Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

SDP -puolue

SDP_puolue_copySDP - puolueen ensimmäinen puoluekokouksen astrologiset asetelmat vuonna 1899 ovat erittäin mielenkiintoiset, kun niitä vertaa Mikael Jungnerin henkilökohtaisen kartan kanssa. Samat teemat löytyvät molempien kartoilta.

SDP puolueen ensimmäinen puoluekokous  vuonna 1899 oli  kolmipäiväinen ja tuona aikana Kuu ehti kulkea Skorpionista Jousimieheen. Asetelmat ovat erittäin mielenkiintoiset kun niitä verrataan SDP:n uuden puoluesihteerin kartan kanssa. SDP:n perustamisenajankohdan Kuun sijaintia on yhtymässä Kuunsolmuun Jousimiehessä joka on myös Mikael Jungnerin henkilökohtaisella kartalla, joskin solmun vastakkaisella puolella.

Kun SDP puolueen ensimmäinen puoluekokous pidettiin 17–20.7.1899, kokous oli kolmipäiväinen. Kokous alkoi maanantaina, jolloin Kuu oli Skorpionin merkissä. Se kuvaa hyvin ”skorpionimaista vallankäytön ja juonittelun tunnelmaa” seuraavasti: Kannattajien saatua suomennos K. Kautskyn teos Erfurtin ohjelmasta se alkoi syyttä ongelmista yksityisomistukseen perustuvaa kapitalistista talousjärjestelmää (wikipedia.fi 31.5.2010).


SDP:n ensimmäinen puoluekokous päättyi 20.7.1899 jolloin Kuun oli siirtynyt Skorpionista Jousimieheen yhtyen perustamisajankohdan Kuun noususolmuun (node) kanssa joka painottaa puolueen tarvetta ilmentää ryhmän tunteita; yhteisiä kokemuksia. Kuu kuvaa myös kansaa, ja siksi Kuu Jousimiehessä takaa laaja-alaista kannatusta, ellei se saa supistavia tai muuten vaikeita kulmia muilta planeetoilta.

SDP:n vuoden 1899 kartalla Kuun tekemät aspektit muihin planeettoihin kuvaavat yksimielisyyden saavuttamista ensimmäisen puoluekokouksen kolmantena päivänä. Mahdollisesti vilkkaan ja ajoittain rönsyilevienkin puheenvuorojen jälkeen oli saavutettu herkkä tasapainontila joka lupasi toivoa. Jousimieheen liittyy toivo ja lupaus, mutta myös onnekkuus!
Ensimmäisen puoluekokouksenajan sukupolvi jätti perinnöksi halun oppia kehittämään intuitiota ja heillä on kyky oppia, opettaa, kirjoittaa ja levittää myötätuntoa ja henkistä viisautta.

Mielenkiintoista SDP:n perustamisenajankohdan Kuun sijainnissa ja yhtymässä Kuunsolmuun Jousimiehessä on se, että asetelmat ovat Kuun osalta samat kuin Mikael Jungnerin henkilökohtaisella kartalla. Kuu jousimiehen merkissä on molemissa yhtymässä Kuunsolmuun. Ilmeisesti Jungner tuo puolueeseen sitä uskoa tulevasta, laaja-alaista ja kokonaisvaltaista näkemystä johon ensimmäisessä puoluekokouksessa ”Kuun Jousimiehen tunnelmissa” on pyritty. 


Merkille pantavaa on että vuoden 1899 kartan Neptunus on saanut Plutolta vuosina 2006–2009 pakottavaa uudelleen suuntautumisen tarvetta. Puolue sai eduskuntavaaleissa 2007 historiansa toisiksi alhaisimman vaalituloksen. Tällöin Pluto vaati puoluetta tarkistamaan epämääräiset lupauksensa, sanan varsinaisessa merkityksessä.  Neptunushan pitää yllä mielikuvia, mutta Pluto on vaatinut mustavalkoisella luonteellaan heräämistä harmasta, viimeisen kolmen vuoden aikana. Pluto on elämän ja kuoleman hallitsija, joko tai meiningillä ja jos ei uskalla rikkoa illuusiota, tuho on varma.    


Vuonna 2009 Pluto eteni SDP:n kartalla Kuun Noususolmulle vaatien elinehtona; laajentamaan näkemyksiä. Tämä tarkoittaa astrologiselta näkökulmalta vähemmän detaljeja ja hajanaista tietoa, ja tarvetta kehittyä ja suuntautua kohti korkeimpia ja ylevämpiä päämääriä kohden. Tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, etteivät keskeneräiset lupaukset kellahda ulkopuolisen vaikutuksesta kumoon. Toisinsanoen enemmän tekoja jotka tapahtuvat siten, ettei keskeneräisiä suunnitelmia altisteta yleisen mielipiteen riepoteltavaksi jolloin ne "tällaisella kartalla" jäävät helposti toteuttamatta.


Jungnerin ja SDP:n syntymäaikojen pohjalta tehdyn keskinäisen astrologisen karttavertailun pohjalta lupaavat paljon toimintaa. Lisäksi molemmat tahot hyötyvät toisistaan ”yhdessä he jouduttavat toistensa kehitystä”!


Aika näyttää miten asiat kehittyvät..


teksti 31.5.2010, Tuija Uusitalo, astrologi.