Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

USA – NATO TULEVAISUUS

Olemmeko osa USA – johteista itsetuhoista käyttäytymistä? Löytyykö keinoa asettaa rajat länsimaiselle – vapauden käsitteelle – riistää ja tuhota yhteiskunnat ja luonto?


A s t r o l o g i s e s t i on USA rx ja pgajankohtaista kysyä: Kestävätkö USA:n taloudelliset - ja ulkopoliittiset suhteet ja sitoumukset nykyiset ja tulevat 2014 ja 2015 vuosien haasteet vai hajoaako Yhdysvallat osavaltikoiksi? Eivätkä USA:n haasteet lopu tähän vaan ne jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen, kunnes edistetty Mars ”kääntyy etenevään liikkeeseen” vuonna 2085! Tämä tarkoittaa sitä, että USA:n marsmaiset ominaisuudet ilmenevät kaikissa sen toiminnoissa lähtökohtaisesti Vaaka merkin läpi: yhteistyömuodot, kaikki koalitiot ja liitot punnitaan harmonimitalla kuinka hyvin muiden edut huomioidaan!

”Perääntyvällä Mars vaiheella” Yhdysvallat saavat feelbackiä nopeasti rikottuaan sopimuksia. Esimerkkinä olkoon USA:n ajama vapaakauppasopimus EU:n kanssa, joka lietsoo epäsopua: koska kauppa ei tule kulkemaan molempiin suuntiin, ainoastaan USA hyötyy koska dollari arvo on devalvoitunut n. 40 % euroon nähden, ts. EU:n alueella on liian kallista tuottaa enää mitään. Kun USA:n työntää EU-markkinoille omaa ”halpa tuontia”.

USA:n astrologinen nykytilanne hahmottuu kivasti kun vertaamme Yhdysvaltoja yksilöön, jolla on liikeyritys: Oy Pohjois-Atlantin liitto (NATO) Ab. Näiden molempien Auringot, Ravussa ja Oinaassa ovat muutospaineissa 2014–2015 ja näiden kahden keskinäinen suhde on kriisialtista.
Yleisesti Aurinko kuvaa tähteä, yksilöä ja tahoa, joka elää ja toimii. Tässä yhteydessä USA-henkilö on altis runnomaan NATO-yritysideaansa eteenpäin tuhoten molempien mahdollisuudet. Veikkaan että USA:lle käy tässä huonommin, kuin NATO:lle.


EUROOPPA SYNNYTTI YHDYSVALLAT
Yhdysvallat syntyivät eurooppalaisen kollektiivisesta muutostarpeesta 1776 kun tuon ajan Pluto Kauris – sulkupolven tiedostamaton evoluution kehitysvaihe pyrki uudistumaan: Atlantin takainen paikka muodostui alueeksi jossa ihmiskunta saattoi määritellä oman toiminnanvastuun ja saavuttaa sosiaalisenaseman tulevassa yhteisössä (kauris) ts. kuinka yksilölliset tavoitteet toteutuisivat yhteisön sisällä. Ihmisen evoluutiossa käynnistyi sosiaalisen vastuullisuuden oppivaihe oman toiminnan kautta, joka tarjosi samalla myös aseman väärinkäytölle.

Nyt Pluto on palannut Kauriin merkkiin 2008–2024 väliseksi ajaksi. Tänä aikana ihmiskunta tarkastelee edellisten 250 vuoden kehitysvaihetta. Jokaisella yksilöillä on vapaa pääsy ihmiskunnan menneisyyteen ja kaikki tieto on vapaasti hyödynnettävissä.
Vaikkemme tietäisi miksi, jokin on oikein tai väärin käytämme sisäistä ymmärrystämme ja intuitiomme asioiden ratkaisemiseen kehitystasomme mukaisesti. Meillä kaikilla on vakiovarusteena syvä sisäinen tietoisuus oikeasta ja väärästä, mutta jos käytämme asemaamme väärin, vain rationaalisin perustein syyllisyydentunteemme kasvaa ja kehityksemme pysähtyy.

PLUTO KAURIS: järjestelmä opettelee ratkaisemaan ongelmia yhdessä mutta - yksilöstä käsin. Itsemääräämisen oikeudella ja itsekurilla: Meidän luontainen johtajuutemme ilmenee kun tiedostamme olevamme vastuussa omista teoistamme, emmekä pyri epärehellisin keinoin saavuttamaan päämääriämme sillä että olisimme oppineet operoimaan järjestelmää omaksi eduksi päästäksemme kehityksen kärkeen uskomalla, että juuri minun päämäärät oikeuttavat keinot kunnianhimossani. Tukeutuminen yhteiskuntaan ottamatta vastuuta omasta osuudesta omaksumme ja mahdollistamme korruptoitumisen, epäoikeudenmukaisuuden ja manipuloinnin yhteisössä.


VapaudenPatsas

AMERIKKALAISTEN VAPAUDEN IHANTEET lisäävät egoismia, moraalittomuutta ja mielivaltaa ihmisiä, kansallisuuksia ja luontoa kohtaan.

Amerikan Yhdysvaltojen ”vapaus” rakentuu kolmelle pääteemalle jotka näkyvät vuoden 4.7.1776 astrologisella kartalla:

1. Hetken mielijohteet: hämmennys - hämäys: Hollywood- ja huumeteollisuus = mielikuvateollisuus (= Mars 90 astetta Neptunus).
Tästä samasta Neptunuksen asemasta on mielenkiintoinen tapahtuma 30.10.1938 kun radiokuunnelma ”Maailmojen sota” sai New Yorkissa kuuntelijat hätääntymään ja soittamaan hätänumeroon.. oli lähtölaukaus mielikuvateollisuus kokeiluille, jotka jatkuvat edelleen..
2. Yksilölliset tarpeet ja perhekeskeisyys korostuvat primäärillä turvallisuushakuisuudella (mm. Aurinko Ravun merkissä..).
3. Kuoleman transformaationa: ulkoisten resurssien väärinkäyttö on kuolemaksi, ja se näkyy mm. rahan ansaitsemistarkoituksessa luoduissa vallankumouksissa mm.: Ruandan kansanmurhissa, Kuubassa, Egyptissä, Syyriassa, Ukrainassa.., muutamia kymmenistä vallankaappauksista, joita USA:n nimissä on tehtailtu monimutkaisten verkostojen, ettei niiden jäljille päästäisi, kouluttamalla paikallisia terroristeiksi toteuttamaan omat vallanhimoiset päämäärät, (sopii loistavasti mm. Aurinko 8 – huoneessa, ja se 90 asetta Saturnuksen – sopii hyvin tähän kunnes 2031–2033..)

USA:n Aurinko on siis Ravun merkissä ja Skorpionin kuoleman- ja uudesti syntymisen alueella. Tämä aika on koittanut. USA:n aika on esimerkillisesti uudistua tai se kohtaa loppunsa nykyisessä muodossaan. Kuolleeko kansakunta kun sen voimavarat, luonnonvarat ja verorahat tuhlataan, joka lisää luottamuspulan ja epäonnistumisen ilmapiiriä? Myös USA vetoiset länsimaat rappioituvat, kansakunnat menettävät voimansa ja toimivat solut rapistuvat, ja sairastuvat. Klassisen astrologian mukaan Auringon joutuessa näin voimakkaiden ”planetaaristen hyökkäysten kohteeksi” kuningas syöstiin vallasta..

PLUTO KAURIISSA 2010 – luvulla tuo muutoksia maailman hallituksessa, kuten tapahtui 1760 -1770 luvuilla: Pluto symbolisoi kehityspaineita luoden tapahtumasarjoja kollektiivisissa ja yksittäisissä näkökulmissa. Kauriissa nämä muutokset painottuvat järjestelmään ja organisaatioon.
Länsimaalaisen ajattelumallimme kautta olemme osa Yhdysvaltojen ”ylläpitämää kokonaisuutta” vaikka sen pyrkimykset toimia itsenäisesti kapenevat nykymenolla.

Vaikka astrologiselta kartaltamme puuttuisi Kaurispainotus, sen ominaisuudet ilmenevät hyvin myös Saturnus-sukulaisteemalla, joka kehittymättömimmillään yltää vain materiaaliselle ns. luonnontieteelliselle ja konkreettiselle tasolle. Kauris - Saturnus teema on Mr. Saatana, rationaalinen ego, joka tavoittelee raha(n)valtaa, jolla ei ole moraalia. Se etsii tunneperäisiä artikkeleita myytäväksi joilla aiheutetaan ”päihdyttäviä kokemuksia”. Moraalikadon seurauksena kauneus tuhoutuu, ihmiset menettävät tasapainoisen perustan, joka kuihduttaa luovuuden ja henkinen kehitys taantuu.

Sairaat yksilöt levittävät USA:n vapauden ihanteiden negatiivista puolta ”vapaasti myyden” mitä vaan keille vain seurauksista välittämättä. Poliitikkojen egot voidellaan rahalla ja asemalla Suomessa ja Euroopassa. Venäjä ymmärsi panna tälle ”vapauden ilosanomalle” stopin aiempien kokemustensa perustella ts. bolsevikit 1910 luvulla..

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa että Pluton aseman lisäksi myös Neptunus, on Kaloissa 2011–2026, kuten se oli edellisellä kierroksella jolloin Karl Marxin kehitteli kommunismin manifestin 1848 sillä erolla että nyt internet, media ja lehdet uutisoivat nykyajan ohjelmanjulistuksiaan: luoden reaaliaikaisesti - kollektiivista lumetta.
Hakkereiden vastaisku.. (Wikileaks, Snowned) ja propaganda nostavat esille uskontojen ja historian suhteellisuuden joka johtaa maailmankuvanmuutokseen.

 USA osavaltiot kartta YHDYSVALTOJEN HAASTEITA:
Oi’ Amerikka, joka synnyit vapauden aatteesta kuka vapauttaisi - sinut itsepetoksesta ja epärealistisista tavoitteistasi ja tyranniasta joka nimissäsi ryöstää ihmiskunnan itsenäisyyden.


1. Ongelmia USA - NATO – bisneksessä, seuraavien kahden vuoden aikana 5/2015 asti.
2. Ylivelkaantuminen, arvottomat joukkovelkakirjat – Kiinassa.. ja ”kullan hinnan vääristelyä futuurimarkkinoilla dollarin arvon suojelemiseksi..” tuhoaa tuotantotekijöiden motiivit, kehityksen..
3. USA:n laatima käsikirjoitus Ukrainan vallankaappaus-näytelmässä herättää EU:n päättäjät (!?) Venäjä-pakoteuhkien seurauksista Euroopan taloudelle!
4. Venäjä voisi siirtyä energiakaupassaan ruplaan, Kiinan yeniin jne.. olisiko dollarista luopuminen tie rakentavaan muutokseen maailmassa?
Se nimittäin sopisi loistavasti USA:n Aurinko Skorpionin 8. huoneessa teemaan, transformaation aikaan saamiseksi. Myös USA:n pyrkimys epäreiluun vapaakauppasopimukseen EU:n kanssa, kenties tarkoituksenaan tuottaa geenimanipuloitua viljaa (Ukrainassa?) = huonolaatuista ruokaa EU:n markkinoille, sopii myös Aurinko Skorpioni 8. huoneen negatiiviseen teemaan - geneettisen transformaation aikaan saamiseksi.

 

NatoASTROLOGINEN NATO -KARTTA
Pohjois-Atlantin liitto (nato) perustettiin 4.4.1949 jolloin Aurinko on Oinaan merkissä. Natolla on hyvä kartta, kerrassaan loistava. Siinä syy, miksi se on voinut jatkaa toimintaansa, vaikka on tuottanut epäsopua ja tuhoa alueilla, joissa se on toimii.

Natolla on siis Aurinko Oinaassa, joka on uhattuna 5/2015 asti, kuten Yhdysvaltojen Aurinko on Rapussa. Saammeko nähdä Yhdysvaltojen ja Naton välisen kaksintaistelun jollain taivaallisella hypermultiscreenillä livenä – osallistumatta itse siihen?

USA:n astrologisen kartan oma Saturnus ja Aurinko osuvat edellä kuvattujen ylimenevien Uranuksen ja Pluton kanssa yhteen, muodostaen samanaikaisesti sekä t-ristin että suur-ristin USA:n kartalle. Se on eräänlainen shakki-matti tilanne. Umpikuja, kun ei ole mitään tehtävissä. Tilannetta pahentaa se, että NATO:lla itselläänkin on samat t-ristin aiheuttamat muutospaineet. NATO:n perustamishetken kartalla on useita hyviä aspekteja, jotka voivat kantaa kriisin yli joita lähtökohtaisesti USA:n astrologisella kartalla ei lainkaan ole. NATO:n onnistumisen mahdollisuudet heikkenevät ”USA:n käsissä”. NATO:n etuna olisi irrottautuminen Yhdysvaltojen, sikäläisten päättäjien, sijoittajien ja johtajien otteesta kokonaan.

KÄYTÄNNÖSSÄ URANUS – PLUTO keskinäisestä suhteesta johtuen elämä on altis rikkoutumaan näiden vallankumouksellisten asetelmien puristuksessa: USA – henkilön ja NATO- firman lisäksi kaikki ne Oinas, Rapu, Vaaka ja Kauris yksilöt, joiden Aurinko 10°-15° asetta joissakin edellisistä merkeistä, on syytä välttää pakkotoimia, hallitsemista, kurjassa (liike-)toiminnassa kyhäämällä salaisia (Pluto) Ukraina-operaation (Uranus) tyyppisiä ”ostettuja” tapahtumia.


Ihmisten ja kansakuntien toiminnassa Uranus ja Pluto – edustavat väkivaltaa ja manipulointia: tiedotus- ja uutissensurointia (Pluto), mellakointia ja vallankumouksia (Uranus). Yhdessä nämä ovat heijastusta sisäisestä ahdistuksesta, alitajuista pelkoa, kuten vallanmenetyksen tunnetta (kaikki - Plutoa). Kansallisen ja yksilöllisen vaikutusvallan (Pluto) menetys synnyttää (Pluto) uranusmaisesti ennakoimatonta ja yllättävää vastakaikua.


Uranus luo kertakaikkisen arvaamatonta toimintaa: hetken mielijohteita, teknisiä vikoja, luonnonvoimat.. vaikkapa auringon pilkkujen synnyttämät laajat sähkökatkot. Hallitsemattomia luonnonvoimia, esimerkiksi maanjäristyksiä ja tulivuorten purkauksia: Luoteis- Washingtonin alueella tapahtui mutavyöry 22.3.2014 ja Yellowstone mitattiin voimakkuudeltaan 4,8 Richteriä järistyksiä 30.3.2014.


Absoluuttisen riippumaton vapaus on puhtainta Uranuksen olemusta, ja nyt kun se on spontaanissa Oinaan merkissä 5/2018 asti, vapaimpia ovat viattomat - ihmiset. Uranus synnyttää mutaatiot ja rajat rikkovaa kulttuurin, biologian ja perinteiden alueella.., vaikkapa sopimuksissa.. mutta koska mukana on Pluto, Uranus käynnistyy tuntemattomissa paikoissa, pinnan alla ja kulissien takana – myös hallitsijoiden ulottumattomissa..
USA:n kohtaloa ja tapahtumien kulkua on vaikeaa arvata tarkalleen, osittain siksi, ettei tätä draamaa käsikirjoiteta eikä tuotettu Hollywoodissa. Erikoista tässä arkkityyppisessä näytelmässä on se että länsimaailma on mukana tässä evoluution kohdassa.

 

YKSILÖTASOLLA YLEISESTI:
Elämme myös globaalisti tällä hetkellä samaa Marsin perääntyvää asemaa Vaa’an merkissä 28.2. - 19.5.2014 välillä, joka jatkuu Yhdysvalloilla vielä vuoteen 2085 asti. Voimme kaikki tutkailla omalla kohdallamme mitä se on tuonut elämäämme viime kuukausien aikana, 8.12.2013 lukien. Varsinkin ne Oinas, Rapu, Vaaka ja Kauris yksilöt, joiden Aurinko on 10°-15° astetta heille asiat selkenevät viimeistään junnauksena. Mitä epäkohtia on esiintynyt vaistojen ja intuition alueella - toimintasuunnan valitsemisessa joita vastapuoli voi tietoisesti käyttää hyväksi: päätösten tekemisen vaikeutena, yhteistyön jatkumisen kyseenalaistaminen, muiden huomioiminen: Menitkö mukaan hyvää hyvyyttäsi vai teeskentelitkö itsellesi, tosille.., totesitko, ettei tällainen yhteistyö, avioliitto ja suhde kannata!?


Mars Vaaka-teemasta esimerkkinä kenties ala-arvoisimmillaan Queenin laulusolisti Freddie Mercury s.5.9.1946 kertoi elämästään dokumentissa: ”..menen mieluimmin helvettiin, koska siellä on mielenkiintoisempia ihmisiä kuin taivaassa.” Hänellä Mars oli Vaa’an merkissä, yhtymässä Chironiin ja Jupiteriin yhdistelmä kiihdytti ja liioitteli ihmissuhteissa jota haavoittavasti (Chiron) kiihdytti (Jupiter): Hän kertoi paljastavansa lauluissa itseään, eräässä kohdassa kuvastui hänen Aurinko Neitsyen kyvyttömyyteen itsensä arvioimisessa: ”..kertokaa ketä hänen tulisi rakastaa..” Eikö kukaan kertonut hänelle ja käytettiinkö häntä siksi hyväksi? Ihmisellä on, vapaus valita. Jos halumme helvettiin, niin tie sinne on meille auki.


Elämme siis 19.5.2014 asti, vähintäänkin epäselvissä tunnelmissa joissa Yhdysvallat elää vielä kauan.
Mars Vaa’assa perääntyvänä ajalla 28.2.–19.5. 2014 kuvaa saamiamme päähänpistoja keskeneräisissä ja uhkarohkeissa yrityksissä, joihin mukaan lähteminen sitoutuminen tuo haasteita joista taas seuraa perääntymisiä sovituissa hankkeissa koska osapuolien ponnistelut sisältävät monia muitakin vaihtoehtoja ”ajetaan useaa jänistä saman aikaa takaa”: tavoitteet ovat kenties vaatineet toteutuakseen tarpeettomasti ponnisteluja kuin ansaitsevat.


USA:n astrologinen kartta näyttää pahemmalta kuin aluksi ymmärsin.
Vuosien kokemuksella olen vakuuttunut, ettei mikään taho tai henkilö ilmakehän sisällä näytä välttyvän planetaarisilta vaikutuksilta. Se miten ylikulkuja ilmennetään – jää nähtäväksemme.

Astrologinen näkökulma: Tuija Uusitalo 9.5.2014.

Kuvat: Tuija Uusitalo/ Shutterstock