Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

USA:n tulevaisuus: Bostonin maratoni

USA:n TULEVAISUUS: BOSTONIN MARATONI ISKUT - MEDIA Maratoni


Kaikkihan me tiedämme, ettei valehtelua kannata loputtomiin edes valtiollisella tasolla.


Yksikin virhe riittää paljastamaan täydellisenä pidetyn rikoksen. Näin on nyt tapahtumassa Amerikassa valtion tasolla. Bostonin räjähdykset näyttäytyvät uudessa valossa kansalaisten ottaman kuvamateriaalin ja viranomaisten ”virallisen” tulkinnan kanssa.


Oikean ja väärän erotuskyvyllä varustetut yksilöt näkevät rauhan ja talouden rakenteissa vaarallisia yhteiskunnallisia ristiriitoja. Valppaus on erittäin huomionarvoista tässä ajassa jota parhaillaan elämme: syynä Neptunus, Kalojen merkissä vuosien 2011 – 2025 välillä.


Elämme aikaa jolloin maa liukenee jalkojemme alla, pinnanalaisten toimien vaikutuksesta. Samalla on havaittavissa todellisuuspakoa: ajautumista ulkopuolelle, eristäytymistä, unelmiin, ja fantasiamaailmaan. Rakentavana sen voi kanavoida mm. vapaehtoistyöhön ja taiteeseen tuhoavana se välittyy ”mielikuviin totuudesta”.


– Pelastus löytyy kokonaisuudentajusta, jonka tiellä ovat kuitenkin neptunusmaiset harhat: uskonnot, uususkonnot; sanan ja todellisuuden muokkaajat. Kokonaisuudentaju käsittää rehellisen ja oikeanlaisen henkisen ykseyden Ihmisen Alkulähteelle – ilman harhaa.

– Edellisellä Neptunuksen vastaavalla asemalla vuosina 1848 -1862 ilmestyi Marxin Kommunistinen manifesti vuonna 1848 ja Heinrich Oppenheim suunnitteli kommunistisen vallankumouksen Saksassa, samana vuonna. 

Media, usko, luottamus ja yhteenkuuluvuudentunne ja syrjäytymisen syyt sekoittuvat. Tarkkasilmäisenä olet huomannut tämän.

Puhuivatko USA:n viranomaiset totta? Miksi Bostonin maratonin kanssa järjestettiin pommiryhmänharjoitus samalla alueella, maalialueen tuntumassa..? Eikö se näyttäydy valtioterrorismilta viattomia kansalaisia kohtaan?


Olen yrittänyt tietoisesti ummistaa molemmat silmäni amerikkalaisten harjoittamasta terrorista eri puolilla maailmaa 2009 alkaen. Kun he sikäläisen bisnestekomallin mukaisesti tehtailivat H1N1 – influenssa epidemia joka levitettiin Eurooppaan ja Venäjän Karjalaan asti. – Tämä tapahtui Neptunuksen ollessa vielä tekniikkaa ihannoivassa ja läpinäkyvyyttä hallitsevassa Vesimiehen merkissä.


Neptunus on nyt edennyt Kaloihin, joka sijaitsee analyyttista Neitsyt merkkiä vastapäätä. Hyvää tässä on, että nämä merkit sosialisoivat median ja tiedonkulun. Niinpä jokaiselle mahdollisuus tarkentaa arjen tasolla omat mielikuvat maailmasta jossa elämme. Pieni tarkennus riittää kuvan kirkastamiseksi. Toisaalta opimme häivyttämään tosiseikat halutessamme, siksi myös taidekuvaus on kasvussa.


Yhteiskunnallisella tasolla mediatuuletus jakaa kansaa. Virallinen valtakunnallinen media on saanut rinnalleen vaihtoehtoisen uutisoinnin. Suomessa sitä harjoittaa menestyksekkäästi www.verkkomedia.org. Ilmiötä voisi verrata Perussuomalaisten yllättävään nousuun 2011 joka sekoitti vanhat puoluemallit.

Uutisoinnin ja elokuvaviihdeteollisuuden voisi katsoa alkaneen Amerikassa. Sillä USA:n perustamisajankohdassa vuonna 1776 Neptunuksen ja Marsin keskinäinen 90 asteen kulma vahvistaa: vahvaa taipumusta hämäysstrategiaan; mielipiteiden ja omien etujen ajamista; epäselvät motiivit; uskonnollisia fantasioita; sekaannusta ja yllättäviä käänteitä joka suuntautuu Vesimies Kuun modernilla ja viileällä asenteella.

Vinkkinä: katso Oskarilla palkittu ARGO – elokuva (2012) ohjaus Ben Affleck. Elokuva antaa näkökulman amerikkalaisesta tavasta laittaa pystyy poliittinen näytelmä ja levittää se sitten tiedotusvälineisiin. Iran aikoo nostaa nyt kanteen Argo -elokuvasta


Pysyvätkö Yhdistyneet Kansakunnat yhtenäisenä vai hajoaako se sisäisten kriisien seurauksena? Nimittäin vuoden 1776 Neptunus - Mars teema, aktivoituu Neptunuksen vaikutuksesta vuosina 2019–2022. Tämän lisäksi perustamisajankohdan astrologisen kartan mukaan USA ajautuu yhä vakavampaan kriisiin vuosina 2015–2018. Edessä on elämäntapojen pakkomuutos ”kansakunnan syövän takia” tai tuho, ja kuolema.


Yksilöiden tavoin myös kansakunnat kohtaavat oman menneisyytensä (karma). USA tarvitsee hämmentämiensä sotilaallisten konfliktien motiivien rehellistä tarkistamista. Rehellisyyttä vaatii myös sisäinen valtioterrorismi kansalaisia kohtaan joka alkoi 1963: kun Pluto ja Kuun laskusolmu sinetöivät epärehellisyydellä hankitun peitellyn poliittisen suunnan: Kennedyn murha tapahtui 1964. USA on alkanut varustautua mahdollisiin sisäisiin (?) levottomuuksiin vuodesta 2003 alkaen, rakentamalla ympäri maata 900 FEMA nimistä leiriä. Keitä varten? – Kansalaistottelemattomuus voi olla USA-perheessä kasvamaan päin jos viranomaisina toimivat vanhemmat pimittävät tietoa, vapaa tiedonsaannin aikakaudella...


Rooma harjoitti anekauppaa lukutaidottomille eurooppalaisten kanssa. Köyhät ihmiset ostivat taivaspaikkoja kuoleman jälkeiseen elämään vaikka heillä ei ollut edes varaa ruokaan. Tosin raamattua sai tuolloin vain latinan kielellä, eikä asiaa taivaspaikoista voinut tarkistaa. Nykyisin Google kääntää omalle kielelle vaikkapa wikileaksin ja anonymousin paljastukset.


Korruptoitunut valtamedia levittä länsimaissa virallista totuuden ilosanomaa, jota kannattavat epärehelliset uus-lukutaidottomat tohtorit ja muut älyköt Joiden vastakohtana sinnittelee sitkeä islamilainen ja pölyttynyt sivistymättömien ihmisten näkemys onnellisesta ja tasa-arvoisesta maailmasta.

Maailmankaikkeudessa vallitsi hiljaisuus - ennen kuin sana tuli lihaksi siis ennen ensimmäistä AUM - äänettä.


Neptunus Kalat ja Neitsyt teema liittyy turhan pois heittämiseen: sanan, kielen, tarkkuuden uhraamiseen, vaikkapa kuvan muodossa ”yksi kuva vastaa miljoonia sanoja”.


Kirjoittanut: Tuija Uusitalo 25.4.2013