Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Suomi nousuun?

suomenSydanlippu
SE MISTÄ SUOMESSA nyt puhutaan, näkyy myös Suomen astrologisilla kartoilla. Jos yksityisellä henkilöllä olisi tällaiset astrologiset näkymät kartallaan, jotka Suomi kohtaa vuoden puolentoista sisällä. pelkäisin henkilön tulevan hulluksi ja saavan sydäninfarktin.

POHJOIS- SUOMESSA AURINGONPIMENNYS ja KEVÄTPÄIVÄNTASAUS ja SATURNUS SUOMEN AURINGON PÄÄLLÄ laittavat Suomen seinää vasten!

SuomiTransiitit2015

 

1. AURINGONPIMENNYS on ohimenevä tapahtuma mutta astrologisesti vaikutus kestää noin vuoden. Se tapahtuu 20.3.2015 kutakuinkin kello 11:30 Helsingissä jolloin Kuu ylittää Auringon.

– Eikä tässä, kaikki. Puoli vuorokautta myöhemmin on kevätpäiväntasaus! Kun Aurinko siirtyy Kaloista Oinaaseen kello 00:46, jonne Kuu on jo siirtynyt heti pimennyksen jälkeen kello 12:07.

2. KEVÄTPÄIVÄNTASAUKSESTA (KPT) laaditaan vuodeksi eteenpäin: ns. mundaani astrologisesta kartasta voidaan tarkastella paikallisia poliittisia tapahtumia. – Nyt meillä on jo kaksi karttaa vuosiksi 2015 ja 2016. 

3. SATURNUS OSUU SUOMEN VALTION AURINGON PÄÄLLE 1/2016, josta se luo samaan aikaan ns. kovaa kulmaa Suomen Kuuhun! Kun eduskuntavaalit 2015 ovat ohi, aikaa on reilut puoli vuotta miettiä käytännön tason korjaussuunnitelmat, jolloin tosiasiat valkenee kaikille Suomessa.

MUNDANI ASTROLOGIASSA: Aurinko kuvaa kuningasta, johtajaa ja yhteisiä poliittisia päätöksiä. Kuu kuvaa kotimaata, kansaa ja heidän päivittäisiä tarpeita. Tässä tilanteessa tarvitsemme molempien yhteistä halua puhaltaa yhteiseen hiileen. Koska Saturnus vaatii selkeästi tarttumaan töihin, osuessaan samaan aikaa sekä Aurinkoon että Kuuhun: sekä päättäjät että kansa. Kultainen keskitie on keino kulkea huojuvan taloussillan yli.

 

JOS SEURAAVA PÄÄMINISTERI ON JUHA SIPILÄ (JS), SUOMI HYÖTYY TÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ HÄNEN KANSSAAN.

SUOMEN JA JUHA SIPILÄN (s. 25.4.1961) molempien Kuut sijaitsevat pikku tarkassa ja huolellisessa Neitsyen merkissä. Kuun Kuut ovat molemmilla samassa merkissä, se on oiva osoitus tunneyhteyden saavuttamisen helppoudesta, ja näin tapahtuu Suomen kansan ja Sipilän kesken. Vaikka olisimmekin eri puolueista ja meitä ohjaisivat eri pyyteet ja mielenkiinnonkohteet Kuut samassa merkissä luo näiden yli kulkevan sillan, joka mahdollistaa aterioimisen samassa pöydässä, sillä tiedämme ja tunnistamme tismalleen toisten tarpeet siinä hetkessä.

Ajoitus on mitä parhain tämän tunneyhteyden vuoksi!

Tämä on jo havaittu. Juha Sipilää lähes jo pidetään seuraavan pääministerinä, vaikka vaalit ovat vasta kuukauden kuluttua. Toiseksi merkittävintä on se, ettei Suomen ja JS -karttojen vertailussa ei ilemen epäluottamuksen aiheita.

 Juha Sipila

JUHA SIPILÄN AURINKO ON HÄRÄSSÄ, ALKUTUOTTAJAN MERKISSÄ. Härät osaavat laskea ja heille on luontaista ymmärtää mihin aineelliset ja henkiset resurssit riittävät. Sen lisäksi hänellä on Merkurius Oinaassa: joka tekee hänestä rohkean vastustajan, jopa rohkealle Oinas Stubbille, mutta Sipilän etuna ovat sen lisäksi vahvat älylliset valmiudet; nopeat hoksottimet kuivanpureva sitkeä tarkkuus ja suuri henkinen kestävyys. (Viereisen kartan, kelloaika ei ole JS:n syntymäkelloaika)

Henkilönä J.S. on kaivattu kansakunnan eheyttävä johtaja, isähahmo, Suomen johdon hulivili vuosien jälkeen. JS on luonteva henkilö joka tietää milloin voi esiintyä vahvasti itsevarmana ja milloin tehdä kompromisseja, hänen empatian kykynsä auttaa tunnistamaan toisen tuskan ja kivun. Nämä ilmenevät hänessä vaatimattoman rehellisyytenä.

Juha Sipilä sietää hyvin tunnepitoisia jännitteitä, voimakkaidenkin tilanteiden draamojen nousuja ja laskuja - häkeltymättä. Hän on vakaa kuin juna tai planeetat radallaan. Hän nauttii siitä että voi palvella muita, viisaudella ja myötätunnolla. Elämässään kohdatut vastoinkäymiset ja tavat käsitellä surua, perheessä ja lähipiirissä ovat tapoja joilla hän voi auttaa myös muita. JS säilyttää maltin ja tasapaino erittäin vaikeissakin tilanteissa ja neuvotteluissa.

Vaalien jälkeen 2015 ensimmäinen vuosi puolitoista ovat koko Suomen kannalta mutta myös JS itsensä kannalta haasteellisimmat 2019 mennessä saada ajelehtimiselle loppu ja kääntää Suomen suunta.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat vuonna 2019 jolloin Uranus on JS Aurinko Härän päällä, ja tämä hetki voi olla vapauttava. Yksi työvaihe on takana mutta jos hän jatkaisi pääminiterinä, Uranus merkitsisi tervetullutta riippumattomuutta, aikaa alkaa rakentaa uudelta pohjalta vaikeatyön päätyttyä. Tai pääminiterinvirka on silloin ohi ja häntä odottavat vapaus ja ennakoimattomat uudistukset muualla, mitä lie, mies silloin valitseekaan jää sitten nähtäväksi. Toisin sanoen vakaata ja turvallista menoa olisi tiedossa Juha Sipilän pääministerikaudella, joka on pelkästään etu Suomelle!

 

1. SUOMESSA AURINGONPIMENNYS: vahvistaa illuusioita ja väärän asian vuoksi uhrautumista. Neptunus korostaa Suomen ja pimennyshetken karttaa epärealistisilla ja romanttisilla odotuksilla noin vuodeksi eteenpäin: ts. yksipuolista rakkautta olisi tiedossa, jos ei ole kyky ravistella itseään hereille! Jos ei näe rakkaudenkohdettaan oikeassa valossa tiedossa on pettymyksiä ja haihattelijan maailma sortuu: voi syntyä halu paeta elämän ankaria tosiasioita itse luomaansa todellisuuteen. Suomella ei ole varaa kasvattaa ongelmia uhraamalla omia, siis Suomen tarpeita, harhaanjohtaville käsityksille jostakin laajemmasta kollektiivisesta vastuusta muihin, EU:ssa tai NATO:ssa. Virheet voivat johtaa tällä hetkellä järkyttäviin mittoihin ja menettäisimme täysin suuntamme ja itseluottamuksemme. Tämä aika on harhautuksen aikaa Suomelle!  suomiproge2015

Kansainvälistä politiikkaa ohjaavat globaalit rahavirrat ja monenlaiset lobbarit, myös EU:n sisällä ja näiden moneen suuntaan kulkevat eturistiriidat olisi erityisen tärkeää tunnistaa oikeassa valossa. Kuvitelmille ei ole yhtään varaa! Suomelta vaaditaan erityistä varovaisuutta tänä aikana, minkäänlaiset ovelat temput, salaperäiset ja epärehelliset yhteistoiminnat hyvävelisisko -järjestöjen avulla pudottavat syvemmälle, suohon. Itsepetos on erityisen vaarallista tänä aikana!

Suomen on täytynyt arvioida uudelleen olemassaolonsa tavoitteita, vuonna 2014. Sisäisen tutkimisen seurauksena on otettava uusi suunta ja uusi rooli myös keskustelukulttuurissa, eikä se ole aina tasainen ja kitkaton tapa löytää yhteisymmärrystä. Menneisyyden tuntemus ja mukaan lukien historian rehellinen tutkiminen voi olla avain kehittää suurempaa ymmärrystä maailmassa ja omassa roolissa siinä.

 

2. KEVÄTPÄIVÄNTASAUKSEN astrologisella kartalla toistuu samat auringonpimennyksen kartan kaksi pääaspektia: Neptunus* ja Chiron, jotka tekevät haasteellista kulmaa Suomen Aurinkoon jota edustavat presidentti, hallitus, pääministeri ja muut päättäjät.

Tiivistettynä se merkitsee: Ettei millekään kollektiivisille muotisuuntauksille ja uskomuksille ole pienintäkään varaa.

Samat Neptunus ja Chiron aiheuttavat myös Suomen Kuuhun paineita. Jos Aurinko kuvastaa eduskunnassa tehtyjä taloudellisia päätöksiä, niin Kuu edustaa kansaa tarpeita, joita päätökset koskettavat arjen tasolla. Kuu kuvaa kansan mielipiteitä ja heidän huonosta kohtelusta seuraa levottomuuksia ja kapinaa. Kuu on koko väestöä mutta erityisesti se kuvaa naisten kohtelua ja heidän antamaa työpanosta jolla on suora vaikutus elämänlaatuun: kotiin, asumiseen, ravintoon, veteen, syntyvyyteen, väestön ja luonnon resurssit, terveys, julkiseen palveluun.

Neptunus muodin lujana ja Chiron haavoittuneena parantajana ovat aiheuttaneet myös Suomessa viimevuosina muodikkaita romanttiset harhakuvitelmat: yksilöllisten intiimien tarpeiden tyydyttämisen korostamisesta josta on seurauksena syvemmän emotionaalisen turvallisuuden katoaminen. Henkisten ja aineellisten arvojen polkeminen johtaa lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin. Kuu kuvaa siis kansan tunteita ja tarpeita, kuten myös kansakunnan kotia ja sen perhearvoja joista kehittyy tasapainoisia yksilöitä. Tarvitaan siis Aurinkoa ja Kuuta, molempia, rinnatusten.

– Kuu heijastelee aineellista ja henkistä kansan tyytymättömyyttä.

*Neptunus on nyt samassa kohdassa jossa se oli vuonna 1847 kun "kommunistinen manifesti" julkaistiin. Olemmeko nyt menossa päätä pahkaa uusiin illuusioihin? Joista yksi tarjottu suuruudenhullu malli on, että ihminen olisi aiheuttanut ilmastonmuutoksen: että pieni ihminenkö olisi koko maapallon ilmaston ottanut haltuun, saastuttamisella ja roskaamisellaan!? - Haloo nyt?

- Eiköhän ilmastonmuutoksia ole ollut maapallolla ennenkin, mitä luulet?

- Jos altistumme tämän kaltaisiin harhautuksiin, että ihminen olisi aiheuttanut ilmastonmuutoksen, niin meillehän voidaan myydä mitä vaan, vaikka pelastusta ulkoavaruudesta!!

Ihminen voisi aloittaa itsensä pelastamisen, lopettamalla kokonaan muovin käytön. Toistan: muovin käytön kaikkialla! Muovin käyttö on todellinen ympäristöuhka muovin ajautumisena mereen, joka kulkee kalojen kautta ihmisen ravintoketjuun!

Neptunus liittyy myös meriin, siksi ympäristötalkoot olisi syytä aloittaa merestä, ja sinne kulkeutuneen muovin käytön lopettamisesta!

 

NEPTUNUKSEN MYYTIT, ja monenlaiset muotisuuntaukset voivat olla luonteeltaan pitkävaikutteisia. Tämä näkyi selkeästi vuosina 2013 ja 2014 jolloin meillä harjoitettiin äärettömän ajattelematonta helppoheikit politiikkaa; Katainen – Stubb – bisnestä. Näistä markkina-marakateista, opimme tietenkin sen, ettei muotinukeista ole vastuunkantajiksi. Sen voisi estää asettamalla vaalirahan ylärajaksi esimerkiksi tarpeeksi matalan vaikkapa tuon 20.000 eroa, kuten Osmo Soinivaara esittää Jäähyväiset eduskunnalle kirjassansa, haastettelussa Yle Puheessa. Silloin karsitaan pois ne henkilöt jotka eivät ole aidosti kiinnostuneita kansanedustajan tehtävistä.

Tulevina vuosina 2015, 2016 ja 2017 Neptunus heittää edelleen unihiekkaa Suomen silmille, samalla on erityisen tärkeää ymmärtää että olemme osa suurta kokonaisuutta, mutta emme voi olla sen armoilla! On luovuttava ylpeydestä, kohdata ongelmansa ja karsia loiset ja rikkaruohot nujertamalla tuhoavat ideat, muuten tämä ylimielisyys kostautuu pitkässä juoksussa. Muutokset eivät tule olemaan helppoja.

Suomi voisi olla esimerkki siinä kuinka hämäävät (globaalit)myytit puhkaistaan omalla maaperällä!

Suomella on ainutlaatuinen kielellinen muinaishistoria jonka esille kaivamista toivoisi. Sillä kielemme ilmaisumuoto on ytimekästä ja suoraa. Rehellisyys tulee kielestämme. Sanat uppovat syvälle sieluumme. Meille se on etu nyt kun Suomi tarvitsee rehellistä ja avointa puhetta ja eri näkökulmien huomioonottamista ennakkoluulottomasti. Suomalainen eräs kansallinen pääoma on yksilöllinen päättelykyky jota tuetaan alakoulusta alkaen, miksi sitä ei käytetä ulkopolitiikassa!? Kohistaan kiusaamisesta, syrjimisestä ja rasismista ja sitten mennään mukaan ylikansallisiin kansakiihotusoperaatioihin, niin että on vaarassa hukata oma suunta. Talouspakotteet eivät ole millään muotoa Suomen tai edes EU:n etu, vaan joidenkin muiden. Esimerkiksi 2014 USA bkt kasvoi jopa 7 %, toisin kuin EU:n, joka meni miinukselle.

– Se tästä globalisaatiota ja muiden kuuntelusta! 

3. SATURNUS SUOMEN AURINGON PÄÄLLÄ on kolmas haasteellinen astrologinen kartta, kun katsotaan Suomen tulevaisuuden tunnelmia. Saturnus tekee haastavaa kulmaa Aurinkoon ja Kuuhun, molempiin yhtä aikaa. Ja kuten edellä Auringonpimennyksen ja Kevätpäiväntasauksen kartoilla käy hyvin ilmi, niin tässäkin, päättäjien ja kansan on yhdistettävä voimansa Auringon ja Kuun hengessä.

Näiden Auringon ja Kuun lisäksi, löytyy muitakin merkittäviä tekijöitä Suomen astrologiselta kartalta, kun edistetty Mars ns. perääntyy vuoteen 2059 asti: velanotto on pahinta! Tehdä nyt pelkkää syömävelkaa...? Suomi on tilanteessa jossa velanotto on itsemurha vuosina 1998 - 2059. Aikooko Suomi tosiaan jatkaa seisomista kiltisti jonossa, odottaen vuoroaan niiltä, joiden alaisuuteen on itsensä saattanut?

Se mitä voisimme tehdä näinä vuosikymmeninä, Suomen olisi hyvä käyttää paljon energiaa pelien ja leikkien kehittämiseen lapsille - myös opillisessa mielessä kehittämällä vaikka sähköisissä välineisiin uudenlaista oppimisympäristöä.

SUOMI NOUSEE huolellisella ja säästäväisellä työskentelyllä jolla voimme luoda jotakin hyvin merkityksellistä. Esimerkiksi a.) terveydenhoidossa syntyy isoja säästöjä kun tunnistamme ihmisten ja talouden kannalta, ruumiin ja mielen yhteyden merkityksen. Johon b.) Suomen kieli tuo yhden kenties tärkeimmän tekijän: Suosittelen Suomen kielen ennakkoluulotonta tutkimista jatkamalla Taru Sormusten Herran tekijän, Tolkien oivallusta ikivanhasta Suomen kielestä. Hänen viitoittamaa innoitusta, kielemme ainutlaatuisuudesta sen tukimista tulisi jatkaa sillä lopputulos tulee olemaan erittäin palkitseva suomalaisuuden henkisen eheytemme kannalta!

Näistä edellä kuvatuista ponnisteluista c.) pelien, opetussuunnitelmien, terveyden ja kielemme tutkimisesta syntyy Suomelle myöhemmin ainutlaatuista menestystä. Nämä ehdotukset sopivat loistavasti Suomen Marsin sijaintiin luovassa ja leikkisässä 5. – huoneen teemoissa, jota edistetyn kartan alkutuottaja teema 2. – huoneessa upeasti vahvistaa.

Investointeja ajatellen tulevina vuosikymmeniä perääntyvän Marsin jaksolla kestävän kehityksen tiellä on jatkossakin takaiskuja, laskettuihin sijoituksiin nähden. Sijoitukset eivät ole pitkiin aikoihin yhtä tuottoisia kuin aikaisemmin, ja niistä seuraa yllättäviä kuluja tai niiden kysyntä hiipuu. Koska aineellisten resurssien ja henkisen pääomankäyttö on suunnattu väärin.

Astrologisesti katsoen perääntyvä Mars katsotaan paljastavan aiemman toiminnan virheet. Niinpä opettelemme virheistämme vuosina 1998-2059 välillä. Väärin käytetyt aggressiot, olemalla joko uhrina tai tekijänä: kaikki henkilökohtainen aloite ja itsekuri on suuntautunut pinnallisesti joka on samalla itsepintaisesti lannistettu. Tätä ei korjata tulonsiirroilla puuttumatta aidosti toiminnan ja tekemisen todellisiin ongelmiin. Henkiseen passiivisuuteen ei varaa!

Henkinen laiskuus johti siihen että emme kyenneet voimakkaaseen toimintaan, koska koimme sen vääräksi ja vaaralliseksi, ja tästä seurasi Suomen epäröintiä perääntymistä ja virheiden kostautumista, ja virheiden tekemisen pelkoa.

metsävalo

YKSI KULTAINEN LANKA löytyy synkkyydestä huolimatta. Suomella on yksi ja sitäkin loistavampi tekijä astrologisella kartallaan, kun  Aurinkomme tekee 72 asteen kulmaa edistetyn kartan Uranukseen: se mahdollistaa Suomen tekemään onnistuneen väistöliikkeen ja jatkamaan vapaana matkaansa eteenpäin!

Tämä oivaltava tilannekohtainen nerokkuus vie meitä eteenpäin vuoteen 2025 asti! Kun samoihin aikoihin edistetty Aurinko siirtyy vuonna 2023 Oinaaseen joka kertoo Suomen vihdoin lunastaneen voitokkaasti pelottomuuden ja henkisen itsenäisyyden sittemmin vuoden 1917 jälkeen, joka merkitsee rohkeutta sanoutua irti muun maailman kollektiivisesta manipulaatiosta.

Suomi nousuun? II-osa

Kuvat ja kirjoitus, astrologi Tuija Uusitalo, poliittisesti sitoutumaton, 19.3.2015

http://astrouutiset.fi/koti/juha-sipila/suomi-nousuun-ii-osa