itsenäiset ja vapaat yksilöt vapautuvat väärien yhteisten haavoittavien autoritääristen ideologisten järjestelmien vaikutuksesta omalla kohdalla.


Vapaat yksilöt ovat löytäneet oivallisia torjunta- ja parannuskeinoja covid-19 ”tartuntaan” mm. C- ja D- vitamiinien lisäämisellä. Antti Heikkilän suosittelema vähähiilihydraattinen keto-dieetti torjumalla tarpeetonta lisälannoitteena toimivaa glukoosia, on osuvasti oinas-lääkäri miehen itsenäisesti löytämä turvallinen vaihtoehto. Tiedämme myös mikroaaltoruoan syöpäsoluja lisäävä vaikutuksen. Suomessa D-vitamiini virallinen suositus on alakanttiin vain 10 mg/vrk, vaikka 100 mg/vrk on aivan toimiva, kunhan vitamiini on valmistettu neitsytoliiviöljyssä! Intiassa tutkittiin covid-19, ja he saivat viruksen reagoimaan HIV – lääkkeellä!?


Chironin ja Eriksen avulla, Pluto saa molemmille poskille. Eris pistää nyt palasiksi sen pimeät maanalaiset verkostot, elämää tuhoavat kontrollit, kidutukset ja väkivaltaiset kiristykset. Samalla kun Chiron nostaa, nyt hyvän kulmansa avulla, Pluton puhtaat ominaisuudet intuitiiviseen käyttöön, löytää vapauttavia oivalluksia parantumiseen on rohkea henkinen itsepuolustus! Pääsisäisen kunniaksi: Kristuksen viesti "etsiä totuutta" saavuttaaksemme puhtaan hengen, tietoisuus, siksi että voimme toimia intuitiivisesti, takertumatta järjen ja tunteen peleihin.
Ole itse se valo, eikä vain valon säteiden jättämät varjot.
Chiron voi kirkastaa kerta heitolla, sinun kyvyn tunnistaa/nähdä kristallin kirkkaasti - oikean ja väärän ero!!

 Vielä eräs tärkeä tekijä, on Mars Oinaassa poikkeuksellisen pitkään 28.6.2020- 6.1.2021 välisen ajan. Marsin rata auringon ympäri näennäisesti jätättää eli ns. perääntyy noin 40 vuoden välein. Monet Marsille tarpeellinen toiminta, tyypilliset itsenäiset ja rohkeat aloitukset kohtaavat täydellistä torjuntaa 8.9. -15.11.2020 välillä.
Ainoastaan ne yritykset ja projektit jotka ovat viattomia ja spontaaneja voivat edetä. Koska Eris valvoo syksyllä Marsin kautta kaikkea; Pluto Kauriin militaristisia virus-finanssitaloudellisia virityksiä, ettei niillä pyritä rajoittamaan impulsiivista ja itsenäistä toimintaa. Eli näennäiset rajoitukset ovat ylitettävissä!

– Tämä on pinnallisesti katsoen, monille todella kova isku!


Mitkään vanhat, eikä uudet strategiset väärät alut ja sodanjohdolliset taidot eivät etene! Marsin perääntyessä omassa impulsiivisessa Oinaan merkissä, saa helposti nenilleen. Kaikki se mihin ryhdyt ja/tai lähdet mukaan, kesällä 26.7. jälkeen, todennäköisesti peruuntuu 8.9. -15.11.2020 välillä. Toiminta ei kulje oletetulla tavalla. Näiden parin kuukauden aikana kaikki hätiköidyt yritykset ammutaan alas, joka voi johtaa pidätyksiin ja kapinaan!
Hyödyllisintä olisi käyttää tämä aika tarkistamalla lähtöruutu ja puhdistaa startti-viiva lähtölaukaisua odotellessa ja tarkistaa vaikkapa lenkkitossut ja kulkuvälineet vähintäänkin symbolisesti.


– Varsinkin 4.8. – 18.8. väliset tapahtumat voivat johtaa täydelliseen umpikujaan 28.9- jälkeen. Eli nämä elokuun teemat toistuvat, ja joutuvat tarkistukseen koko Marsin perääntyväksi ajaksi. Jos suunnittelet jotain tälle vuodelle, siihen ei kannata motivoitua ja ryhtyä entisenlaisesti, ulkoapäin. Mieti keskitetysti, mitä sinä ja perheesi tarvitsette, mikä on teille parasta näissä olosuhteissa ja jatkoa ajatellen. Oinas- ja marsmainen hosuminen voi johtaa tänä aikana vain paineen kasvuun ja järjestelmän romahtamiseen myös aineenvaihdunnallisella tasolla.
Kesälle löytyy vain yksi lyhyt kollektiivisesta puristuksesta vapauttava hetki, jolloin voi päästä vapaaksi joka on 09.7-15.7 välillä.
– Riippuen tietenkin kunkin ihmisen henkilökohtaisista astrologisista kuvioista. Mars voi siis tehdä mukavaakin kulmaa sinulle yhteiskunnan pystyneisyydestä huolimatta.
Koska käsittelin tässä vuoden 2020 dramaattisesti merkittävät planetaariset tekijät. Neptunus ei ole korostuneesti esillä. Se ei tuo mitään yllättävää lisää maaliskuun 9. täysikuu yhtymän lisäksi: jolloin luiskahdimme leveään dramaattisen koronateatterin pyörteisiin. Hurahdimme vauhdilla epätavalliseen virus-uutis-soppaan.


Neptunus tuudittaa helposti, varsinkin vuosien 2011–2024 välillä, kollektiiviseen huolenpidon-uneen ja muiden kertomiin median tarinoihin. Vaarana on unohtaa oma vastuu todellisuuskuvasta, selviytyä uutis-tapahtumien pyörteissä.
Mars osuu kyllä Neptunus Kaloihin tarkasti 10–14.6. *välillä: ajankohdan tapahtumat voivat sumentaa näkökenttää, hetkellisesti, jopa luonnon kauneutena ja monilla muilla tavoin. Voimme tulla huijatuksi!
Kalat antaa luonnosta turvallista lohdutusta ja toivoa vaikeissa olosuhteissa.
Neptunus, vaikka onkin edellä mainittujen aurinkokunnan muista tekijöistä poiketen, hyvässä kulmassa voi silti sekoittaa ykskaks huomaamattamme sisäisen navigaattorimme.
Noidat, sadun mukaisesti voivat tarjota myrkytettyä omenaa ja saippuaoopperoita. Parempi varoa kaikkea hurahtamista mukaan lukien: maagia ja päihteet: viinaa, huumeita ja ideologiset hötöt ettet putoa suohon.
* 10–14.6. välillä olimme mukana BLM- sopassa, lisätty 30.8.).


Neptunus oli edellisen kerran Kalojen merkissä 1848–1862 välillä. Ja yllätys, yllätys 21.2.1948 Karl Marx ja Friedrich Engles julkaisivat Kommunistisen manifestin!
Tuolloin Eris oli tarkasti yhtymässä Neptunukseen, Kalojen alussa: luomassa eriarvoistavalle perustalle tasa-arvoista unelmaa. Tällä hetkellä Eris on kuitenkin Oinaassa jossa siivous tapahtuu nopeilla vedoilla.


Neptunuksen ja kaikkien mainittujen teemojen seuraukset, riippuvat tietenkin, sinun yksilöllisestä horoskoopistasi.

Ole rehellinen itsellesi, niin ylität ilman tunnontuskia väärät auktoriteetit ja esikuvat.
Kirjoittanut, Tuija Uusitalo, 12.4.2020, 12:40, muokattu 02.09.2020
- Astrologiset konsultaatiot numerosta 0700-513913.